New Indian-Chennai News + more

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: பழைய ஏற்பாட்டு உரைவிளக்கமாக புதிய ஏற்பாட்டின் கதை


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
பழைய ஏற்பாட்டு உரைவிளக்கமாக புதிய ஏற்பாட்டின் கதை
Permalink  
 


பழைய ஏற்பாட்டு உரைவிளக்கமாக புதிய ஏற்பாட்டின் கதை -ராபர்ட் எம் ப்ரைஸ்

A. அறிமுகம்

ண்டைய வேதங்களிலிருந்து புதிய அர்த்தங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கும் (பழையவற்றின் அதிகாரத்தை கடன் வாங்குவதற்கும்) பழையவற்றிலிருந்து விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் புதிய வசனங்களை (அல்லது அரை-வேதத்தை) உருவாக்குவதற்கும் இடையே வரி மெல்லியதாக இருக்கிறது. மிட்ராஷிக் விரிவாக்கத்தின் இந்த செயல்முறையால் யூத ஹாகடா வளர்ந்தது, பழைய (வேதப்பூர்வ) கதைகளை மீண்டும் எழுதுவதன் மூலம் புதிய கதை. ஹக்கடா என்பது ஹைபர்டெக்ஸ்ட்டின் ஒரு இனமாகும், எனவே இது ஒரு வகையான வர்ணனையை உருவாக்கும் அடிப்படை உரையைக் குறிப்பிடாமல் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்களாக இருந்ததால், அவர்கள் வேதத்தின் விரிவாக்கத்தை கடைப்பிடித்ததில் ஆச்சரியமில்லை, இதன் விளைவாக புதிய விவரிப்புகள் பழையவர்களின் அதிகாரத்தில் பங்குபெறுகின்றன. புதிய ஏற்பாட்டின் நற்செய்திகளும், அப்போஸ்தலர்களின் செயல்களும் யூத வேதத்தின் மீது கிறிஸ்தவ ஹாகடா என்று காட்டப்படலாம், மேலும் இந்த விவரிப்புகளை அவற்றின் தற்போதைய ஆதாரங்களான தற்போதைய கட்டுரையின் பொருளைக் கண்டுபிடிக்காமல் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளவோ ​​அல்லது முழுமையாகப் பாராட்டவோ முடியாது.

 

            கிறிஸ்தவ exegetes நீண்ட காலமாக நற்செய்திகளை விவிலிய விளக்கத்தின் ரபினிக்கல் நுட்பங்களின் வெளிச்சத்தில் ஆராய்ந்து, மிட்ராஷ் மற்றும் பெஷர் உள்ளிட்டவற்றைப் படித்திருக்கிறார்கள். சவக்கடல் சுருள்களின் கண்டுபிடிப்பு புதிய ஏற்பாட்டின் எழுத்தாளர்களிடையே பரவலான பயன்பாட்டை அங்கீகரிப்பதற்கு பெரும் உத்வேகத்தை அளித்தது, இதன் மூலம் சமீபத்திய நிகழ்வுகளின் தெய்வீக முன்னறிவிப்புக்கான தீர்க்கதரிசன சான்றுகள் கோரப்பட்டன. பழைய ஏற்பாட்டின் கதைகள் மீது ஹாகடிக் மிட்ராஷின் விளைவாக சுவிசேஷங்கள் மற்றும் அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் அடங்கிய கதைகள் எந்த அளவிற்கு உள்ளன என்பதை உணர மெதுவாக (ஆனால் இன்னும் நிலையானது) உள்ளது (இதை நாம் இங்கே அழைக்கலாம் நம்மைப் பற்றிய யூத நியதி குறித்த கிறிஸ்தவ முன்னோக்கின் பார்வை). புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் ஒரு சமூக மற்றும் மதச் சூழலில் பங்கெடுத்தனர், அதில் ஹெலனிசம் மற்றும் யூத மதத்தின் நீரோட்டங்கள் ஒன்றிணைந்து பல ஆச்சரியமான வழிகளில் ஒன்றிணைந்தன, இதன் விளைவாக பழைய ஏற்பாட்டு நூல்களின் பல பதிப்புகளை பல்வேறு மொழிகளில் பயன்படுத்தவில்லை, ஆனால் யூரிப்பிட்ஸ், ஹோமர் மற்றும் மர்ம மதம் மரபுகள் போன்ற யூத மற்றும் கிரேக்க மூலங்களுக்கு இடையில் முன்னும் பின்னுமாக எளிதாக மாறுதல்.

முந்தைய அறிஞர்கள் (எ.கா., ஜான் விக் போமன்), இன்று (எ.கா., ஜே. டங்கன் எம். டெரெட்), இங்கு இரண்டாம் நிலை வண்ணத்தில் பண்டைய வேதங்களின் நற்செய்தி எதிரொலிகளைக் கண்டனர் அல்லது அங்குள்ள பாரம்பரிய இயேசு கதைகளின் மறுவடிவமைப்பு. ஆனால் ஜான் டொமினிக் கிராஸன், ராண்டல் ஹெல்ம்ஸ், டேல் மற்றும் பாட்ரிசியா மில்லர் மற்றும் தாமஸ் எல். பிராடி ஆகியோரின் மிகச் சமீபத்திய ஆய்வு, நற்செய்தி விவரிப்புகள் மற்றும் பெரும்பாலான சட்டங்கள் முழுவதுமாக முந்தைய முந்தையவற்றில் ஹாகடிக் மிட்ராஷின் விளைபொருளாகும் என்பதை தவிர்க்கமுடியாமல் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இலக்கியத்தில். ஏர்ல் டோஹெர்டி நற்செய்தி எழுத்தாளர்களின் வழிமுறையைப் புரிந்துகொள்வதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க உண்மைகளின் தொகுப்போடு (சில அல்லது பல இருந்தாலும்) தொடங்கி, அவர்களுக்கான வேதப்பூர்வ கணிப்புகளுக்கான உண்மையைத் தேடினார்கள் என்று கருதுவது வழக்கம், அவர்களின் மதத்தின் ஸ்தாபக நிகழ்வுகள் சமகால மேசியானிக்கை மீறினாலும் அதைக் காண்பிப்பதே குறிக்கோள். எதிர்பார்ப்பு, இருப்பினும், அவை தீர்க்கதரிசனத்துடன் சிறப்பாக இருந்தன, சமீபத்திய நிகழ்வுகள் பண்டைய தீர்க்கதரிசனத்தை பின்னோக்கிப் பார்த்தன. ஆகவே, நவீன அறிஞர்கள் ஓசியா 11: 1 (“எகிப்திலிருந்து நான் என் மகனை அழைத்தேன்”) எகிப்தில் இயேசுவின் குழந்தை பருவத்தில் தங்கியிருந்ததற்கு ஒரு வம்சாவளியை வழங்க சூழலில் இருந்து எடுக்க வேண்டியிருந்தது என்பதை ஒப்புக் கொள்ளலாம், ஆனால் அது கதைதான் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்களை ஓசியா உரையைத் தேடச் செய்த எகிப்துக்கான விமானம். இந்த உதாரணத்தை எடுத்துக் கொண்டால், எகிப்துக்கான விமானம் எல்லா வழிகளிலும் மிட்ராஷிக் என்பது இப்போது தெளிவாகத் தெரிகிறது. அதாவது, ஓசியா 11: 1-ல் உள்ள வார்த்தைகள் “என் மகனே” ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ கண்ணைப் பற்றிக் கொண்டு, முழு கதையையும் உருவாக்கியது, ஏனென்றால் தெய்வீக குமாரனைப் பற்றிய அத்தகைய தீர்க்கதரிசனம் அதன் நிறைவேறியிருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கருதினார்கள். வேதவசன முன்மாதிரிகளைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் பெரும்பாலான நற்செய்தி விவரிப்புகளை போதுமானதாகக் கணக்கிட முடியும் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது, டோஹெர்டி அறிவுறுத்துகிறார், ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்களை அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ தெளிவற்ற மீட்பர் கட்டுக்கதையில் தொடங்கி வண்ணத்தையும் விவரத்தையும் கொடுக்க முற்படுவது மிகவும் இயல்பானது. ஒரு குறிப்பிட்ட வரலாற்றுக் காலத்தில் அதை நங்கூரமிட்டு, அதை வேதப்பூர்வ உடையில் அணிந்து கொள்ளுங்கள். கடவுளின் குமாரனாகிய இயேசு செய்ததை முதன்முதலில் "கண்டுபிடிப்பதை" நாம் இப்போது கற்பனை செய்ய வேண்டும், மேலும் பண்டைய நூல்களை டிகோட் செய்வதன் மூலம் "வேதங்களின்படி" சொன்னோம். இன்றைய கிறிஸ்தவ வாசகர் சுவிசேஷங்களைப் படிப்பதன் மூலம் இயேசு செய்ததைக் கற்றுக்கொள்கிறார்; யோசுவா மற்றும் 1 ராஜாக்களைப் படிப்பதன் மூலம் இயேசு என்ன செய்தார் என்பதை அவருடைய பண்டைய பிரதிநிதி கற்றுக்கொண்டார். இது நினைவகத்தின் கேள்வி அல்ல, ஆனால் ஆக்கபூர்வமான வெளிப்பாடு. சில சமயங்களில் இந்த நோக்கத்திற்காக குறிப்பிட்ட வேத நூல்களை கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றும் சமிக்ஞைகள் தெளிவாகத் தெரிகிறது (ஓசியா 11: 1-ல் உள்ள “என் மகன்” போல), சில சமயங்களில் இல்லை. ஆனால் முடிவில் இதன் விளைவாக ஒரு புதிய முன்னோக்கு உள்ளது, அதன்படி நாம் நற்செய்திகளையும் செயல்களையும் மோர்மன் புத்தகத்துடன் ஒத்ததாகக் கருத வேண்டும், இது முந்தைய வசனங்களிலிருந்து ஆக்கபூர்வமாக பெறப்பட்ட கதைகளின் எழுச்சியூட்டும் பேஸ்டிக், இலக்கிய விரிவாக்கத்தின் மூலம்.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
RE: பழைய ஏற்பாட்டு உரைவிளக்கமாக புதிய ஏற்பாட்டின் கதை
Permalink  
 


புதிய ஏற்பாட்டின் கதைகளில் பெரும்பகுதியை மறுஆய்வு செய்வதே இங்குள்ள எங்கள் நோக்கமாகும், இது முந்தைய வசனங்களிலிருந்து ஒவ்வொன்றும் எவ்வாறு பெறப்பட்டது என்பதை முடிந்தவரை சுருக்கமாக ஒரு திசைகாட்டி குறிக்கிறது. மத்தேயு மற்றும் லூக்கா ஆகியோர் மார்க்கை தங்கள் கதைகளின் அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தியதால், மார்க் அதிக கவனத்தைப் பெறுவார்; தனித்தனியாக குறைவான மத்தீன் மற்றும் லுகான் உருப்படிகள் உள்ளன. ஜானின் நற்செய்தியும் செயல்களும் அதிக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிகிச்சையைப் பெறும், ஏனென்றால் ஜான் பொதுவாக சினோப்டிக் நற்செய்திகளை (அல்லது அவற்றின் அடிப்படை மரபுகள், ஒருவர் விரும்பினால்) அதன் பொருளை வேதத்திலிருந்து நேரடியாகப் பெறுவதை விட நரமாமிசம் செய்கிறார். செயல்களும் இதேபோல் பிற மூலங்களிலிருந்து அதிகம் ஈர்க்கின்றன அல்லது சுதந்திரமாக உருவாக்குகின்றன. எக்ஸோடஸ் சாகா மற்றும் எலிஜா மற்றும் எலிஷா சுழற்சிகளிலிருந்து பிடித்த போக்குகள் இருந்தாலும், எந்தவொரு வேத மூலமும் நியாயமான விளையாட்டாக இருந்தது என்பதை எதிர்பார்ப்போம். தனது பங்கிற்கு, மார்க் இலியாட் மற்றும் ஒடிஸி மீது பெரிதும் நம்பியிருந்தார் (எக்ஸோடஸ் மற்றும் ஒடிஸி இரண்டின் சாகச அலைவரிசைகளுக்கும், அவற்றின் தலைப்புகளுக்கு இடையில் அல்லது ஒடிஸியஸுக்கும், இயேசுவின் ஓடோவிக்கும் இடையில் ஒரு ஒற்றுமையைக் காணலாம். ; வாட்ஸ், பக். 124-128 ஐக் காண்க).

 

            நாம் இங்கு கருத்தில் கொள்வதை விட அதிக எண்ணிக்கையிலான நற்செய்தி-பழைய ஏற்பாட்டு தற்செயல்கள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. முக்கியமான அல்லது பல புள்ளிகளில் வேலைநிறுத்த இணைகள் இருப்பதன் மூலம் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டவர்களை மட்டுமே நாங்கள் கருதுவோம், அறிஞர்கள் தங்கள் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளின் இரண்டாம் தாக்கங்களாக முன்மொழியப்பட்ட பல, மிக நுட்பமான, பரிந்துரைகளை புறக்கணிக்கின்றனர். ஆபத்து இல்லையெனில் பெரியது, பண்டைய எழுத்தாளர்களின் சொந்த வெளிப்பாட்டைக் கண்டறிய முற்படுகையில், நம்முடைய படைப்பு மிட்ராஷை அவர்களுக்கு நாம் கூறலாம். அதிர்ஷ்டமான நூல்களின் தவிர்க்கமுடியாத கலவையாக நம் கண்ணைத் தாக்கும் விஷயங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்காது.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

பி. மாற்க் நற்செய்தி

1. அறிமுகம் (1: 1--3)

அகஸ்டின் ஏகாதிபத்திய பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியை அவர் இனப்பெருக்கம் செய்ததிலிருந்தும், வடிவமைக்கப்பட்ட வேத மேற்கோளுக்கு அருகில் அவர் அமைத்ததிலிருந்தும் மார்க்கின் ஒத்திசைவான சுவை தெளிவாகிறது. "கடவுளின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியின் ஆரம்பம்" ஆசியா மைனரில் (கி.மு. 1 ஆம் நூற்றாண்டு) மாகாண சபையால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு நினைவுச்சின்னத்தில் காணப்படும் சூத்திரத்துடன் நெருக்கமாக பொருந்துகிறது: “அதேசமயம் ... பிராவிடன்ஸ் ... கொண்டு வந்துள்ளது அகஸ்டஸ் சீசரைக் கொடுப்பதில் எங்கள் வாழ்க்கை முழுமையின் உச்சத்திற்கு ... யார், எங்களுக்கும் நம் சந்ததியினருக்கும் ஒரு இரட்சகராக அனுப்பப்படுகிறார்கள் ..., மற்றும் அதேசமயம் ... கடவுளின் பிறந்த நாள் முழு உலகிற்கும் ஆரம்பம் அவரைப் பற்றிய நற்செய்தியின் (யூஜெஜிலியன்), அவர் பிறந்த நாளிலிருந்து ஒரு புதிய சகாப்தத்தை அனைவரும் கணக்கிடட்டும். ”(ஹெல்ம்ஸ், பக். 24) நன்கு அறியப்பட்டபடி, மார்க் ஏசாயாவிடமிருந்து பத்திகளின் குழப்பத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார், மல்கியா 3 : 1 அ, “இதோ, எனக்கு முன்பாக வழியைத் தயாரிக்க நான் என் தூதரை / தேவதூதரை அனுப்புகிறேன்”, மற்றும் யாத்திராகமம் 23: 20 அ, “இதோ, உங்களைக் காத்துக்கொள்ள ஒரு [LXX: என்] தூதர் / தேவதூதரை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன், ”மேலும் ஏசாயா 40: 3,“ ஒரு குரல் கூக்குரலிடுகிறது: 'வனாந்தரத்தில் கர்த்தருடைய வழியைத் தயார் செய்யுங்கள்; எங்கள் கடவுளுக்கு ஒரு நெடுஞ்சாலையை பாலைவனத்தில் நேராக ஆக்குங்கள். ”தூதர் / தேவதை யோவான் ஸ்நானகனைக் குறிக்கும்படி செய்யப்பட்டுள்ளார், அதே நேரத்தில் பேச்சாளர் இயேசு என்று தெரிகிறது. வனப்பகுதி இனி இல்லை, முதலில், வழி வகுக்க வேண்டிய இடம் அல்ல, மாறாக அழும் தீர்க்கதரிசனக் குரலின் இடம், யோவான். சவக்கடல் சுருள் பிரிவு அதே ஏசாயா பத்தியை தங்கள் பாலைவன சாட்சியை நிரூபிக்க பயன்படுத்தியது.

2. இயேசுவின் ஞானஸ்நானம் (1: 9-11)

 

ஜோராஸ்டர் அமைச்சின் பதவியேற்பின் ஜோராஸ்ட்ரிய மரபுகளிலிருந்து பரந்த வெளிப்புறக் காட்சி தோன்றலாம். ஒரு வேத பூசாரி மகன், ஜோராஸ்டர் சுத்திகரிப்புக்காக ஆற்றில் மூழ்கி, அவர் தண்ணீரிலிருந்து மேலே வரும்போது, ​​வோஹு மனா தூதர் அவருக்குத் தோன்றி, ஒரு கோப்பை லாபம் பெற்று, ஒரே கடவுளான அஹுரா மஸ்டாவின் செய்திகளைத் தாங்கும்படி ஆணையிடுகிறார். தீயவன் அஹ்ரிமான் இந்த அழைப்பை கைவிட தூண்டுகிறான். எப்படியிருந்தாலும், காட்சி தெளிவான மிட்ராஷிக் வண்ணத்தைப் பெற்றுள்ளது. பரலோக குரல் (குளியல் கோல்) மூன்று வேத வசனங்களின் கலவையைப் பேசுகிறது. "நீங்கள் என் அன்புக்குரிய மகன், அவற்றில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்" (மாற்கு 1:11) சங்கீதம் 2: 7 இன் துண்டுகளையும் துண்டுகளையும் ஒன்றிணைக்கிறது, தெய்வீக முடிசூட்டு ஆணை, "நீ என் மகன். இன்று நான் உன்னைப் பெற்றெடுத்தேன்; ”ஏசாயா 42: 1, திரும்பி வந்த வெளிநாட்டினருக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதம்,“ இதோ, நான் நிலைநிறுத்துகிற என் வேலைக்காரன், நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன், என் ஆத்துமா மகிழ்ச்சியடைகிறது; ”மற்றும் ஆதியாகமம் 22:12 (எல்எக்ஸ்எக்ஸ்) குரல்கள் ஆபிரகாமை தனது "அன்பான மகனை" தியாகம் செய்யும்படி கேட்கின்றன. வில்லியம் ஆர். ஸ்டெக்னர் சுட்டிக்காட்டியபடி, மார்க் ஒரு தர்குமிக் பாரம்பரியத்தை மனதில் வைத்திருக்கலாம், இதன்மூலம் பலிபீடத்தின் மீது பிணைக்கப்பட்ட ஐசக் வானத்தை நோக்கிப் பார்க்கிறான், தேவதூதர்களுடனும் ஷெக்கினாவுடனும் திறந்த வானங்களைக் காண்கிறான். கடவுளின், "இதோ, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இருவர்" என்று அறிவிக்கும் ஒரு குரல். ஐசக் கொல்லப்படுவதற்கு விருப்பம் இஸ்ரவேலின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்ய உதவும் என்ற குறிப்பு கூட உள்ளது. இங்கே ஏராளமான அடையாளங்கள் இயேசுவை ராஜாவாகவும், வேலைக்காரனாகவும், பிராயச்சித்த பலியாகவும் ஆக்குகின்றன.

            ஒருபுறம் யோவானுக்கும் இயேசுவுக்கும், மறுபுறம் எலியாவுக்கும் எலிசாவுக்கும் இடையிலான ஒற்றுமையைப் பார்க்கும்போது, ​​சிலர் (மில்லர், பக். 48) ஜோர்டான் ஞானஸ்நானத்திலும், ஆவியுடன் அளித்த 2 கிங்ஸ் 2 இன் மறுபடியும் மறுபடியும் பார்க்கிறார்கள், எங்கே, ஜோர்டானுக்கு அருகில், எலியா தனது அதிசய வேலை செய்யும் ஆவியின் இரட்டைப் பகுதியை எலிசாவிடம் அளிக்கிறார், இனிமேல் அவருடைய வாரிசாகவும் உயர்ந்தவராகவும் செயல்படுகிறார்.

3. சோதனைகள் (மாற்கு 1: 12-13)

வனாந்தரத்தில் இயேசுவின் நாற்பது நாட்கள் எகிப்துக்குத் திரும்புவதற்கு முன்பு மீடியாவின் பாலைவனத்தில் மோசேயின் நாற்பது ஆண்டுகள் காலம் (போமன், பக். 109) மற்றும் பாலின் தீர்க்கதரிசிகளுடனான போட்டியின் பின்னர் எலியாவை வனாந்தரத்தில் நாற்பது நாள் பின்வாங்கியது ஆகிய இரண்டையும் நினைவுபடுத்துகிறது. 1 கிங்ஸ் 19: 5-7), இயேசுவைப் போலவே எலியாவும் தேவதூதர்களால் ஊழியம் செய்யப்படுகிறார் (மில்லர், பக். 48). மத்தேயு (4: 1-11) மற்றும் லூக்கா (4: 1-13) ஆகியோரால் பகிரப்பட்ட கியூ பாரம்பரியம் மற்றும் மார்க்கால் சுருக்கப்பட்டிருக்கலாம், இது எக்ஸோடஸ் பாரம்பரியத்தை மற்றொரு வழியில் விளையாடுகிறது. உபாகமம், 8: 3 இலிருந்து மூன்று நூல்களை மேற்கோள் காட்டி பிசாசின் சாந்தமான தன்மையை இயேசு எதிர்க்கிறார்; 6:16; 6:13, இவை அனைத்தும் இஸ்ரேல் மக்கள் வனாந்தரத்தில் (மன்னா, மாஸா மற்றும் உருவ வழிபாடு) சோதனை செய்ததைக் குறிக்கின்றன, அவை தோல்வியுற்றன, ஆனால் இயேசு ஒரு புதிய இஸ்ரேலை உருவாக்கி, பறக்கும் வண்ணங்களுடன் செல்கிறார்.

4. அமைச்சின் ஆரம்பம் (1: 14-15)

அவர் வனாந்தரத்தில் சோதனையை முடித்தவுடன் மட்டுமே, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வருகையைப் பற்றி இயேசு பிரசங்கிக்கத் தொடங்குகிறார். மோசே வனாந்தரத்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கு இணையாக, ஆரோனுடன், இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அடிமை இல்லத்தில் அறிவிக்க, விடுதலை விரைவில் அவர்களுடையது என்று போமன் சரியாகக் கவனிக்கிறான். (அதே நூல்.).__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

5. முதல் சீடர்களின் ஆட்சேர்ப்பு (1: 16-20)

போமன் குறிப்பிடுவது போல (பக். 157), இயேசு ஜேம்ஸ், யோவான் மற்றும் இரண்டு ஜோடி சகோதரர்களை பீட்டர் மற்றும் ஆண்ட்ரூ ஆகியோரை வரவழைக்கிறார், மோசே தனது சொந்த சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத சகோதரர் ஆரோனை எக்ஸோடஸ் கதையில் ஒப்பான இடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வதற்கு ஒரு நற்செய்தி எண்ணாக (4:. 27-28). ஆனால் நிகழ்வுகள், அவை மிகக் குறைவானவை, 1 கிங்ஸ் 19: 19-21-ல் எலியாவின் எலிசாவை ஆட்சேர்ப்பு செய்ததிலிருந்து வந்தவை. அதேபோல், மாற்கு 2: 14 ல் லேவியின் அழைப்பு. அனைவரும் தீர்க்கதரிசியைப் பின்பற்றுவதற்காக தங்கள் குடும்ப வாழ்வாதாரங்களை அந்த இடத்திலேயே கைவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

6. கப்பர்நகூமில் பேயோட்டுதல் (1: 21-28)

இயேசுவின் இந்த முதல் போதனையையும் பேயோட்டுதலையும் மார்க் கப்பர்ந um ம் (“நஹூம் கிராமம்”) என்ற நகரத்தில் நஹூம் 1: 15 அ இல் குறிக்கச் சொன்னார், ஏசாயாவுக்கு வெளியே உள்ள ஒரே பத்தியானது யூகெல்லிசோமெனோ என்ற வார்த்தையை கண்டிப்பான மத அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துகிறது. "இதோ, நற்செய்தியைக் கொண்டு வந்து சமாதானத்தை வெளியிடுபவரின் கால்களை மலைகளின்மேல் பாருங்கள்!" மார்க்கைப் பொறுத்தவரை, அது நிச்சயமாக இயேசு. நஹூமை விட இந்த நற்செய்தியைத் தாங்கத் தொடங்கியதற்கு அவருக்கு என்ன சிறந்த நகரம்? (மில்லர், பக். 58)

            உள்ளூர் பேய்களின் முரட்டுத்தனமான கலகலப்பு, “நாசரேத்தின் இயேசுவே, நாங்கள் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? எங்களை அழிக்க வந்தீர்களா? 1 கிங்ஸ் 17: 18-ல் உள்ள சரேபாத் விதவையின் தற்காப்பு அலாரத்திலிருந்து நீங்கள் யார் என்று எனக்குத் தெரியும் - கடவுளின் பரிசுத்தவானே! ”:“ தேவனுடைய மனுஷனே, எனக்கு எதிராக உங்களுக்கு என்ன இருக்கிறது? என் பாவத்தை நினைவுகூரவும், என் மகனின் மரணத்தை ஏற்படுத்தவும் நீங்கள் என்னிடம் வந்திருக்கிறீர்கள்! ”(மில்லர், பக். 76).

7. பேதுருவின் மாமியார் (1: 29-31)

இந்த அத்தியாயமும் எலியாவின் கவசத்தின் துணியிலிருந்து வெட்டப்பட்டுள்ளது. 1 கிங்ஸ் 17: 8-16-ல், எலியா சரேபாத்தின் விதவையையும் அவளுடைய மகனையும் சந்திக்கிறான், அவர் அவர்களை உடனடி பட்டினியிலிருந்து விடுவிப்பார். இதன் விளைவாக அவள் கடவுளின் மனிதனுக்கு சேவை செய்கிறாள். 2 கிங்ஸ் 4 இல், எலிசா தனக்கு சேவை செய்த ஷுனம்மிட் பெண்ணின் மகனை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்புகிறார். மார்க் இந்த கூறுகளை மாற்றியமைத்துள்ளார், எனவே இந்த முறை வயதான பெண்மணி தனது நோயிலிருந்து எழுந்திருக்கிறாள், அவளுடைய மகன் அல்ல, கதைக்கு (பீட்டர்) முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவள் அல்ல, அவள் கடவுளின் மனிதனாகிய இயேசுவுக்கு சேவை செய்கிறாள். (மில்லர், 79).

8. தொழுநோயாளியைக் குணப்படுத்துதல் (1: 40-45)

மார்க்கின் கதையின் ஆரம்பத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த குஷ்டரோகியை சுத்திகரிப்பது என்பது மோசேக்கு கடவுள் அளித்த நம்பகமான அதிசயத்தை நினைவுகூருவதாகும், இதன் மூலம் அவர் கையை தொழுநோயாக வெண்மையாக்க முடியும் (எக்ஸோடஸ் 4: 6-7). இயேசுவால் தொழுநோயை வெளிப்படுத்த முடியாது, ஒரு கணம் கூட, ஒருவேளை, அவர் கடவுளின் களங்கமற்ற ஆட்டுக்குட்டியாக களங்கமில்லாமல் இருக்க வேண்டும்.

9. பக்கவாதத்தை குணப்படுத்துதல் (2: 1-12)

ரோத் (பக். 56) காட்டுவது போல், முடங்கிப்போன ஒரு மனிதனின் நண்பர்கள் கூரையை கிழித்து, இயேசுவிடம் கூட்டத்தின் மத்தியில் தாழ்த்திய கதை 2 கிங்ஸ் 1: 2-17 அ, எலியா கதையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அங்கு ராஜா அகசியா ராஜா தனது கூரையிலிருந்து லட்டு வழியாக விழுந்து படுக்கையில் தவிக்கிறான். மார்க்கின் பாதிக்கப்பட்டவர் தனது படுக்கையில் (கோரை) கூரை வழியாக இறங்கும்போது ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் படுக்கையில் இருந்து எழுந்திருக்கிறார், ஏனென்றால் அவர் செய்த எந்த பாவமும் அவருக்கு பக்கவாதத்தின் தெய்வீக தீர்ப்பை சம்பாதித்தது, இப்போது அவரது நண்பர்களின் நம்பிக்கையின் காரணமாக மன்னிக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படுகிறது, ஆனால் அவரது சொந்த எதுவும் கூறப்படவில்லை. இஸ்ரவேலின் கடவுள்மீது நம்பிக்கை இல்லாததால், அகசியா ராஜா தனது துன்பத்திலிருந்து குணமடையவில்லை: பெலிஸ்திய ஆரக்கிள் கடவுளான பால்-செபூப்பின் ஆசாரியர்களுக்கு அவருடைய வாய்ப்புகள் குறித்து விசாரிக்க அனுப்பியிருந்தார். எலியா அவரிடம் அவநம்பிக்கை காரணமாக அழிந்துவிட்டதாகச் சொல்கிறான், மார்க்கால் தலைகீழான ஒரு மோசமான நிலைமை, விசுவாசத்தின் காரணமாக இயேசு மன்னிப்பையும் இரட்சிப்பையும் அளித்துள்ளார். பிற்கால கதையில் (3:22) பயன்படுத்த பால்-ஜீபப் உறுப்பை மார்க் பாதுகாத்துள்ளார்.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

10. வாடிய கை (3: 1-6) 10. The Withered Hand (3:1-6)

1 கிங்ஸ் 13: 1-7 எஃப் (ஹெல்ம்ஸ், பக். 90-91) என்ற யூத தீர்க்கதரிசியின் அதிசயத்திலிருந்து இந்த காட்சியின் பொருளை மார்க் கடன் வாங்கியுள்ளார். அங்கு தீர்க்கதரிசி பெத்தேல் கோவிலில் யெரொபெயாம் ராஜாவை எதிர்கொள்கிறார், யூதேயா மன்னர் ஜோசியா போட்டி பலிபீடத்தை அழிப்பதை முன்னறிவித்தார். இந்த அவதூறுக்காக யெரொபெயாம் கைது செய்யும்படி கட்டளையிடுகிறார், ஆச்சரியமான முடிவுகளுடன்: “ராஜா பலிபீடத்திலிருந்து கையை நீட்டி, 'அவனைப் பிடி!' என்று கூறி, அவனுக்கு எதிராக நீட்டிய கையை. வாடியது (எக்ராக்), அவனால் அதைத் திரும்பப் பெற முடியவில்லை ”(வச .4). மார்க்கில், மனிதன் யாரும் இல்லை, ஆனால் அதிகாரிகள் வழிபாட்டு இல்லத்தில் இருக்கிறார்கள் மற்றும் துள்ளுவதற்கு காத்திருக்கிறார்கள். இயேசு அவரை வெளியே அழைக்கும் போது மனிதனின் கை ஏற்கனவே வாடியது (எக்ரம்மென்). “’ உங்கள் கையை நீட்டுங்கள்! ’அவர் அதை நீட்டினார் (thn ceira ... eceteinen), மற்றும் அவரது கை மீட்கப்பட்டது” (மாற்கு 3: 5). அநாமதேய தீர்க்கதரிசி கூட, பாதிக்கப்பட்டவரை குணமாக்குகிறார்: “மேலும், யெரொபெயாம் ராஜா தேவனுடைய மனுஷனை நோக்கி, 'உன் தேவனாகிய கர்த்தரை வேண்டிக்கொண்டு, என் கையை என்னிடம் மீட்டெடுக்கட்டும்' என்று கூறினார். தேவனுடைய மனுஷர் கர்த்தரை வேண்டினார், அவர் மீட்டெடுத்தார் ராஜாவின் கை அவரிடம் இருந்தது, அது முன்பு போலவே ஆனது ”(1 கிங்ஸ் 13: 6 எல்எக்ஸ்எக்ஸ்). 1 கிங்ஸில் தீர்க்கதரிசியைக் கைது செய்ய வில்லன்கள் முயற்சித்ததன் விளைவாக வாடிப்போவதும் குணப்படுத்துவதும், மார்க்கில், வாடிய கையை குணப்படுத்துவதே வில்லன்களைக் கைது செய்ய சதி செய்கிறது: “பரிசேயர்கள் வெளியே சென்று உடனடியாக சபை எடுத்துக் கொண்டனர் அவருக்கு எதிரான ஏரோதியர்கள், அவரை எவ்வாறு அழிப்பது ”(3: 6).

11. பன்னிரண்டு தேர்வு; உறவினர்களின் தூதரகம் (3: 13-35)

கீழ்படிந்தவர்களைப் பெயரிடுவதற்கான ஜெத்ரோவின் ஆலோசனையை மோசே கவனித்த கதையை மார்க்குக்கு முன்பு யாரோ மிதமிஞ்சிய முறையில் எழுதியதாக நாம் கற்பனை செய்ய வேண்டும், இதன் விளைவாக பன்னிரண்டு சீடர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது இயேசுவின் பரிசுத்த குடும்பத்தின் யோசனையாகும். மாற்கு 3 க்கும் யாத்திராகமம் 18 க்கும் இடையிலான ஒற்றுமையைக் கவனியுங்கள். மோசேயின் மாமியார் ஜெத்ரோ மோசேயின் வெற்றிகளைக் கேட்டு மோசேயின் மனைவியையும் மகன்களையும் அவரிடம் அழைத்து வருவதைப் போல (யாத்திராகமம் 18: 1-5), அத்துடன் தாய்மார்களும் சகோதரர்களும் இயேசுவைச் சந்திப்பதற்கான அறிக்கைகளையும் பயணத்தையும் இயேசு கேட்கிறார் (மாற்கு 3:21). இயேசுவைப் போலவே மோசே தொடர்ந்து ஆதரவாளர்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறார் (18: 13-18) (3:20). மோசேயின் குடும்பம் அறிவிக்கப்பட்டதைப் போலவே (“இதோ, உங்கள் மாமியார் ஜெத்ரோ உங்கள் மனைவியுடனும், அவருடன் இரண்டு மகன்களுடனும் உங்களிடம் வருகிறார்” 18: 6), இயேசுவும் அவ்வாறே இருக்கிறார் (“இதோ, உங்கள் தாயும் உங்கள் சகோதரர்கள் உங்களைத் தேடுகிறார்கள், ”3: 31-32). “மோசே தன் மாமியாரைச் சந்திக்க வெளியே சென்று, குனிந்து முத்தமிட்டான்; அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் நலனைக் கேட்டு, கூடாரத்துக்குள் சென்றார்கள் ”(யாத்திராகமம் 18: 7). இயேசு அவருடைய குடும்பத்தை வரவேற்பதை முதலில் வாசித்திருப்போம். ஜெத்ரோ துன்புறுத்தப்பட்ட மோசே மீது தனது அக்கறையை வெளிப்படுத்துகையில், அவர் பல உதவியாளர்களுடன் சுமையை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்துகிறார் (18: 21-22), ஆகவே, உதவியாளர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஜேம்ஸ் அல்லது மரியா அறிவுறுத்தியதாக “அவர்கள் அவருடன் இருக்க வேண்டும் , அவர் பிரசங்கிக்க அவர்களை அனுப்பும்படி ”(மாற்கு 3:14). இயேசு அப்போதுதான் பன்னிரண்டு என்று பெயரிட்டிருப்பார்.

சர்ச்-அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலின் நலனுக்காக செயல்படும் மார்க், கதையை இரண்டாக உடைத்து, அதன் பகுதிகளை மாற்றியமைத்து, இயேசுவின் உறவினர்களுக்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக (தங்கள் அதிகாரத்தை கோரும் ஒரு சமகால பிரிவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்) மற்றும் அவர்களிடமிருந்து கடன் பெறுகிறார் பன்னிரெண்டுக்கு பெயரிடுவது (அதனால்தான், இயேசு “தான் விரும்பியவர்களை வரவழைத்தார்,” அதாவது, அது அவருடைய சொந்த யோசனையாக இருந்தது என்பதை வலியுறுத்துகிறது. உரை இப்போது படிக்கும்போது, ​​இயேசு சீடர்களைத் தேர்வு செய்கிறார், அதன்பிறகு அவருடைய குறுக்கிடும் உறவினர்கள் அடைக்கலம் தருகிறார்கள் அவருடைய புத்திசாலித்தனத்தைப் பற்றி சந்தேகம் கொள்கிறார், அவர் அவர்களை மறுக்கிறார் (மாற்கு 3: 33-35).

            ஆயினும், இயேசு மோசேயைப் போலவே எழுபதுகளையும் தேர்வு செய்யவில்லை (லூக்கா இந்த எண்ணை மீட்டெடுப்பார், லூக்கா 10: 1), ஆனால் உபாகமம் 1: 23-ல் உள்ள பன்னிரண்டு உளவாளிகளின் தேர்வின் அடிப்படையில் பன்னிரண்டு பேர் மட்டுமே (மில்லர், பக். 117) .

            இந்த பொருளின் நடுவில் மணல் அள்ளப்படுவது இயேசுவிற்கும் அவரது எழுத்தாளர் விமர்சகர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு சர்ச்சையாகும், அவர் பீல்-செபூலுடன் கூட்டுறவு கொள்வதன் மூலம் மட்டுமே தனது பேயோட்டுதலைச் செய்கிறார் என்று குற்றம் சாட்டுகிறார். சில கையெழுத்துப் பிரதிகளில் 2 கிங்ஸ் 1: 2, 3 ஐ நோக்கி “பீல்-ஜீபப்” என்று படிக்கப்படுகிறது. “பீல்-ஜீபுல்” என்பது “மாளிகையின் இறைவன்”, அதாவது உலகின், பேயோட்டுபவர்களின் சக்திவாய்ந்த புரவலர், “பீல்-ஜீபப்” ”என்றால்“ ஈக்களின் இறைவன் ”என்பது ஒரு ஆரக்கிளைக் குறிக்கிறது, ஏனெனில் பாதிரியார்கள் சலசலப்பது போன்ற ஒரு சத்தத்தைக் கேட்பார்கள், ஆவிகள் குரல் விரும்பிய அதிர்ஷ்டத்தைக் கூறும். இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு இயேசுவின் பதில் ஏசாயா 49:24 (வாட்ஸ், பக். 148-149) (“இரையை வலிமைமிக்கவர்களிடமிருந்து எடுக்க முடியுமா, அல்லது ஒரு கொடுங்கோலரின் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களை மீட்க முடியுமா?” என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்: நிச்சயமாக வலிமைமிக்கவர்களின் கைதிகள் எடுக்கப்படுவார்கள், கொடுங்கோலரின் இரையை மீட்பார்கள், ஏனென்றால் நான் உங்களுடன் சண்டையிட்டவர்களுடன் சண்டையிடுவேன், உங்கள் பிள்ளைகளைக் காப்பாற்றுவேன். ”) மற்றும் 1 சாமுவேல் 2:25 (“ ஒரு மனிதன் என்றால் ஒரு மனிதனுக்கு எதிரான பாவங்கள், கடவுள் அவருக்காக மத்தியஸ்தம் செய்வார், ஆனால் ஒரு மனிதன் கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தால், அவருக்காக யார் பரிந்துரை செய்ய முடியும்? ”) (மில்லர், பக். 136).

மத்தேயுவும் லூக்காவும் (ஆகவே Q மூல) வேதபாரகர்களுக்கு இயேசுவின் பதிலுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான சேர்த்தலைச் செய்கிறார்கள். லூக்கா வழக்கம் போல், Q மூலத்துடன் நெருக்கமாக இருக்கலாம்: “நான் பீல்-செபுல் மூலம் பேய்களை விரட்டினால், உங்கள் மகன்கள் யாரால் வெளியேற்றப்படுகிறார்கள்? இதன் விளைவாக, அவர்கள் உங்கள் நீதிபதிகளாக இருப்பார்கள். ஆனால் நான் தேவனுடைய விரலால் பேய்களை விரட்டினால், தேவனுடைய ராஜ்யம் உம்மீது வந்துவிட்டது ”(லூக்கா 11: 19-20). இந்த வசனங்களில் சுருக்கப்பட்டிருப்பது பார்வோனின் மந்திரவாதிகளுடனான மோசேயின் அதிசய போட்டியின் எக்ஸோடஸ் கதையின் மீது ஒரு தெளிவற்ற மிட்ராஷ் ஆகும். ஆரம்பத்தில் மோசேயின் சாதனையை சாதனையுடன் பொருத்த முடிந்தது, அவர்கள் குட்டிகளின் அதிசயத்தை நகலெடுக்க இயலாது என்பதை நிரூபிக்கிறார்கள், மேலும் "இது கடவுளின் விரல்" என்பதாலும், அவர்களைப் போன்ற வெறும் சூனியம் இல்லை என்பதாலும் பார்வோனைக் கொடுக்குமாறு எச்சரிக்கிறார்கள் (யாத்திராகமம் 8:19). வேதபாரகரின் “மகன்கள்” எகிப்திய மந்திரவாதிகளுடன் ஒத்துப்போகிறார்கள், மேலும் அவர்கள் விரும்பினால் இயேசுவுக்கு எதிரான எழுத்தாளர்களின் குற்றச்சாட்டை அகற்ற முடியும்__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

12. புயலின் ஸ்டில்லிங் (4: 35-41)

இந்த கதை ஜோனாவின் சாகசத்திலிருந்து எவ்வாறு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை ஹெல்ம்ஸ் (பக். 76, 77) நிரூபிக்கிறது, சில சங்கீதங்களிலிருந்து சேர்த்தல். கதையின் அடிப்படையை யோனா 1: 4-6-ல் அறியலாம், “ஆனால் கர்த்தர் கடலில் ஒரு பெரிய காற்றை வீசினார், கடலில் ஒரு பெரிய சூறாவளி இருந்தது, இதனால் கப்பல் உடைந்து விடும் என்று அச்சுறுத்தியது. பின்னர் கடற்படையினர் பயந்தார்கள், ஒவ்வொருவரும் தன் கடவுளிடம் அழுதனர் ... ஆனால் யோனா கப்பலின் உள் பகுதிக்குச் சென்று கீழே கிடந்தாள், வேகமாக தூங்கிக்கொண்டிருந்தாள். எனவே கேப்டன் வந்து அவரிடம், ‘ஸ்லீப்பர், நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்? எழுந்து, உங்கள் கடவுளை அழைக்கவும்! ஒருவேளை நாம் அழிந்துபோகாதபடி கடவுள் நமக்கு ஒரு சிந்தனையைத் தருவார். ”யோனா குற்றவாளியாக மாறியதும், அவர்கள் அவரை கடலின் மாவுக்குள் எறிந்துவிடுவார்கள்,“ கடல் அதன் சீற்றத்திலிருந்து நின்றுவிட்டது. அந்த மனிதர்கள் கர்த்தருக்கு மிகுந்த பயந்தார்கள் ”(1: 15 பி -16 அ). சங்கீதம் 107: 23-29 ஐயும் காண்க: “சிலர் கப்பல்களில் கடலுக்குச் சென்று, பெரிய நீரில் வியாபாரம் செய்தார்கள்; அவர்கள் கர்த்தருடைய செயல்களையும், அவருடைய அற்புதமான செயல்களையும் ஆழத்தில் கண்டார்கள். அவர் கட்டளையிட்டார், புயல் காற்றை எழுப்பினார், அது கடலின் அலைகளை உயர்த்தியது. அவர்கள் வானம் வரை ஏறி, ஆழங்களுக்குச் சென்றார்கள்; அவர்களுடைய தைரியம் அவர்களுடைய தீய அவலத்தில் உருகியது; அவர்கள் குடிபோதையில் இருந்தவர்களைப் போல திணறி, தடுமாறினார்கள், அவர்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தின் முடிவில் இருந்தார்கள். பின்னர் அவர்கள் தங்கள் கஷ்டத்தில் கர்த்தரை நோக்கி அழுதனர், அவர் அவர்களைத் துன்பத்திலிருந்து விடுவித்தார்; அவர் புயலை அப்படியே இருக்கச் செய்தார், கடலின் அலைகள் வீசப்பட்டன. ”

ஒடிஸி 10: 1-69-ல் இதேபோன்ற ஒரு அத்தியாயத்தைப் பற்றி மார்க் அறிந்திருந்தார், அதில் ஒடிஸியஸ் தனது டஜன் கப்பல்களுடன் காற்றின் கடவுளான ஏயோலஸ் தீவிலிருந்து புறப்பட்டார். அயோலஸ் ஒடிஸியஸுக்கு மந்தமான காற்றைக் கொண்ட ஒரு பையை கொடுத்தார், அவர் மந்தமான நிலையில் நிறுத்தப்பட வேண்டும். ஒடிஸியஸ் பிடியில் தூங்குகிறான், அவனுடைய ஆட்கள் பையில் ஒரு கண்ணோட்டத்தை பதுக்கி, காற்று தப்பிக்க விடுகிறார்கள். கப்பல்கள் புயலிலிருந்து தப்பிக்க முடிந்தது, ஆனால் ஒடிஸியஸ் தனது குழுவினரின் ஆபத்தான முட்டாள்தனத்திற்காக கண்டித்தார். மெக்டொனால்ட் (பக். 68, 174-175) இங்குள்ள சீடர்களுக்கு இயேசு கண்டித்ததன் தோற்றத்தைக் குறிக்கிறது (மாற்கு 1:40), அதே போல் மாற்கு 1: 36-ல் உள்ள குழப்பமான விவரமும் இயேசுவும் சீடர்களும் “மற்ற படகுகளுடன் . ”இது மார்க்கில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை, மேலும் இது ஒடிஸியின் ஒரு இடம் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும்.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

13. ஜெரசீன் டெமோனியாக் (5: 1-20)

மீண்டும், மார்க் வேதத்திலிருந்தும் ஒடிஸியிலிருந்தும் பொருட்களை ஒன்றாக இணைத்துள்ளார். தெளிவாக, மெக்டொனால்ட் காண்பிப்பது போல (பக். 65, 73, 173), கதையின் அடிப்படை ஒடிஸி 9: 101-565 இலிருந்து பெறப்பட்டது. ஒடிஸியஸும் அவரது ஆட்களும் ஹல்கிங் சைக்ளோப்ஸ் தேசத்தில் கரைக்கு வருகிறார்கள், இயேசுவும் அவருடைய சீஷர்களும் படகில் ஜெராசனீஸின் (அல்லது கெர்கசீனஸ், பண்டைய கிர்காஷியர்களின் எஞ்சியதாகக் கருதப்படுகிறார்கள், எனவே புராண அனகீம் / ரீபைம், டெரெட், பக். 102, அவர்கள் ராட்சதர்களாக இருந்தனர்). ஆடுகள் ஒரு நிலப்பரப்பில் மேய்கின்றன, மற்றொன்று பன்றிகள். தங்கள் படகுகளை விட்டு வெளியேறி, ஒவ்வொரு குழுவும் உடனடியாக ஒரு குகையில் வசிக்கும் ஒரு மிருகத்தனமான மனித-அரக்கனை எதிர்கொள்கிறது. பேய் நிர்வாணமாக உள்ளது, மற்றும் பாலிபீமஸ் பொதுவாக நிர்வாணமாக சித்தரிக்கப்படுகிறார். ஒடிஸியஸை தனக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நோக்கத்துடன் வந்திருக்கிறாரா என்று சைக்ளோப்ஸ் கேட்கிறார், ஜெராசீன் பேய் இயேசு தன்னைத் துன்புறுத்த வேண்டாம் என்று கெஞ்சுவது போல. பாலிபீமஸ் ஒடிஸியஸுக்கு அவருடைய பெயரைக் கேட்கிறார், பிந்தையவர் “நோமன்” என்று பதிலளிப்பார், அதே சமயம் பேய் பிடித்தவருக்கு “லெஜியன்” என்று இயேசு கேட்கிறார், ஒடிஸியஸின் ஆண்கள் வீரர்கள் என்பதை நினைவூட்டுகிறது. இயேசு பேய்களின் படையை வெளியேற்றி, மேய்ச்சல் பன்றிக்குள் அனுப்புகிறார், ஒடிஸியஸின் துருப்புக்களை பன்றிகளாக மாற்றுவதற்கு சிர்ஸின் முந்தைய மாற்றத்தை நினைவு கூர்ந்தார். ஒடிஸியஸ் தனது குகையிலிருந்து தப்பித்து, சைக்ளோப்ஸைக் குருடராக்கத் திட்டமிடுகிறார். ஹீரோக்கள் புறப்படுகிறார்கள், ஒடிஸியஸ் பாலிஃபீமஸை அவர் எப்படி கண்மூடித்தனமாகக் காட்டினார் என்று மற்றவர்களுக்குக் கூறும்படி ஏலம் விடுகிறார், குணப்படுத்திய பேய்க்கு இயேசு தன்னை எப்படி பேயோட்டினார் என்று சொல்லும்படி. ஒடிஸியஸின் படகு பின்வாங்கும்போது, ​​பாலிபீமஸ் திரும்பி வரும்படி கூக்குரலிடுகிறான், ஆனால் அவன் மறுக்கிறான். இயேசு புறப்படும்போது, ​​அவர் குணப்படுத்தியவர் அவருடன் வரும்படி கேட்கிறார், ஆனால் அவர் மறுக்கிறார். மெக்டொனால்ட் குறிப்பிடுவதைப் போல, மூலத்திலிருந்து சுத்தமாக நகலெடுப்பது, சீடராக இருப்பதை மறுத்து இயேசுவை ஏன் காட்ட வேண்டும் என்பதை விளக்குவதற்கான ஒரே வழி.

107-ஆம் சங்கீதம், புயலின் நிலையைப் பற்றிய விவரங்கள் கடன் வாங்கப்பட்டவை, இந்தக் கதையிலும் சிறிய பங்களிப்புகளைச் செய்துள்ளன. பிசாசு சங்கிலியால் பிடிக்கப்பட்ட விவரம் 107-ஆம் சங்கீதத்தின் “மண் இரும்புகளில் கைதிகள்” (வச. 10) பற்றிய விளக்கத்திலிருந்து வந்ததாகத் தெரிகிறது, அவர்கள் “பாலைவனக் கழிவுகளில் அலைந்து திரிந்தார்கள்” (வச. 4) மற்றும் “தங்கள் கஷ்டத்தில் கர்த்தரை நோக்கி அழுதனர்” (v. 6), யார் “தங்கள் சங்கிலிகளைப் பிரித்தார்கள்” (வச. 14). எக்ஸோடஸ் காட்சியை மார்க் மனதில் வைத்திருந்தார் என்பதையும், எகிப்திய புரவலர்கள் கடலில் மூழ்கிப்போவதை ஒத்த கதையை இங்கே வைத்திருக்கிறார் என்பதும் சாத்தியமாகும்.

 

14. யாயிரஸின் மகள் மற்றும் இரத்தப் பிரச்சினையுடன் கூடிய பெண் (5: 21-24, 35-43) வடிவம்-விமர்சனத்தின் நீண்டகால-முன்மாதிரியான முன்மாதிரியின் கீழ், இந்த கதை இரண்டு முந்தைய பாரம்பரிய-அலகுகளின் ஒரு சிக்கலானதாக கருதப்பட்டது, இது மார்க்கால் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது, உண்மையில் அவற்றை இரண்டு தனித்துவமான அத்தியாயங்களாக பிரிப்பது எளிது. யாயிரஸ் மற்றும் அவரது மகளின் கதை (வச. 21-23, 35-43, “அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போதே” என்ற சொற்றொடர் முதலில் ஜெய்ரஸை வசனம் 23 இல் குறிப்பிடுகிறது) மற்றும் இரத்தப்போக்கு பெண்ணின் கதை (வி.வி. 24 பி -34), இரண்டையும் ஒன்றாக இணைக்க 24a ஐ மட்டுமே சேர்க்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கவும். ஆனால் மார்க்கின் படைப்பு நுட்பத்தை நாம் எவ்வளவு அதிகமாக அங்கீகரித்து, அவரை ஒரு உண்மையான எழுத்தாளராகப் பார்க்கிறோம், ஒரு கத்தரிக்கோல் மற்றும் பேஸ்ட் எடிட்டர் மட்டுமல்ல, விமர்சகர்களைப் போலவே, இரண்டு நிகழ்வுகளும் ஒரு கதையின் ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்த பகுதிகளாக வாழ்க்கையைத் தொடங்கியதாகத் தெரிகிறது, எலிஷா மற்றும் சுனம்மிட் பெண்ணின் (2 கிங்ஸ் 4) மறுபரிசீலனை. ஷூனமைட், ஒரு தாய், ஒரு தந்தையால் மாற்றப்பட்டுள்ளார், அதன் பெயர் ஜெய்ரஸ் "அவர் விழித்திருப்பார்" என்று பொருள்படும், கதையின் கற்பனையான தன்மையைப் பற்றி வாசகர்களிடம் கண்ணை மூடிக்கொள்கிறார். யாயிரஸ், தனது முன்மாதிரி போலவே, தீர்க்கதரிசியை அணுகுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார். குழந்தை ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக அறிக்கை வந்த போதிலும், தீர்க்கதரிசி, இயேசுவாக இருந்தாலும், எலிஷாவாக இருந்தாலும், சென்று குழந்தையை வளர்க்க முடிவு செய்கிறார். வந்து, அவர் தனியுரிமையை நாடுகிறார் (உறவினர் அல்லது முழுமையானவர்: எலிசா அனைவரையும் விலக்குகிறார், இயேசு கூட்டம்). அவர் இறந்த குழந்தையைத் தொட்டுப் பேசுகிறார், குழந்தை எழுந்திருக்கிறது. எதிர்வினை வாய்மொழியாக கிட்டத்தட்ட சொற்களஞ்சியம். ஷுனம்மிட் “இந்த பரவசத்தோடு பரவசமானவர்” (exesthsaV ... pasan thn ekstasin tauthn, 2 Kings 4:31 LXX), அதே சமயம் ஜெய்ரூஸும் அவரது மனைவியும் “மிகுந்த பரவசத்துடன் பரவசமடைந்துள்ளனர்” (exestsan ... ekstasei megalh, Mark 5 : 42) (ஹெல்ம்ஸ், பக். 66).

ஆனால் ரத்தக்கசிவு உள்ள பெண்ணின் நிலை என்ன? அவள் ஷுனம்மிட், இரட்டிப்பாக்கப்பட்டாள்! எலிசா அற்புதமாக ஷுனம்மியருக்கு கருத்தரிக்க முடிந்ததைப் போலவே இயேசு ஒரு இனப்பெருக்க பிரச்சினையை குணமாக்குகிறார். அந்தப் பெண் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக இரத்தக் கசிவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாள், சரியாக யாயிரஸின் மகளின் வயது, அவள் அந்த மகள் என்பது இரத்தக் கசிவுள்ள பெண்ணுக்கு ஒருபோதும் கிடைக்காத மகள், இப்போது பேசுவதற்கு, அவளுக்கு மீட்டெடுக்கப்பட்டது. மார்க் ஏன் கதையை இவ்வாறு உடைத்தார்? மிக அடிப்படையான காரணங்களுக்காக: 2 கிங்ஸ் அசலைப் போலவே, கதை சஸ்பென்ஸையும் வழங்க, எலிஷாவுக்கான பயணத்தில் அந்தப் பெண்ணைப் பின்தொடர வேண்டும், பின்னர் தனது மகனை வளர்ப்பதற்கான கெஹாசியின் தோல்வியுற்ற முயற்சியைத் தாங்க வேண்டும். நாம் பார்ப்பது போல், சீடரின் தோல்வியின் உறுப்பை மார்க் விரும்பினார், ஆனால் அதை இங்கே பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, கதையை அதன் முன்மாதிரி போலவே ஆக்கியிருக்கும், அதை அவர் பின்னர் 9:18, 28 இல் ஒதுக்கியுள்ளார். இயேசுவின் குணப்படுத்தும் ஆற்றலின் தொடர்பு, அவர் சொல்லாமலேயே கூட, 2 கிங்ஸ் 13: 20-21-ல் உள்ள கதையால் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கலாம், அங்கு எலிசாவின் திறந்த கல்லறையில் அவசரமாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு சடலம், எலும்புகளைத் தாக்கும் தீர்க்கதரிசி மற்றும் வாழ்க்கை மற்றும் வீரியம் மீட்க!

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

15. வீட்டில் நிராகரிப்பு (6: 1-6)

மில்லர் மற்றும் மில்லர் (பக். 167) 1 சாமுவேல் 10: 1-27 ஐ சுட்டிக்காட்டுகிறார், மார்க் தனது சொந்த நகர மக்களிடையே இயேசுவின் உறைபனி வரவேற்பைப் பற்றிய அத்தியாயத்தின் ஆதாரமாக. தனது மக்களில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ராஜாவாகிய சவுல் தீர்க்கதரிசன சம்மதத்தால் முறியடிக்கப்பட்டு, அந்நியபாஷைகளில் பேசத் தொடங்குகிறார் (“தீர்க்கதரிசனம்,” வி. 10), அதன்பின்னர் “அவரை முன்னர் அறிந்த அனைவருமே”, “கிஷின் மகனுக்கு என்ன நேர்ந்தது ? சவுலும் தீர்க்கதரிசிகளில் இருக்கிறாரா? ”“ அவர்களுடைய தந்தை யார்? ”(வச. 11). இதன் விளைவு என்னவென்றால், ”இது ஒரு பழமொழியாக மாறியது,‘ சவுலும் தீர்க்கதரிசிகளில் இருக்கிறாரா? ’” (வச. 12). அப்படியிருக்க, உள்ளூர் பையனை நீண்ட காலமாக அறிந்திருந்த மக்கள், இப்போது ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று நம்பமுடியாது, இயேசுவின் மிகவும் பழக்கமான குடும்ப தொடர்புகளின் பிரச்சினையை எழுப்ப முடியாது: ஒரு தீர்க்கதரிசி எங்கிருந்தும் வெளியே வர வேண்டும், நம்மைப் போன்ற ஒருவர் அல்ல ( cf. யோவான் 7: 27-28, “'கிறிஸ்து தோன்றும்போது, ​​அவர் எங்கிருந்து வருகிறார் என்பது யாருக்கும் தெரியாது.' ... 'நீங்கள் என்னை அறிவீர்கள், நான் எங்கிருந்து வருகிறேன் என்று உங்களுக்குத் தெரியும், ஆனால் நான் என் விருப்பப்படி வரவில்லை ; '”யாக்கோபு 5:17,“ எலியா நம்மைப் போன்ற இயல்புடைய மனிதர். ”). சவுல் கிஷின் மகனைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை, இயேசு வெறுமனே மரியாளின் மகன் மற்றும் ஜேம்ஸ், ஜோஸ், சீமோன் மற்றும் யூதாஸ் ஆகியோருக்கு சகோதரர். இயேசுவின் விஷயத்தில் பொருந்தக்கூடிய பழமொழி கூட உள்ளது: "ஒரு தீர்க்கதரிசி தனது சொந்த ஊரிலும் அவரது உறவினர்களிடமும் அவருடைய வீட்டிலும் தவிர மரியாதை இல்லாமல் இருக்கிறார்."16. மிஷன் வழிமுறைகள் (6: 7-13)

இந்த அணிவகுப்பு ஆணைகள் சினிக் சாமியார்களின் நடைமுறைகளால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம், ஆனால் அவற்றின் தற்போதைய வடிவத்தில் அவர்கள் நிச்சயமாக எலிஷா கதைகளுக்கு ஏதாவது கடன்பட்டிருக்கிறார்கள். மிஷனர்களை "பணத்தையோ அல்லது இரண்டு ஆடைகளையோ எடுத்துச் செல்ல" இயேசு தடைசெய்யும்போது, ​​கெஹாசியின் அபாயகரமான பிழையை மீண்டும் செய்ய வேண்டாம் என்று அவர் எச்சரிக்கிறார், தீர்க்கதரிசி சேவை செய்பவர்களின் இழப்பில் தன்னை மோசமாக்குகிறார்; எலிசாவால் அங்கீகரிக்கப்படாத அவர், நாமானிடமிருந்து "வெள்ளி மற்றும் இரண்டு ஆடைகளின் திறமை" (2 கிங்ஸ் 5:22) என்பதிலிருந்து துல்லியமாகக் கொண்டிருந்தார். (ரோத், பக். 50; மில்லர், பக். 175). ஒரு ஊழியரின் ஏற்பாடு (மாற்கு 6: 8) எலிசாவிற்கான கெஹாசியின் பணியிலிருந்து ஷுனம்மீட்டின் மகனுக்கு வரக்கூடும்: “என் ஊழியர்களை உங்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டு செல்லுங்கள்” (2 கிங்ஸ் 4: 29 அ). லூக்கா இதை அங்கீகரித்திருக்க வேண்டும், ஏனெனில் அவர் எழுபது பேருக்கு தனது சொந்த பணிக் கட்டணத்தைச் சேர்க்க அதே உரையில் திரும்பினார் (லூக்கா 10: 4 பி) “சாலையில் யாருக்கும் வணக்கம் செலுத்துங்கள்” என்ற நிபந்தனை எலிசாவின் குற்றச்சாட்டிலிருந்து கெஹாசிக்கு 2 இல் நேரடியாக கடன் வாங்கியது கிங்ஸ் 4: 29 பி, “நீங்கள் யாரையும் சந்தித்தால், அவருக்கு வணக்கம் செலுத்தாதீர்கள், யாராவது உங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தினால், பதிலளிக்காதீர்கள்.”

17. ஞானஸ்நானத்தின் மரணம் (6: 14-29)

முந்தைய ஒற்றுமைகளைப் பார்க்கும்போது, ​​இயேசு திரும்பி வந்த எலியா என்று மார்க் ஊகிக்கும் நபர்களுக்கு ஆச்சரியமில்லை. உண்மையில், அவர்களின் கருத்து மார்க் அனுமதிப்பதை விட கடுமையானது!

            வழக்கமாக அறிஞர்கள் வரலாற்று அறிக்கையிடலின் சில முக்கிய அம்சங்களை ஞானஸ்நானத்தின் மரணத்தின் கதைக்கு அடிக்கோடிட்டுக் காட்ட அனுமதிக்கின்றனர் (மார்க்கின் எந்தவொரு வாசிப்பும் ஜோசபஸுடன் சில சிரமங்களுடன் ஒத்திசைக்கப்பட வேண்டும் என்றாலும்), விவரிப்புக்கு விவிலிய அலங்காரத்தை சற்று அங்கீகரிக்கிறது. உதாரணமாக, ஏரோது ஆண்டிபாஸ் தனது சித்தி மகளுக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்திற்கும் தெளிவாகத் தெரியும், “நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் அதை என் ராஜ்யத்தின் பாதி வரை உங்களுக்குக் கொடுப்பேன்” என்பது எஸ்தர் 5: 3 ல் இருந்து வருகிறது. தனக்கு பிடித்த தீர்க்கதரிசியை தூக்கிலிட உத்தரவிட வேண்டிய மூலையில் ஏரோது தன்னை ஓவியம் வரைவது டேனியலின் விஷயத்தில் டேரியஸின் மூங்கில் இருந்து வரக்கூடும் (டேனியல் 6: 6-15) (மில்லர், பக். 178). ஆனால் முழு கதையும் இலக்கிய மூலங்களிலிருந்து வந்திருக்கலாம்.

            மெக்டொனால்ட் (பக். 80-81, 176) அனைத்து அத்தியாவசியங்களிலும் ஜானின் தியாகத்தின் கதை எவ்வாறு பொருந்துகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது, அகமெம்னோனின் கொலை பற்றிய ஒடிஸியின் கதை (3: 254-308: 4: 512-547; 11: 404-434), கூட இரண்டும் அனலெப்ஸிஸ் அல்லது ஃப்ளாஷ்பேக் வடிவத்தில் கூறப்படும் இடத்திற்கு. ஹெரோடியாஸ், ராணி கிளைடெம்நெஸ்ட்ராவைப் போலவே, தனது கணவனை விட்டு வெளியேறினார், அவரது உறவினரை விரும்பினார்: ஒரு வழக்கில் ஆன்டிபாஸ், மற்றொன்று ஏகிஸ்தஸ். கிளைடெம்நெஸ்ட்ராவின் விஷயத்தில், ட்ரோஜன் போரிலிருந்து அவரது கணவர் திரும்பி வந்ததன் மூலம், ஹெரோடியாஸில், ஜானின் கண்டனங்களால் இந்த முயற்சி அச்சுறுத்தப்பட்டது. இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், துன்மார்க்கன் விபச்சாரம் தொல்லையின் மரணத்தைத் திட்டமிடுகிறது. ஏரோது ஒரு விருந்துக்கு விருந்தளித்ததைப் போலவே, அகமெம்னோனின் வருகையை கொண்டாட ஏகிஸ்தஸ் ஒரு விருந்தை நடத்தினார். பண்டிகைகளின் போது அகமெம்னோன் கொல்லப்படுகிறார், இரவு உணவு தட்டுகளுக்கு இடையில் பரந்து விரிந்து, பாப்டிஸர் தலை துண்டிக்கப்படுகிறார், அவரது தலை ஒரு பரிமாறும் தட்டில் காட்டப்படும். அகமெம்னோனின் கொலை கதையுடன் திரும்பிய ஒடிஸியஸுக்கு காத்திருக்கும் ஆபத்தை ஹோமர் முன்னறிவிக்கிறார், அதே நேரத்தில் ஜானுடன் இயேசுவின் தியாகத்தை மார்க் எதிர்பார்க்கிறார். ஒரே வித்தியாசமான வேறுபாடு என்னவென்றால், மார்க்கின் பதிப்பில், அகமெம்னோனின் பங்கு ஹெரோடியாஸின் சரியான கணவனுக்கும் (மார்க்கின் படி பிலிப்; ஜோசபஸின் படி மற்றொரு ஏரோது) மற்றும் ஜான் பாப்டிஸருக்கும் இடையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

 18. அப்பங்கள் மற்றும் மீன்களின் பெருக்கம் (6: 30-44; 8: 1-10)

அனைவரும் ஒப்புக்கொள்வது போல, மார்க்கின் நற்செய்தியில் உள்ள அற்புதமான உணவுக் கதைகள் இரண்டிற்கும் அடிப்படையானது எலிசா 2 கிங்ஸ் 4: 42-44-ல் நூறு ஆண்களுக்கு இருபது பார்லி ரொட்டிகளைப் பெருக்கும் கதை. மூன்று கதைகளிலும் எவ்வளவு உணவு கிடைக்கிறது என்பதற்கான ஆரம்ப மதிப்பீடு, நம்பிக்கையற்ற பெரிய எண்ணிக்கையில் அதைப் பிரிப்பதற்கான தீர்க்கதரிசன கட்டளை, சந்தேகத்திற்குரிய ஆட்சேபனை, குழப்பமான கீழ்ப்படிதல் மற்றும் அனைவருக்கும் உணவளிக்கும் ஆச்சரியமான க்ளைமாக்ஸ் ஆகியவை உள்ளன. எஞ்சியவைகளும்! ஹெல்ம்ஸ் குறிப்பிடுவதைப் போல (பக். 76), ஒரு விவரங்களைச் சேர்க்க ஜான் மீண்டும் மூலத்திற்குச் சென்றுள்ளார். அவர் எலிசாவின் வேலைக்காரனை (பணம் செலுத்துபவர்) ஒரு சிறுவனாக (பேடாரியன்) ஆக்கியுள்ளார், அவரின் ஐந்து பார்லி ரொட்டிகளை கூட்டத்திற்கு உணவளிக்க இயேசு பயன்படுத்துகிறார் (யோவான் 6: 9).

ஆனால் 2 கிங்ஸிடமிருந்து வராத மார்க்கின் கதைகளில் இன்னும் விரிவான விவரங்கள் உள்ளன. அவர்கள் ஒடிஸி 3: 34-38, 63-68; 4:30, 36, 51, 53-58, 65-68 (மெக்டொனால்ட், பக். 89-90). மார்க் இரண்டு உணவளிக்கும் அற்புதங்களைக் கொண்டிருப்பதற்கான காரணம், ஹோமரைப் பின்பற்றுவதே ஆகும், அவர் ஒடிஸியஸின் மகன் டெலிமாக்கஸ் இரண்டு விருந்துகளில் கலந்துகொள்கிறார், மார்க் இருவரிடமிருந்தும் விவரங்களை கடன் வாங்கியுள்ளார். முதல் விருந்துக்கு, டெலிமாக்கஸ் மற்றும் மாறுவேடமிட்ட ஏதீனா பைலோஸுக்குப் பயணம் செய்கின்றன, அங்கு போஸ்டிடனின் நினைவாக கிங் நெஸ்டர் ஒரு விருந்தில் தலைமை தாங்குகிறார். இது ஒரு மாலுமிகளின் விருந்து, எனவே ஆண்கள் மட்டுமே உள்ளனர். அவர்களில் நான்காயிரம், ஐநூறு பேர் தலா ஐநூறு ஒன்பது அலகுகளில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். எல்லோரும் திருப்தியுடன் சாப்பிட்டார்கள், எஞ்சியவை இருந்தன. மார்க்கின் முதல் விருந்து கதையில், இயேசுவும் அவருடைய ஆட்களும் உணவின் இடத்திற்கு பயணம் செய்கிறார்கள். அவர்கள் ஐந்தாயிரம் ஆண்கள், ஆண்ட்ரேவி, ஆண்களைக் கொண்ட ஒரு குழுவை எதிர்கொள்கிறார்கள் (இதற்கு எந்த விளக்கமும் வழங்கப்படவில்லை, ஹோமரின் எளிய இடம்). இயேசு அவர்களை தனித்தனி குழுக்களாக உட்கார வைக்கிறார். எலிஷா பாணியிலான அதிசயத்திற்குப் பிறகு, எல்லோரும் சாப்பிட்டு நிரப்பப்படுகிறார்கள், எஞ்சியவை சேகரிக்கப்படுகின்றன.

            ஹோமரின் இரண்டாவது விருந்து சாட்சியாக டெலிமாக்கஸ் ஸ்பார்டாவுக்குச் செல்கிறார், மார்க்கின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தைப் போலவே, இயேசுவும் சீடர்களும் கலிலீவுக்குச் செல்கிறார்கள், அங்கு அவர் நான்காயிரம் கூட்டத்தை சந்திக்கிறார். இந்த முறை, இரண்டு கதைகளிலும், ஆண்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லை. மெனெலஸ் ராஜாவின் ஒரு ஊழியர் அவனுக்கு டெலிமாக்கஸையும் அவனுடைய தோழனையும் அனுப்பி வைக்கும்படி கட்டளையிடுகிறான், ஆனால் ராஜா அவ்வாறு செய்யமாட்டான், ஒரு சீடர் இயேசுவை மகிழ்ச்சியற்ற கூட்டத்தை அனுப்பும்படி வற்புறுத்துவதைப் போல, அவர் அவ்வாறு செய்யமாட்டார். இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் எல்லோரும் சாப்பிட உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள், முதல் விருந்து காட்சியைப் போல உணவகங்களின் விரிவான ஏற்பாடு பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. அனைத்தும் நிரப்பப்பட்டுள்ளன; எஞ்சியவை சேகரிக்கப்படுகின்றன. விருந்து காட்சிக்கு ஹீரோ வரும் வரை இரண்டு கதைகளிலும் இயேசு டெலிமாக்கஸாக மார்க் நடித்தார், அதன்பிறகு அவர் பாத்திரங்களை மாற்றிக்கொண்டு, புரவலர்களான நெஸ்டர் மற்றும் மெனெலஸ் ஆகியோரை இயேசு கைப்பற்றினார்.

19. கடலில் நடப்பது (6: 45-52)

 

வேத வண்ணமயமாக்கல் மீண்டும் சான்றுகளில் இருந்தாலும் (சங்கீதம் 107 [LXX: 106]: 23-30; யோபு 9: 8 பி, “யார் ... கடலின் அலைகளை மிதித்தார்கள்”), மார்க் கதையின் உடல் ஹோமருக்கு கடன்பட்டிருக்கிறது, இது நேரம் இலியட் 24: 332, 340-341, 345-346, 351-352 (மெக்டொனால்ட், பக். 148-153). பழைய மன்னர் பிரியாம் தனது மகன் ஹெக்டரின் உடலைக் கெஞ்ச கிரேக்க முகாமுக்கு கடினமான பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். தந்தை ஜீயஸ் ராஜாவின் உழைக்கும் முன்னேற்றத்தைக் கண்டு, அவருக்கு உதவ ஹெர்ம்ஸ், பயணிகளுக்கு வழிகாட்டியாக அனுப்புகிறார். "அவர் தனது காலடியில் மங்கலான செருப்பைக் கட்டினார், ஒருபோதும் மங்காத தங்கம், அது அலைகள் மற்றும் எல்லையற்ற பூமியின் மீது வீசும் காற்றின் வேகத்துடன் அவரை இறக்குகிறது ... {ஹெர்ம்ஸ்] பறந்தது, வலிமைமிக்க மாபெரும் கொலையாளி, டிராய் மற்றும் தி எந்த நேரத்திலும் ஹெலெஸ்பாண்ட் அவர் அங்கிருந்து கால்நடையாகச் சென்றார். , எந்த நேரத்திலும் அகில்லெஸின் கப்பலை அடைவதில்லை. கடைசியாக அவர் தனது அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்: “வயதானவரே, நான் உங்களிடம் ஒரு கடவுள். நான் அழியாத ஹெர்ம்ஸ் - என் தந்தை என்னை உங்கள் பாதுகாவலராக இங்கு அனுப்பினார், ஆனால் இப்போது நான் விரைந்து செல்வேன். ”மார்க்கின் கதைக்கு இணையாக யாராவது தவறவிட முடியுமா? சீடர்கள் தூரக் கரைக்குச் செல்லும் வழியில் புயலுக்கு எதிராக மோசமாக முன்னேறி வருகிறார்கள், அவர்கள் நெருங்கி வரும் இயேசுவைக் காணும்போது, ​​பயத்தைத் தூண்டும் ஒரு பார்வை, வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக இருந்தாலும். அவர் தண்ணீரில் எழுந்திருப்பதை அவர்கள் காண்கிறார்கள், பிரியமை அடைய ஹெர்ம்ஸ் ஏதோ செய்கிறார், ஆனால் அவர் அதைப் பார்க்காமல். அவர்களின் தெய்வீக பார்வையாளர் ஒரு அறிவிப்புடன் (“நான் ...”) அவர்களுக்கு உறுதியளித்தவுடன், அவர் அவர்களுடன் சேர்கிறார், அவர்கள் ஒரே நேரத்தில் தங்கள் இலக்கை அடைவார்கள்.

 

            போமன் (ப .159) மாற்கு 6:52-ல் சீடர்களின் கடமையைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் யாத்திராகமம் கதையின் நூலை எடுக்கிறார். அவர்கள் இப்போது பார்த்த சாதனையை புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று கூறப்படுகிறது - ஏனென்றால் அவர்கள் அதிசயமான உணவிலிருந்து எதையும் கற்றுக்கொள்ளத் தவறிவிட்டார்கள்! இரண்டையும் இணைப்பது வேறுபட்ட ஆனால் தொடர்புடைய ஜோடி மோசேயின் அற்புதங்கள், கடலைக் கடந்து செல்லும் உலர்த்திய பாதை மற்றும் மன்னாவின் ஏற்பாடு ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இவற்றைப் பார்த்த போதிலும், இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் நம்பிக்கையின்மையில் உறுதியற்றவர்களாக இருந்தார்கள். அதேபோல் சீடர்களும். பார்வோனைப் போலவே “அவர்களுடைய இருதயங்களும் கடினப்படுத்தப்பட்டன”. புள்ளி அடிக்கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது, 8: 14-21 இல் ஒருவர் மிக விரிவாகக் கூறலாம் (போமன், பக். 180).

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

20. இயேசு வேதபாரகர்களுக்கு எதிராக (7: 1-23)

தூய்மை விதிகள் குறித்து எழுத்தாளர்களுடன் விவாதத்தில், ஏசாயா 29: 13-ன் எல்.எக்ஸ்.எக்ஸ்-ஐ மேற்கோள் காட்ட இயேசு செய்யப்படுகிறார், எபிரேய மூலமானது உண்மையில் தேவையான விடயத்தை அளிக்காது. 14-ஆம் வசனத்தில் எலியாவைப் பற்றிய ஒரு குறிப்பிடத்தக்க குறிப்பும் இல்லை, “மீண்டும் கூட்டத்தை வரவழைத்து, அவர் அவர்களிடம், 'நீங்கள் அனைவரும் என் பேச்சைக் கேளுங்கள், புரிந்து கொள்ளுங்கள்' என்று கூறினார்." இங்கே நாம் ஒரு பிரதிபலிப்பைக் காண வேண்டும் 1 கிங்ஸ் 18: 30-ல் எலியாவின் சைகை, “அப்பொழுது எலியா எல்லா மக்களிடமும், 'என் அருகில் வாருங்கள்' என்று சொன்னார், மக்கள் அனைவரும் அவரிடம் வந்தார்கள்." எலியா பின்னர் வீழ்ந்த பலிபீடத்தை மீட்டெடுத்து, அதிசயத்திற்குத் தயாரானார் பாலிசத்துடன் விக்கிரகாராதனை சமரசத்திலிருந்து மக்களை வெல்லுங்கள். எழுத்தாளர்களின் யூத மதத்தை பாலிஸத்துடன் இணையாக மார்க் ஒரு தவறான மதமாகக் கருதுகிறார் என்பதை நாம் ஊகிக்க வேண்டும், இது நிலையான கிறிஸ்தவர்கள் விலகி இருக்க வேண்டும். அவருடைய கருத்து கலாத்தியரில் பவுல் கூறியது போலவே, தோரா-அனுசரிப்பைத் தவிர்க்கும்படி கிறிஸ்தவ வாசகர்களிடம் முறையிடுகிறது.

21. சிரோ-ஃபீனீசிய பெண் (7: 24-30)

இயேசு தன் குழந்தைக்காக உதவி கோரும் தீர் மற்றும் சீதோன் மாவட்டத்தில் ஒரு வெளிநாட்டுப் பெண்ணைச் சந்திக்கிறார், 1 கிங்ஸ் 17: 8-16-ல் எலியா மற்றும் சீடோனிய சரேபாத்தின் விதவை ஆகியோருடன் நாம் திரும்பி வருகிறோம். அங்கே தீர்க்கதரிசி வெளிநாட்டவரைச் சந்தித்து அவளுக்கும் அவளுடைய மகனுக்கும் ஒரு அதிசயம் செய்கிறான். இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், அதிசயத்திற்கு முன்னதாக தீர்க்கதரிசி மற்றும் பெண்ணுக்கு இடையில் ஒரு பதட்டமான பரிமாற்றம் ஏற்படுகிறது, அதில் பெண்ணின் நம்பிக்கையை அளவிட தீர்க்கதரிசி தடையை எழுப்புகிறார். சிரோபொனீசியன் இயேசுவின் ஆரம்ப பதவி நீக்கம் ஒரு புத்திசாலித்தனமான மறுபிரவேசத்துடன் இணைகிறார்; சரேபத்தின் விதவை தனது மீதமுள்ள உணவை எடுத்து முதலில் எலியாவுக்கு சமைக்கும்படி கட்டளையிடப்படுகிறார், அதன் பிறகு உணவு காலவரையின்றி பெருக்கப்படுகிறது (ரோத், பக். 51-52; மில்லர், பக். 196-197).

            ஏழை பெண்ணையும் அவளுடைய மகளையும் இயேசு ஏன் நாய்கள் என்று அழைக்கிறார்? மார்க் அதை 2 கிங்ஸ் 8: 7-15-ல் இருந்து எடுத்துக்கொண்டார், அங்கு பென்-ஹதாத்திற்குப் பின் அராமின் சிம்மாசனத்தில் வெற்றி பெறுவேன் என்று எலிசா ஹசாயேலுடன் (ஒரு சிரியன், மார்க்கில் உள்ள பெண்ணைப் போல) சொல்கிறான். அவர் பதிலளிப்பார், "உங்கள் வேலைக்காரன், நாய், அவர் இந்த பெரிய காரியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்?" மார்க்கில், "நாய்" (ரோத், பக். 44) க்காக பெரிய செயல் செய்யப்படுமா என்பது கேள்வி.

22. காது கேளாதோர் மற்றும் குருடர்களைக் குணப்படுத்துதல் (7: 31-37; 8: 22-26)

போமன் (பக். 172) மாற்கு 7: 31-38 ஐ ஏசாயா 29: 18-ல் ஒரு மிட்ராஷாக ஆக்குகிறார் (“அந்த நாளில் காது கேளாதோர் ஒரு புத்தகத்தின் வார்த்தைகளைக் கேட்பார்கள், அவர்களுடைய இருள் மற்றும் இருளில் இருந்து குருடர்களின் கண்கள் காண்பார்கள்”. ) மற்றும் ஏசாயா 35: 5-6 (“அப்பொழுது குருடர்களின் கண்கள் திறக்கப்பட்டு, காது கேளாதவர்களின் காதுகள் நிறுத்தப்படாது; பின்னர் நொண்டி மனிதன் ஒரு ஹார்ட் போல குதித்து, ஊமையின் நாக்கு மகிழ்ச்சிக்காகப் பாடுவான்”). பெத்சைதாவின் குருடனின் (8: 22-26) மற்றும் பார்-திமாயஸின் (10: 46-52) அத்தியாயங்களை, இயேசுவைப் பின்தொடரத் தாவிய, அதே நூல்களின் இடைக்கால நிறைவேற்றங்களாக நாம் சேர்க்க வேண்டும். மாற்கு 8-ன் குருடனின் விஷயத்தில், ஆதியாகமம் 19: 11-13-ல் உள்ள செல்வாக்கையும் நாம் கணக்கிட வேண்டும், அங்கு தேவதூதர்கள் சோதோமிய வரவேற்புக் குழுவைக் குருடர்களாக்கி, லோத்தையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் அழிந்த நகரத்திலிருந்து வெளியேறும்படி எச்சரிக்கிறார்கள். நற்செய்தி பாரம்பரியம் பெத்சைடாவை பதிலளிக்காததால் எழுதுகிறது. மத்தேயு 11: 24 ல் அதன் விதி சோதோமுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. பெத்சைடாவின் குருட்டு மனிதன், சோதோமியர்களின் குருட்டுத்தன்மையிலிருந்து குணமடைந்து, லோத்தைப் போலவே, அழிந்த நகரத்தின் அழிவிலிருந்து தப்பிக்க அனுப்பப்படுகிறான்.

            வி. 37, “அவர் எல்லாவற்றையும் சிறப்பாகச் செய்கிறார்” என்று கூட்டத்தின் பாராட்டு வரை, அவர் ஒருவித மைல்கல்லைக் கடந்துவிட்டார் என்பதைக் குறிக்கும் வகையில், இயேசு மொத்தம் பதினாறு அற்புதங்களைச் செய்துள்ளார், எலிஷா நிர்ணயித்த ஒதுக்கீட்டைச் சந்தித்தார், அவரே எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக்கினார் அவரது எஜமானர் எலியாவுக்குக் கூறப்படுகிறது. இயேசு மேலும் எட்டு நிகழ்ச்சிகளைச் செய்வார் (ரோத், பக். 5-7).

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

23. உருமாற்றம் (9: 1-13)

பெயரிடப்படாத மலையின் இயேசுவின் ஏற்றம் மற்றும் அவரது உருமாற்றம், தோராவின் மாத்திரைகள் மற்றும் யாத்திராகமம் 24 மற்றும் 34:29 ஆகிய இடங்களில் அவர் பிரகாசிக்கும் தரிசனத்தைப் பெறுவதற்காக மோசேயின் சினாய் மலையின் ஏறுதலின் மார்க்கின் பதிப்பு. போமன் குறிப்பிடுவதைப் போல (பக். 190), “மற்றும் ஆறு நாட்களுக்குப் பிறகு” (9: 2) என்ற மார்க்கன் அறிமுகம், யாத்திராகமக் கணக்கின் சுட்டிக்காட்டி என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். மாத்திரைகளைப் பெற கடவுள் மோசேயை மலையடிவாரத்தில் அழைக்கிறார் (யாத்திராகமம் 24:12), அவர் யோசுவாவை தன்னுடன் அழைத்துச் செல்கிறார் (வச. 13). அவர்கள் ஏறியதும், மகிமை மேகம் ஆறு நாட்களுக்கு உயரத்தை உள்ளடக்கியது (வச. 16), ஏழாம் தேதி தெய்வீகக் குரல் மேகத்தின் ஆழத்திலிருந்து மோசேயை அழைக்கிறது. மார்க் இந்த செயல்முறையை முன்னறிவித்தார்.

            இயேசுவின் ஒளிரும் தோற்றம் யாத்திராகமம் 34: 29-ல் உள்ள மோசேயிடமிருந்து பெறப்பட்டதாகும், ஆனால் டெரெட் (பக். 159) சுட்டிக்காட்டியுள்ளபடி, மல்கியா 3: 2 இன் செல்வாக்கை நாம் தவறவிடக்கூடாது, குறிப்பாக எலியாவும் தோன்றுவதால்: “ஆனால், அவர் வரும் நாளை யார் சகித்துக்கொள்ள முடியும், அவர் தோன்றும்போது யார் நிற்க முடியும்? ஏனென்றால், அவர் ஒரு சுத்திகரிப்பாளரின் நெருப்பைப் போன்றவர், முழுமையான சோப்பைப் போன்றவர். ”ஆகவே, இது எலியாவின் தீர்க்கதரிசன வருகையாகும், மேலும் இயேசுவின் ஆடைகள் வெண்மையாக ஒளிரும்“ பூமியில் எவரும் பூரணமாக அவர்களை வெளுத்திருக்க முடியாது ”(மாற்கு 9: 3).

இயேசு மோசேயைப் போல் தோன்றுகிறார், ஆனால் மோசேயுடன். உபாகமம் 18: 15 ல் இருந்து மோசேயைப் போன்ற முன்னறிவிக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசி அவர்: “உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களைப் போன்ற ஒரு தீர்க்கதரிசியை உங்களிடமிருந்து, உங்கள் சகோதரர்களிடமிருந்து எழுப்புவார். அவனுக்கு நீங்கள் செவிசாய்க்க வேண்டும். ”மார்க் 9: 7 ல் பரலோகக் குரல் இந்த கட்டளையை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது,“ இது என் அன்புக்குரிய மகன்; அவரைக் கேளுங்கள் ”(போமன், பக். 193).

            மனுஷகுமாரன் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படும் வரை (9: 9) தானியேல் 12: 4a இல் இதேபோன்ற எச்சரிக்கைகளுக்கு (9: 9) பார்வை பற்றிய செய்திகளை மறைக்கும்படி இயேசுவின் அறிவுறுத்தலை டெரெட் (பக். 155) மேலும் காண்கிறார் (“ஆனால், தானியேல், வாயை மூடு வார்த்தைகள், புத்தகத்தின் இறுதி காலம் வரை சீல் வைக்கவும். ”) மற்றும் செப்பனியா 3: 8 அ, எல்.எக்ஸ்.எக்ஸ் (“ ஆகையால், நான் சாட்சியாக எழுந்த நாள் வரை என்னைக் காத்திருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ”).

            யோவான் ஸ்நானகனாக அவதாரத்தில் எலியா அனுபவித்த துன்பங்களை விவரிக்கும் தீர்க்கதரிசன எழுத்துக்களில் 13-ல் இயேசு பேசும்போது, ​​நோக்கம் கொண்ட குறிப்பைப் பற்றி அறிஞர்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர். நியதியில் பிழைக்காத சில எழுத்துக்களை அவர் குறிப்பிடுகிறாரா? எலியாவின் போலி அபோகாலிப்ஸ் எந்த உதவியும் அளிக்காது. ஆனால் நாம் இதுவரை தொலைவில் தேட வேண்டியதில்லை. 1 மற்றும் 2 ராஜாக்களின் எலியா (மற்றும் எலிசா) கதைகளுக்கு இந்த குறிப்பு இருக்க வேண்டும் என்பது இப்போது தெளிவாகிறது, இது இயேசு மற்றும் யோவான் பற்றிய தகவல்களை குவாரி எடுத்துக்கொண்டது.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

24. காது கேளாத-வலிப்பு வலிப்பு (9: 14-29)

உருமாற்ற மலையின் இயேசுவின் வம்சாவளியைப் பின்பற்றுவதைப் போலவே, இந்த அத்தியாயம் யாத்திராகமம் 32 (போமன், பக். 199; மில்லர், பக். 232) இல் உள்ள கோல்டன் கன்று சம்பவத்திற்கு ஒரு ஒப்புமையாக கருதப்படுகிறது. மோசே தனது லெப்டினெண்டுகளில் ஒருவரான யோசுவாவுடன் ஆரோனை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார், அவர் திரும்பி வரும்போது ஆரோன் நிலைமையின் கட்டுப்பாட்டை முற்றிலுமாக இழந்துவிட்டார், உருவ வழிபாட்டு அழிவுக்கு குறைந்தபட்சம் எதிர்ப்பின் பாதையில் செல்கிறார். யாத்திராகமத்தின் விக்கிரகத்தை மார்க்கின் அரக்கனாக மாற்றுவது எளிதானது, பிற்கால யூதர்களின் நம்பிக்கையைப் பொறுத்தவரை, “அவர்கள் புறமதங்களுக்கு என்ன தியாகங்களைச் செய்கிறார்கள், கடவுளுக்கு அல்ல” (1 கொரிந்தியர் 10: 20 அ). ஆகவே, இயேசுவும் அவருடைய உள் வட்டமும் மலையிலிருந்து திரும்பி, மற்ற சீடர்கள் ஒரு மோசமான விஷயங்களைக் காண்பிப்பதைக் கண்டறிந்து, ஒரு சிறுவனிடமிருந்து பேயை வெளியேற்ற முடியாமல், கூட்டத்தினரையும் அவனுடைய எதிரிகளையும் கேவலமாக எதிர்கொள்கிறார்கள்.

            இன்னும் முடிவு வேறுபட்டது, தோல்வியுற்ற சீடர்களுக்கு லேசான கண்டிப்பு மட்டுமே. ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ பேயோட்டுபவர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளுக்கு ஏராளமான ஜெபத்தை அர்ப்பணிப்பதை உறுதிப்படுத்துமாறு பஞ்ச்லைன் அறிவுறுத்துகிறது என்றாலும், தெளிவான படிப்பினை என்னவென்றால், செயலைச் செய்வதற்கு கடவுளின் மனிதனுக்குக் குறைவே இல்லை, இங்கே மார்க் எலிசாவின் கதையுடன் மீண்டும் இணைகிறார் மற்றும் சுனம்மிட் (2 கிங்ஸ் 4). ஷுனம்மீட்டின் இறந்த மகனை மீட்டெடுக்க எலிசா தனது சீடரான கெஹாசியை தனது சொந்த சக்திவாய்ந்த ஊழியர்களுடன் அனுப்பினார், ஆனால் அவரால் முடியவில்லை (2 கிங்ஸ் 4:31). சீடர் எந்த தவறும் செய்யவில்லை; இறுதி சக்தி தேவைப்பட்டதுதான், கெஹாசி தோல்வியடைந்த இடத்தில் எலிசா வெற்றி பெற்றார் (2 கிங்ஸ் 4: 32-35), ஏனெனில் அவர் எலிசா மற்றும் கெஹாசி இல்லை. அப்படியிருந்தும், மார்க்கில், இயேசு ஈடுசெய்ய முடியாதவர், ஏனென்றால் அவர் கதையின் தெய்வீக ஹீரோ.

25. பதவிக்கான ஜாக்கிங் (9: 33-37)

இந்த பத்தியில் ஒருபுறம் மோசேயுக்கும், மறுபுறம் ஆரோனுக்கும் மிரியாமுக்கும் இடையிலான பென்டடூச்சல் மோதல்களுக்கு (எண்கள் 12), அல்லது ஒருவேளை தாதன் மற்றும் அபிராம் (எண்கள் 16) (போமன், பக். 205) வரை நீண்ட வேர்கள் உள்ளன. இந்த மற்றவர்கள் கடவுளுக்கு முன்பாக மோசேயின் சிறப்பு நிலையை விரும்புகிறார்கள், அதைப் பற்றி சிக்கலைச் செய்கிறார்கள், ஆனால் இயேசு இங்கே செய்வது போலவே மோசேயின் தயவில் பிரச்சினையைத் தீர்க்க கடவுளே தலையிடுகிறார். கடவுள் மோசேயை ஒரு தலைவராக விரும்பினார், ஏனெனில் அவர் அதிகாரத்தை நாடவில்லை: அவர் “பூமியின் முகத்தில் இருந்த எல்லா மனிதர்களையும் விட மிகவும் சாந்தகுணமுள்ளவர்” (எண்கள் 12: 3) (மில்லர், பக். 239), அதே தகுதி இயேசு தனது மந்தைகளில் ஒரு தலைவராக இருப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட எவருக்கும் விதிக்கிறார் (மாற்கு 9:35).

26. சுதந்திர பேயோட்டுபவர், முதலியன (9: 38--50)

இந்த கதைக்கு எண்களின் அதே பகுதிக்கு மார்க் திரும்புகிறார். ஏழை யோவானை மிரட்டுவதன் மூலம், இயேசுவின் மறுபிரவேசத்திற்கு வெளியே பேய்களை வெளியேற்றும் மனிதன் நேரடியாக எல்டாட் மற்றும் மேதாட் ஆகியோரை அடிப்படையாகக் கொண்டவர், முகாமில் தங்கியிருந்த எழுபது மூப்பர்களின் உறுப்பினர்கள் தீர்க்கதரிசன உத்வேகத்தைப் பெறுவதற்காக மோசேயை அர்த்தக் கூடாரத்திற்குப் பின்தொடர்ந்தபோது (எண்கள் 11 : 24-30). ஜான் ஒரு மறுபெயரிடப்பட்ட யோசுவா ஆவார், அவர் "எல்தாத் மற்றும் மேதாட் ஆகியோர் முகாமில் தீர்க்கதரிசனம் கூறுகிறார்கள்," அதாவது "எங்களைப் பின்தொடரவில்லை" (மாற்கு 9:38). இயேசு மோசேயைப் போலவே பரந்த மனப்பான்மை உடையவராக சித்தரிக்கப்படுகிறார், கடவுளின் வேலையை அவர் கேட்கும் இடத்திலேயே ஒப்புக்கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் (போமன், பக். 206; மில்லர், பக். 242).

            இணைக்கப்பட்ட பிற பிரசங்கங்களுக்கிடையில், v.41, “உங்கள் கிறிஸ்துவின் பெயரால் எவர் உங்களுக்கு ஒரு கப் தண்ணீரைக் குடிக்கிறாரோ, உண்மையிலேயே நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், அவர் தனது வெகுமதியை இழக்க மாட்டார்,” குறிப்பாக இது நேரடியாகக் குறிப்பிடப்படுவதால் குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களின் அபாயங்கள், சரேபாத்தின் விதவையின் கதையை நினைவுபடுத்துகின்றன (1 இராஜாக்கள் 17:10), அவர்களில் எலியா குடிக்கக் கோரினார். வெகுமதி? அவர் அவளையும் அவரது மகனையும் பட்டினியிலிருந்து காப்பாற்றினார் (மில்லர், பக். 241).

            வரவிருக்கும் நரக நெருப்பின் எச்சரிக்கைகள் (வச. 43-48) ஏசாயா 66:24 இல் சொற்களைப் பொறுத்தது.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
பழைய ஏற்பாட்டு உரைவிளக்கமாக புதிய ஏற்பாட்டின் கதை
Permalink  
 


27. ஆசீர்வதிக்கும் குழந்தைகள் (10: 13-16)

இயேசுவை அணுகும் பெற்றோரை இயேசு விரட்டியடிக்கும் நல்ல அர்த்தமுள்ள, ஆனால் உணர்வற்ற சீடர்களிடம் இயேசு கோபப்படுகிறார். (“அந்தக் குழந்தையை சேவியரின் முகத்தில் அசைக்காதீர்கள்!” மான்டி பைதான்'ஸ் லைஃப் ஆஃப் பிரையன் ஆஃப் நாசரேத், பக். 124). 2 கிங்ஸ் 4 இல் இதேபோன்ற ஒரு காட்சியை மார்க் மாதிரியாகக் காட்டினார், மீண்டும், எலிஷா மற்றும் ஷுனம்மிட் ஆகியோரின் கதை? “அவள் மலைக்கு வந்தபோது, ​​தேவனுடைய மனுஷனிடம், அவள் அவன் கால்களைப் பிடித்தாள். கெஹாசி அவளைத் தூக்கி எறிய வந்தான். ஆனால் தேவனுடைய மனுஷர், ‘அவள் ஒருபுறம் இருக்கட்டும், ஏனென்றால் அவள் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாள், கர்த்தர் அதை என்னிடமிருந்து மறைத்துவிட்டார், என்னிடம் சொல்லவில்லை’ (வச. 27). அவளுடைய துயரத்திற்கு காரணம், நிச்சயமாக, அவளுடைய மகனின் மரணம், மேலும் எலிசாவின் உயிரை மீட்டெடுக்க அவள் தெய்வீக ஆசீர்வாதத்தை நாடுகிறாள். மார்க் காட்சியை பொதுமைப்படுத்தியுள்ளார், மேலும் பேசுவதற்கு, பங்குகளை குறைத்து, தனது ஜெய்ரஸ் கதையில் அசலின் அவசரத்தையும் விறுவிறுப்பையும் 5 வது அத்தியாயத்தில் பொருத்தினார்.

28. ஜேம்ஸ் மற்றும் யோவானின் வேண்டுகோள் (10: 32-45)

எலிசா தனது ஏறுதலுக்கு சற்று முன்பு எலிஷாவின் வேண்டுகோளிலிருந்து முழு அத்தியாயமும் வெளிவருகிறது, மார்க்கின் பதிப்பு மட்டுமே ஜேம்ஸ் மற்றும் ஜான் மீது மோசமாக பிரதிபலிக்கிறது. கட்டமைப்பு சரியாகவே உள்ளது (மில்லர், பக். 253). இயேசு தனது வரவிருக்கும் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலை மூன்றாவது முறையாக அறிவித்துள்ளார், சகோதரர்களே, "ஆசிரியரே, நாங்கள் உங்களிடம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் ... நாங்கள் உங்கள் மகிமையில் அமர அனுமதிக்கிறோம், ஒன்று உங்கள் வலது, உங்கள் இடதுபுறம் ஒன்று ”(மாற்கு 10:35, 37). இது 2 கிங்ஸ் 2: 9 ல் இருந்து வருகிறது, “நான் உங்களிடமிருந்து எடுக்கப்படுவதற்கு முன்பு நான் உங்களுக்காக என்ன செய்வேன் என்று கேளுங்கள்.” வேண்டுகோளைக் கேட்ட எலியா, “நீங்கள் ஒரு கடினமான காரியத்தைக் கேட்டீர்கள்” (வச. 10), இயேசு எச்சரித்ததைப் போல பிரதிபலிக்கிறார் ஜேம்ஸ் மற்றும் ஜான், “நீங்கள் என்ன கேட்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்குத் தெரியாது.” எலியா-எலிஷா கதை ஒரு தீர்க்கதரிசியிடமிருந்து மற்றொன்றுக்கு “அப்போஸ்தலிக்க வாரிசுகளை” உறுதிப்படுத்துகிறது, அதேசமயம் மார்க்கின் மறுபரிசீலனை இரண்டு சீடர்களைக் கடந்து அடுத்தடுத்து வருவதற்கான வாய்ப்பைத் திறக்கிறது தியாகத்தின் வழியில் இயேசுவைப் பின்பற்ற விரும்பும் எவருக்கும் (சடங்கு?)

29. பார்வையற்றோர்-டிமேயஸ் (10: 46-52)

ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இந்த கதை எல்எக்ஸ்எக்ஸ் ஏசாயா 35: 5 அ, 6 அ, 8 அ எலும்புக்கூட்டில் சதை வைக்கிறது: “அப்பொழுது குருடர்களின் கண்கள் திறக்கப்படும் ... பின்னர் நொண்டி மனிதன் ஒரு ஹார்ட் போல பாய வேண்டும் ... மேலும் ஒரு நெடுஞ்சாலை அங்கே இருக்கும், அது பரிசுத்த வழி என்று அழைக்கப்படும் ”(மில்லர், பக். 263-264). இவ்வாறு பார்-திமேயஸ் குதித்து, பார்வை கொடுக்கப்பட்டு, வழியில் இயேசுவைப் பின்தொடர்கிறார். அவர் பார்வையற்றவர் மட்டுமல்ல, ஒரு பிச்சைக்காரன் அவரது பெயரின் சாத்தியமான அர்த்தத்திலிருந்து வரக்கூடும், ஏனெனில் டெரெட் (பக். 185) அதை அராமைக் பார்-டெய்மாவிலிருந்து “வறுமையின் மகன்” என்பதிலிருந்து குறிக்கிறார். இதில், கதையின் கற்பனையான தன்மை இரட்டிப்பு தெளிவானது.

            பார்-டிமேயஸ் ஆன்மீக நுண்ணறிவால் தன்னை வேறுபடுத்திக் கொள்வதால், ஒடிஸியின் பார்வையற்ற பார்வையாளரான ஒரு கிறிஸ்தவ டைரேசியாக மார்க் பார்-டிமேயஸை உருவாக்கியுள்ளார் என்று மெக்டொனால்ட் கூறுகிறார் (பக். 97-99); அவர் இயேசுவை தாவீதின் குமாரனாக அங்கீகரிக்கிறார் (மாற்கு 10:48).

 

 30. நுழைவு மற்றும் இரவு உணவிற்கான தயாரிப்பு (11: 1-6; 14: 12-16)

இந்த இரண்டு கதைகளும் ஒன்றோடொன்று இணையாக, 1 சாமுவேல் அத்தியாயம் 9 (மில்லர், பக். 325; டெரெட், பக். 187) இலிருந்து பெறப்பட்டது. கிஷ் இரண்டு மனிதர்களை அனுப்புகிறார், அவருடைய மகன் சவுல் மற்றும் ஒரு வேலைக்காரன் (1 சாமுவேல் 9: 3), இந்த ஒவ்வொரு பயணத்திலும் இயேசு இரண்டு சீடர்களை அனுப்புகிறார் (மாற்கு 11: 1; 14:13). சவுலும் அவனுடைய தோழனும் ஓடிப்போன சில கழுதைகளைக் கண்டுபிடித்தார்கள் (9: 3), சீடர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கழுதையின் குட்டியைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் (11: 2). சவுலும் வேலைக்காரனும் நகரத்தை அடைந்ததும் தண்ணீர் எடுக்க வெளியே வரும் இளம் பெண்கள் அவர்களைச் சந்திக்கிறார்கள் (9:11); இயேசுவின் சீடர்கள் தண்ணீரைச் சுமக்கும் ஒரு மனிதனைத் தேடும்படி கூறப்படுகிறார்கள் (14:13). சவுலையும் அவனுடைய தோழனையும் போலவே, இரண்டு ஜோடிகளும் நகரத்திற்குள் நுழைகின்றன. சவுலுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அவர்கள் தேடும் மனிதனை, சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி, அவர்கள் ஊருக்குள் நுழைந்தவுடன் கண்டுபிடிப்பார்கள் என்று கூறப்படுகிறது (9:13), இயேசு தம் ஆட்களிடம் சொல்வது போல், அவர்கள் ஊருக்குள் நுழைந்தவுடன் கழுதை கட்டப்பட்டிருப்பதைக் கண்டுபிடிப்பார்கள் (9:13). 11: 2). முன்னறிவிக்கப்பட்டபடி அனைத்து பரிமாற்றங்களும் (9: 6; 11: 4; 14:16). சவுல் கேட்கிறவனின் வீடு எங்கே? ”(9:18). சீஷர்களிடம், “என் விருந்தினர் அறை எங்கே?” என்று கேட்கும்படி இயேசு சொல்கிறார் (14:14). 9: 20-ல் உள்ளதைப் போல, காணாமல் போன கழுதைகள் அமைந்திருப்பதாக சவுலுக்குக் கூறப்படுகிறது, ஆகவே 11: 6-ல் இயேசு கடன் வாங்கிய குட்டியைத் திருப்பித் தருவதாக உரிமையாளருக்கு உறுதியளிக்கச் சொல்கிறார். 9:19 ல் சாமுவேல் ஒரு விருந்து தயாரிப்பதை மேற்பார்வையிடுகிறார், 14:16 ல் சீடர்கள் பஸ்காவை தயார் செய்கிறார்கள்.

கடைசி சப்பரின் மேல் அறை எலியா (1 கிங்ஸ் 17:19) மற்றும் எலிஷா (2 கிங்ஸ் 4:10) ஆகியோருக்கு பயனாளிகளால் வழங்கப்பட்ட இரண்டாவது மாடி அறைகளுக்கும் திரும்பிச் செல்லக்கூடும் (மில்லர், பக். 331), அவர்களில் ஒருவர் எலியா ஒரு பெண்மணியிடம் தண்ணீர் குடிப்பதைக் கேட்டு முதலில் சந்தித்தார் (1 கிங்ஸ் 17: 9,10. ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரைச் சுமக்கும் ஒரு மனிதரைச் சந்திக்கும்படி இயேசு சீஷர்களிடம் சொன்னது போலவே, அவர் அவளை நகர வாசலில் சந்தித்தார். அவர்கள் நகரத்திற்குள் நுழைந்தவுடன்.)

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
RE: பழைய ஏற்பாட்டு உரைவிளக்கமாக புதிய ஏற்பாட்டின் கதை
Permalink  
 


31. எருசலேமுக்குள் நுழைதல் (11: 7-11)

மார்க் அதை வெளிப்படையாகக் கூறவில்லை என்றாலும், கழுதை மீது இயேசு புனித நகரத்திற்குள் நுழையும் காட்சி சகரியா 9: 9-ல் இருந்து வெளிவருகிறது என்பது தெளிவாகிறது. சங்கீதம் 118: 26-27, “கர்த்தருடைய நாமத்தினுள் நுழைகிறவன் பாக்கியவான்! ... பண்டிகை ஊர்வலத்தை கிளைகளுடன் பிணைக்கவும் ... ”“ மிக உயர்ந்த ஹொசன்னா ”என்பது சங்கீதம் 118: 25-ல் உள்ள“ இப்போதே காப்பாற்றுங்கள்! ”என்ற எபிரேய அல்லது அராமைக் மொழியிலிருந்தும், 148 எல்எக்ஸ்எக்ஸ் சங்கீதத்திலிருந்தும் வருகிறது:“ அவரை மிக உயர்ந்த இடத்தில் துதியுங்கள்! ” (ஹெல்ம்ஸ், பக். 104). புனித நகரத்திற்குள் எந்த யாத்ரீகருக்கும் சங்கீதம் அதன் ஆசீர்வாதங்களை அளிக்கிறது.

32. அத்தி மரத்தை சபித்தல் (11: 12-14, 20)

எவரும் பார்க்கிறபடி, மனந்திரும்பாத எருசலேமுக்கு மரம் நிற்கும்படி செய்யப்பட்டுள்ளது, பின்னர் அத்தியாயம் காணப்படுகிறது (மில்லர், பக். 274-275) சங்கீதம் 37: 35-36, “ஒரு துன்மார்க்கன் தாங்குவதை நான் கண்டிருக்கிறேன், லெபனானின் சிடார் போல உயர்ந்தது. மீண்டும் நான் கடந்து சென்றேன், இதோ, அவர் இல்லை; நான் அவரைத் தேடினாலும், அவரைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ”இங்கே இயேசு மரத்தில் அத்திப்பழங்களைத் தேடினார், ஆனால் எதையும் கண்டுபிடிக்கவில்லை, மேலும் அந்த இடத்தை மீண்டும் கடந்து செல்வதில் அவர்கள் மரத்தை வெடித்ததைக் கண்டுபிடித்தார்கள்.

33. ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துதல் (1: 15-18)

ஆலய சேவையை இயேசு தூக்கியெறிந்தார் (அவர் கால்நடைகளை பிரசாதத்திற்காக சிதறடிப்பது மட்டுமல்லாமல், தியாகக் கப்பல்களைச் சுமக்கும் எவரையும் எப்படியாவது தடைசெய்கிறார்) வரலாற்று ரீதியாக இங்கே சாத்தியமற்றது. கற்பனை செய்யப்பட்ட பகுதி மிகப் பெரியது, இயேசு இப்படித் தளபதியாக இருப்பதற்கு ஒரு இராணுவத் தாக்குதல் தேவைப்பட்டிருக்கும், அதில் ஏதோ மார்க்கின் உரை மறக்கவில்லை. ஆலயத்தின் அழிவுக்கு முன்னதாக கிஸ்கலாவைச் சேர்ந்த ஜான் கொள்ளையர்களை சுத்தம் செய்வதற்காக சைமன் பார்-ஜியோரஸ் கோயிலுக்குள் நுழைந்ததைப் பற்றிய சில மங்கலான நினைவகத்தை கதை பாதுகாக்கிறது என்பது சாத்தியமில்லை என்றாலும், கதை வெறுமனே பல்வேறு வசன பத்திகளை இணைக்கக்கூடும், இது எந்த விஷயத்திலும் செய்யத் தோன்றுகிறது. லேவியின் மகன்களை தூய்மைப்படுத்தும் உடன்படிக்கையின் தூதரான மலாக்கியின் பார்வையை "சுத்திகரிப்பு" கொண்டிருக்க வேண்டும் (3: 1-3, மாற்கு 1: 2 மற்றும் 9: 3 ஆல் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது), அதே போல் சகரியா 14 இன் ஆரக்கிள் : 21 பி, “அன்றைய தினம் சேனைகளின் கர்த்தருடைய வீட்டில் ஒரு வர்த்தகர் இருக்கமாட்டார்.” அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இயேசுவின் கூற்று ஏசாயா 56: 7 இன் ஒரு குழப்பம் மட்டுமே (“என் வீடு ஒரு வீடு என்று அழைக்கப்படும் எரேமியா 7:11 (“என் பெயரால் அழைக்கப்படும் இந்த வீடு உங்கள் பார்வையில் கொள்ளையர்களின் குகையாக மாறிவிட்டதா?”). ஆசாரியர்களும், வேதபாரகரும் இயேசுவை அழிக்க சதி செய்வதன் மூலம், ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும், மக்களும் எரேமியாவைப் பிடித்து, “நீங்கள் இறந்துவிடுவீர்கள்!” என்று கூக்குரலிடுவதைப் போலவே, நகரத்தையும் ஆலயத்தையும் அழிப்பதை முன்னறிவிக்கும் போது ( 26: 8) (மில்லர், பக். 274).

34. பொல்லாத குத்தகைதாரர்களின் உவமை (12: 1-12)

இந்த உவமையில் ஏசாயா 5: 1-7 ஐப் பயன்படுத்துவது குறித்து அனைத்து வர்ணனையாளர்களும் கவனம் செலுத்துகிறார்கள், அது நிச்சயமாக அதன் முக்கிய ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும். மெக்டொனால்ட் (பக். 37) ஒடிஸியில் மற்றொன்றை அடையாளம் காண்கிறார், அங்கு இல்லாத உரிமையாளர் ஒரு நீண்ட பயணத்தில் இருக்கும்போது தனது தோட்டத்தின் பொறுப்பாளர்களை விட்டுச் சென்ற உரிமையாளரின் மூலத்தை (இங்கே மற்றும் பிற உவமைகளில்) கண்டுபிடிப்போம். ஊழியர்கள் பொல்லாதவர்கள் அல்ல, ஆனால் வழக்குரைஞர்கள், நீண்ட காலமாக இல்லாத ஒடிஸியஸ் இறந்துவிட்டதாகக் கருதி, அவரது “விதவை” பெனிலோப்பைக் கவர அவரது அரண்மனைக்குச் சென்று, பல ஆண்டுகளாக அவளை வீட்டை விட்டு வெளியே சாப்பிடுகிறார்கள். ஒடிஸியஸின் தோட்டங்களில் அவர்களின் முழுமையான ஆதிக்கம், ஒடிஸியஸின் ஒரே மகனான இளவரசர் டெலிமாக்கஸின் அடுத்தடுத்து அச்சுறுத்தப்படுகிறது, அவர்கள் அவரைக் கொல்ல சதி செய்கிறார்கள், எனவே அவர்கள் வசம் இருப்பதற்கான கடைசி தடையை நீக்குகிறார்கள். அவர் அவர்களின் திட்டத்தை தவிர்க்கிறார். உவமையின் மறைக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்வதில் யூதத் தலைவர்களின் எச்சரிக்கை ஒடிஸியில் உள்ள குறிப்பிலிருந்து வருகிறது, வழக்குரைஞர்கள் இலகுவாக மிதிக்க வேண்டியிருந்தது, அவர்களின் வெட்கக்கேடானது இறுதியாக இத்தாக்கா, ஒடிஸியஸின் குடிமக்களை வெகு தொலைவில் தள்ளி அவர்களின் கோபத்தைத் தூண்டியது. . மார்க்கின் முடிவு ஒரு கலப்பினமாகும், இது ஏசாயாவின் தீர்ப்பு ஆரக்கிள் முழு மக்களுக்கும் பொருந்தாது, ஆனால் அவர்கள் கற்பனை செய்த கொள்ளையடிக்கும் தலைவர்களுக்கு பொருந்தும் மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்ட மகனின் சதி கூறுகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

            வி.வி.யின் மேற்கோளுக்கு மார்க் சமீபத்தில் பயன்படுத்திய சங்கீதம் 118 க்கு திரும்பினார். மாற்கு 12: 10-11-ல் 22-23.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

35. ஆலிவ் சொற்பொழிவு (13: 1-37)

மார்க்கின் முழு வெளிப்படுத்தல் சொற்பொழிவு வேத பொழிப்புரைகள் மற்றும் மேற்கோள்களின் ஒரு மையமாகும், மேலும் ஒவ்வொரு முக்கிய வசனத்தையும் அதன் மூலத்துடன் பொருத்துவதற்கு இது போதுமானதாக இருக்கும். மாற்கு 13: 7 தானியேல் 2:28; மாற்கு 13: 8 ஏசாயா 19: 2 மற்றும் / அல்லது 2 நாளாகமம் 15: 6; மீகா 7: 6 ல் இருந்து மாற்கு 13:12; மாற்கு 13:14 தானியேல் 9:27 மற்றும் 12:11 மற்றும் ஆதியாகமம் 19:17; மாற்கு 13:19 தானியேல் 12: 1; உபாகமம் 13: 2 ல் இருந்து மாற்கு 13:22; மாற்கு 13:24 ஏசாயா 13: 1; மாற்கு 13:25 ஏசாயா 34: 4; தானியேல் 7:13 இலிருந்து மாற்கு 13:26, சகரியா 2:10 இலிருந்து மாற்கு 13:27 மற்றும் உபாகமம் 30: 4 (போமன், பக். 241-242, மில்லர், பக். 300-301).

36. பெத்தானியில் அபிஷேகம் (14: 3-9)

பெத்னி அபிஷேகத்தின் ஜொஹானைன் பதிப்பு (யோவான் 12: 1-8) எகிப்திய ஒசைரிஸின் (மேரி மற்றும் மார்த்தா = ஐசிஸ் மற்றும் நெப்திஸ்; லாசரஸ்) உயிர்த்தெழுதல் புராணங்களில் அதன் தோற்றத்தை மிகத் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது என்பது ஹெல்ம்ஸ் (பக். 98-100) நிச்சயமாக சரியானது. = எலீசர் = எல்-ஒசைரிஸ்; பெத்தானி = பெத்-அன்னு, சூரியனின் வீடு = ஹீலியோபோலிஸ்). மார்க் அறிந்திருந்தாலும் கதை ஏற்கனவே ஒசைரிஸிலிருந்து பெறப்பட்டது என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. கொல்லப்பட்ட ஒசைரிஸை சில பதிப்புகளில் அபிஷேகம் செய்வதன் மூலம் ஐசிஸ் அவரை மீட்டெடுத்தது போலவே, பெயரிடப்படாத பெண் இயேசுவை இறந்த நாள் மற்றும் அடக்கம் செய்த நாளுக்காக அபிஷேகம் செய்ததைப் பற்றிய குறிப்பு முதலில் அந்த நாளில் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், அவள் அவரை எழுப்பிய நாள் இறந்த. (ஜோசப்பின் கதை அநேகமாக அதே மூலத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம், ஏனெனில் பல இணைகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன.)__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

37. கடைசி இரவு உணவு (14: 17-31)

சங்கீதம் 41: 9-ல் உள்ள கடைசி இரவு உணவின் விதை எல்லா விமர்சகர்களும் அங்கீகரிக்கின்றனர், “நான் நம்பிய, என் ரொட்டியைச் சாப்பிட்ட என் மார்பான நண்பன் கூட எனக்கு எதிராக குதிகால் தூக்கினான்.” ஃபிராங்க் கெர்மோட் கண்டுபிடித்தார் (பக். 84-85 ) தர்க்கரீதியான செயல்முறை, இதன் மூலம் இயேசு “விடுவிக்கப்பட்டார்” என்ற அசல், முற்றிலும் மற்றும் சுருக்கமாக இறையியல் கூற்று (பரேடோக், ரோமர் 4:25) விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய பாவங்களுக்காக கடவுள் தன் மகனை "ஒப்படைத்தார்" என்பதிலிருந்து, ஒரு மனித முகவர் அவரை "காட்டிக் கொடுத்தார்" (அதே கிரேக்க வார்த்தை) என்ற எண்ணம் வளர்ந்தது. இந்த நோக்கத்திற்காக, யூத-விரோத வாதத்திற்கு ஏற்ப, யூதாஸ் என்ற துரோகி உருவாக்கப்பட்டது. அவரது "இஸ்காரியோட்" என்ற பெயர் ஈஷ்-காரியா ("பொய்யானவருக்கு அராமைக்)" அல்லது இசாச்சருக்கு ஒரு தண்டனை, "வாடகைக்கு" (மில்லர், பக். 65) ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது, இதனால் ஒருவர் இயேசுவை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்க பணம் கொடுத்தார். கடைசி சப்பர் கதையின் பெரும்பகுதி இந்த விஷயத்துடன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது, ஏனெனில் துரோகி தனது பாதிக்கப்பட்டவருடன் 41-ஆம் சங்கீதத்தில் சாப்பிடுவதைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

            யூதாவின் புதிரான உருவத்தையும் விதியையும் மத்தேயு எவ்வாறு அலங்கரிக்கிறார் என்பது சுவாரஸ்யமானது. முதலாவதாக, யூதாஸுக்கு வழங்கப்பட்ட 30 வெள்ளித் துண்டுகள் அவருக்குத் தெரியும். சகரியா 11: 11 பி (“அவர்கள் என் கூலியாக முப்பது சேக்கல் வெள்ளி எடையுள்ளார்கள்” என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார்.) யூதாஸ் பணத்தை திருப்பித் தந்து, ஆலயக் கருவூலத்தில் எறிந்தார், பூசாரிகள் அதைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்தார்கள் என்பது அவருக்கு எப்படித் தெரியும்? குயவன் வயலை வாங்கவா? சகரியாவின் சிரியாக் பதிப்பு பின்வருமாறு கூறுகிறது: “அப்பொழுது கர்த்தர் என்னிடம்,‘ இதை கருவூலத்தில் எறியுங்கள், இந்த அதிசயமான விலையை நான் அவர்களால் செலுத்தினேன். ஆகவே, நான் முப்பது சேக்கல் வெள்ளியை எடுத்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் உள்ள கருவூலத்தில் எறிந்தேன். ”அதே வசனத்தின் எபிரெயர் இவ்வாறு கூறுகிறது:“ ”அதை குயவனிடம் போடு, முதலியன.” யூதாஸ் தூக்கிலிடப்பட்டதை மத்தேயு எப்படி அறிவார்? தாவீதின் துரோக ஆலோசகர் அஹிதோபலின் (2 சாமுவேல் 17:23) கதி இதுதான், சங்கீதம் 41: 9-க்கு எழுத்தாளர் பாரம்பரியம் எடுத்துக்கொண்டது, இது சுவிசேஷங்கள் யூதாஸுக்குப் பொருந்தியது (ஹெல்ம்ஸ், பக். 106).

 இரவு உணவு விவரிப்பில் கிட்டத்தட்ட இரண்டாம் நிலை ரொட்டி மற்றும் கோப்பை ஆகும். இந்த எட்டாலஜிக்கல் கதையின் அடிப்படையிலான சடங்கு சடங்கின் தோற்றம் எதுவாக இருந்தாலும், இது ஒரு உடன்படிக்கை புதுப்பித்தல் என்று வேதப்பூர்வ சொற்களில் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. 24: 8 உடன் தெளிவற்ற தொடர்பைக் காண்க, “இதோ, இந்த வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப கர்த்தர் உங்களுடன் செய்த உடன்படிக்கையின் இரத்தம்.”

            26 வது வசனத்தில், இயேசுவும் சீஷர்களும் பாரம்பரிய பஸ்கா பாடலைப் பாடுகிறார்கள், இது கெத்செமனே தோட்டத்தில் இயேசுவின் உள்நோக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தைக் குறிக்கவும். வி. 27 இன் சகரியா 13: 7 இன் மேற்கோள், “நான் மேய்ப்பனை அடிப்பேன், ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும்” என்பது, கைதுசெய்யப்பட்ட கட்சியிலிருந்து இயேசுவின் சீடர்கள் தப்பி ஓடும் காட்சியின் முழு ஆதாரமாகத் தோன்றும்.

            என்ன ஆபத்து இருந்தாலும், அவர் இயேசுவின் பக்கத்தை விட்டு வெளியேற மாட்டார் என்று பேதுரு வெறுக்கிறார். எலிசாவின் மூன்று அவலங்களை அவர் எலியாவை விட்டு வெளியேறமாட்டார் என்பதை அவர் தற்செயலாக நமக்கு நினைவூட்டுகிறார் (2 இராஜாக்கள் 2: 2, 4, 6: “கர்த்தர் வாழ்கிறபடியே, நீங்களும் வாழ்கையில், நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன்.” ரோத் (பக். 17) உடன், மார்க் பேதுருவுக்கு அத்தகைய உறுதிமொழியையும் மூன்று துரோகங்களையும் கொடுத்தார் என்று பரிந்துரைக்கவில்லை. மறுபுறம் (கீழே காண்க), தாவீதுக்கு இட்டாயின் விசுவாச உறுதிமொழியை மார்க் மனதில் வைத்திருக்கலாம், “என் ஆண்டவர் ராஜா இருக்கும் இடத்திலெல்லாம், மரணத்திற்காக இருந்தாலும், உயிராக இருந்தாலும், உங்கள் ஊழியரும் இருப்பார்” (1 சாமுவேல் 15:21) (மில்லர், பக். 332).__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

38. கெத்செமனே தோட்டம் (14: 32-52)

இந்த முழு காட்சியின் அடிப்படையையும் 2 சாமுவேல் 15-16 அத்தியாயங்களில் காணலாம் (மில்லர், பக். 332). அங்கே, அழுகிற தாவீது, தன் மகன் அப்சலோம் (ஒரு யூத உருவம்) யிலிருந்து தப்பி, ஆலிவ் மலையை நோக்கிச் சென்று, அவனுடைய மூன்று கூட்டாளிகளை (சாடோக், ஆச்சிமாஸ் மற்றும் ஜொனாதன், 15:27 எல்எக்ஸ்எக்ஸ்) மீண்டும் எருசலேமுக்கு அனுப்புகிறான். இயேசுவும், கெத்செமனே தோட்டத்திற்கு மலையை நோக்கி செல்கிறார், அங்கு அவர் துக்கத்தால் வெல்லப்படுவார். அவர் தோட்டத்தின் இடைவெளிகளில் பின்வாங்கும்போது மூன்று சீடர்களை விட்டுச் செல்கிறார். (இயேசு, தன்னைக் காட்டிக்கொடுப்பவருடன் ஒரே நேரத்தில் நகர்கிறார், ஆனால், தாவீதைப் போலல்லாமல், அவரைத் தவிர்ப்பதற்காக அல்ல, அவருடன் ஒன்றிணைவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளார்.)

            சவுலின் வம்சத்தின் ஒரு பாகுபாடான ஷிமேயால் டேவிட் தன்னை கேலி செய்து துன்புறுத்துகிறார். அவர் வீழ்ந்த ராஜாவை சபிக்கிறார், டேவிட் மனிதன் அபிஷாய் கேலி செய்பவரின் தலையை வெட்ட முன்வருகிறான், ஆனால் டேவிட் அவனைத் தடுக்கிறான், சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு தாவீதை சபிக்க கடவுள் ஷிமேயைக் கட்டளையிட்டார் என்று கருதுகிறார். எனவே அவர்கள் ம silence னமாக நழுவும்போது, ​​ஷிமி அகதிகளை பாறைகளால் தாக்கி வருகிறார். மார்க்கின் கதையின் அடிப்படையிலான கூடுதல் கூறுகளை இங்கே காணலாம். கைதுசெய்யப்பட்ட கட்சியில் மல்கஸை தலை துண்டிக்க முயற்சிக்கும் இயேசுவின் பெயரிடப்படாத சீடரின் முன்மாதிரி அபிஷாய் (ஜான் அவரை பீட்டர் என்று கற்பனையாக அடையாளம் காட்டுகிறார்). ஷிமியோன் அல்லது சைமனின் மற்றொரு வடிவமான ஷிமேய், சைமனுக்கான முன்மாதிரி, இயேசுவை மீண்டும் மீண்டும் மறுக்கிறார், அவருடைய ஸ்டோனி ஏவுகணைகள் “பீட்டர்” என்றும் பரிந்துரைக்கின்றன. தாவீது மீது சாபங்களைச் சொல்ல கடவுள் ஷிமேயை நியமித்திருப்பது, மார்க்கின் பதிப்பில், பேதுருவின் மறுப்புகளைப் பற்றிய இயேசுவின் கணிப்பாகவும், அதேபோல் பிரதான ஆசாரியரின் முற்றத்தில் (14:71) பேதுரு தன்னை (அல்லது இயேசுவின் மீது) சாபங்களை அழைப்பதாகவும் மாறிவிட்டது.

            ஆனால் இயேசுவின் ஜெபம் என்ன? மார்க் உருவாக்குகிறார், புகாரளிக்கவில்லை, அதைக் கேட்ட எவரையும் அவர் காட்சியில் இருந்து நீக்கிவிட்டார் என்பதிலிருந்து தெளிவாகிறது. மார்க் ஜெபத்தின் உள்ளடக்கங்களை பாரம்பரிய பஸ்கா பாடல்களில் ஒன்றிலிருந்து பெற்றார், அதை இயேசு இரவு உணவின் முடிவில் பாடினார், சங்கீதம் 116: 10-15, “என் துன்பம் கசப்பாக இருந்தது. பீதியில் நான், 'எல்லா மனிதர்களும் எவ்வளவு விசுவாசமற்றவர்கள்!' என்று அழுதேன் ... நான் இரட்சிப்பின் கோப்பையை என் கையில் எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தரை பெயரால் அழைப்பேன் ... கர்த்தருடைய பார்வையில் ஒரு அருமையான விஷயம் உண்மையுள்ளவர்களின் மரணம் அவருக்கு ”(ஹெல்ம்ஸ், பக். 111).

யூதாஸ் காட்டிக் கொடுக்கும் முத்தம் (14: 44-45) 2 சாமுவேல் 20: 7-10 இலிருந்து பெறப்பட்டதாகத் தெரிகிறது, அங்கு ஆயுதம் ஏந்தியவர்களால் ஆதரிக்கப்பட்ட யோவாப், அமசாவை ஒரு சகோதரனாக வாழ்த்தி, முத்தமிட்டு, பின்னர் குத்துகிறார் (மில்லர், பக். 337). இந்த அடையாளம், ஹெல்ம்ஸ் குறிப்புகள் (பக். 117), லூக்கா தனது யூதாஸின் பரிதாபகரமான மரணத்தின் பதிப்பை அமாசாவின் மரணத்தின் அடிப்படையில் வடிவமைத்துள்ளார் என்பதை உணர்ந்தவுடன் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 2 சாமுவேல் 20:10 எல்எக்ஸ்எக்ஸ், அமாசாவின் “குடல் தரையில் கொட்டியது” என்று லூக்கா நமக்குச் சொல்வது போல (அப்போஸ்தலர் 1:18) யூதாஸ் இறந்தபோது, ​​“அவர் திறந்தே வெடித்தார், அதனால் அவருடைய குடல்கள் கொட்டப்பட்டன ( execuqh). "

            ஆமோஸ் 2:16, “வலிமைமிக்கவர்களிடையே இருதயமுள்ளவன் அந்த நாளில் நிர்வாணமாக ஓடிவிடுவான்” என்பது தப்பி ஓடிய இளைஞனின் தோற்றத்திற்கு பெரும்பாலும் துப்பு உள்ளது, அவர் நிர்வாணமாக தப்பிக்க தனது ஒரே ஆடையை இழக்கிறார் (மாற்கு 14: 51) (டெரெட், பக். 252). "அந்த நாள்" என்பது இயேசுவின் ஆர்வத்தின் முக்கியமான நாளுக்கு ஒரு நல்ல குறிப்பு போல் இருந்தது.

            வேதனை அடைந்த இயேசுவை "பலப்படுத்த" லூக்கா சேர்க்கிறார் (லூக்கா 22:43), 1 கிங்ஸ் 19: 7-8 LXX இலிருந்து கடன் வாங்கிய விவரம்: “கர்த்தருடைய தூதன் மீண்டும் திரும்பி அவரைத் தொட்டான், அவனை நோக்கி, 'எழுந்து, பயணம் உன்னிடமிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளது' என்று அவனை நோக்கி: அவன் எழுந்து, சாப்பிட்டு, குடித்துவிட்டு, அந்த இறைச்சியின் பலத்தில் நாற்பது பகலும் நாற்பது இரவும் ஹோரேப் மலையை நோக்கிச் சென்றான் ”(ஹெல்ம்ஸ், பக். 109)__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

 39. சன்ஹெட்ரின் சோதனை (14: 53-72)

பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளின் குறுக்குவெட்டின் காட்சி டேனியல் 6: 4 எல்எக்ஸ்எக்ஸிலிருந்து மார்க் கடன் வாங்கினார் (ஹெல்ம்ஸ், பக். 118): “ஆளுநர்களும் சாட்ராப்களும் டேனியலுக்கு எதிரான (யூரீன்) சந்தர்ப்பத்தைக் கண்டுபிடிக்க (எஜெட்டவுன்) முயன்றனர், ஆனால் அவர்கள் மீது எந்தக் குற்றச்சாட்டும் இல்லை. "இந்த மார்க் (14:55) பின்வருவனவற்றைச் செய்துள்ளார்:" பிரதான ஆசாரியர்களும் முழு சபையும் அவரைக் கொல்லும் பொருட்டு இயேசுவுக்கு எதிராக சாட்சியம் நாடினார்கள், ஆனால் அவர்கள் எதையும் கண்டுபிடிக்கவில்லை (யூரிஸ்கான்). "

            மாற்கு 14:65, ஒரு பொய்யான தீர்க்கதரிசியாக இயேசு பலத்த கேலிக்குள்ளாக்குகிறார், 1 கிங்ஸ் 22:24, “அப்பொழுது செனானாவின் மகன் சிதேக்கியா அருகில் வந்து மீகாயாவை கன்னத்தில் அடித்து, 'ஆவியின் ஆவி எப்படி இருந்தது? உங்களுடன் பேசுவதற்கு கர்த்தர் என்னிடமிருந்து செல்கிறாரா? 'என்று மீகாயா சொன்னார்,' இதோ, அந்த நாளில் நீங்கள் உங்களை மறைக்க ஒரு உள் அறைக்குச் செல்லும்போது காண்பீர்கள் '' (மில்லர், பக். 350).

            இயேசு மனிதனின் குமாரனாக சிங்காசனம் செய்யப்பட்டதை தானியேல் 7: 13-14-ல் இருந்து இயேசு கண்டார் என்று இயேசு குற்றம் சாட்டியவர்கள் / தாக்குபவர்கள் ஒரு நாள் பார்ப்பார்கள் என்ற இயேசுவின் பதிலுக்கான முன்மாதிரியாக, “இதோ, நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ...” என்ற மீகாயாவின் பதிலை மார்க் பயன்படுத்தியுள்ளார். கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையின் கோட்பாடு, மனுஷகுமாரன் மேகங்களுடன் வருவதற்கும், தானியேல் 7-ல் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதற்கும் இடையில் மார்க்கின் ஒழுங்கை மாற்றியமைப்பதில் இருந்து முழுமையாக்கவில்லையா என்று ஊகிப்பது சுவாரஸ்யமானது.

         சன்ஹெட்ரின் மற்றும் பிலாத்துக்கு முன் இரண்டு சோதனைகளிலும் இயேசுவின் ம silence னம் (14: 60-61; 15: 4-5) ஏசாயா 50: 7; 53: 7 (க்ராஸன், பக். 168).

40. பலிகடா (15: 1-15)

லேவிடிகஸ் 16 பலிகடா சடங்கின் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ அச்சுக்கலைக்கு ஜான் டொமினிக் கிராசன் கவனத்தை ஈர்த்தார், அதன் வளர்ச்சியைக் கண்டறிந்து, சகரியாவிடமிருந்து சங்கங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தபோது, ​​கேலி, துஷ்பிரயோகம் மற்றும் நற்செய்தி கதைகளின் தொகுப்புக்கான வழியில் இயேசுவின் சிலுவையில் அறையப்படுதல். எந்தவொரு விவரமும் இல்லாமல், இயேசுவின் சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஒரு தெளிவற்ற கிறிஸ்தவ நினைவகம் / அறிக்கையுடன் இந்த செயல்முறை தொடங்கியது என்று கிராஸன் கருதினாலும், மிட்ராஷிக் பாதையின் அவரது சொந்த கட்டாய விளக்கப்படம் நுட்பமாக வேறுபட்ட ஒன்றைக் குறிக்கிறது, இந்த செயல்முறை டோஹெர்டியின் ஒரு தெளிவற்ற சூழ்நிலையைப் போன்றது , இரட்சகராகிய வரலாற்று நம்பிக்கை முற்போக்கான விவிலிய வண்ணமயமாக்கல் மூலம் படிப்படியாக வரலாற்றுமயமாக்கப்பட்டது, பரிணாமத்தின் இறுதி கட்டம் சிலுவையில் அறையப்படும் வரை.

ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ காலங்களில் யோமா 6: 2-6, பர்னபாவின் நிருபம் 7 ஆம் அத்தியாயம், ஜஸ்டினின் உரையாடல் ட்ரிஃபோ 40, மற்றும் டெர்டுல்லியன்'ஸ் எகெஸ்ட் மார்சியன் 3: 7 ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் பலிகடா சடங்கை கிராசன் விவரிக்கிறார். நகரின் சுவர்களில் இருந்து ஆடு வெளியேற்றப்பட்டது. கம்பளி ஒரு கிரிம்சன் நூல் பிரிக்கப்பட்டது, பாதி ஒரு பாறையுடன் கட்டப்பட்டது, பாதி ஆட்டின் கொம்புகளுக்கு இடையில். வழியில், ஆடு துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டது, “பாவங்களைத் தாங்கிக் கொள்ளுங்கள்! கரடி மற்றும் பிச்சை! "கூட்டம் அதைத் துப்பியதுடன், அது மேலே தள்ளப்பட்ட இடத்திற்கு வரும் வரை கூர்மையான நாணல்களுடன் அதைத் தூண்டியது (க்ராஸன், பக். 119). பர்னபாஸ் தனது நாளில் கம்பளி நூல் ஒரு முள் புதரில் கட்டப்பட்டிருப்பதைக் குறிக்கிறது, இனி ஒரு பாறை, ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் (இது ஒரு தவறான புரிதலாக இருந்தாலும் கூட குறைவான முக்கியத்துவம் இல்லை, ஏற்கனவே நாணல்-குத்தியிலிருந்து "துளையிடும்" மையக்கருத்தை நழுவுவதைக் குறிக்கிறது கம்பளி கட்டுவதற்கு). எந்தவொரு உணர்ச்சியையும் விவரிக்காமல், பர்னபாவும் சிபிலின் ஆரக்கிள்ஸும் (8: 294-301) சடங்கை அதன் அனைத்து விவரங்களிலும் இரட்சகராகிய இயேசுவின் மரணத்திற்குப் பயன்படுத்துகின்றன. சகரியா 12:10 (“நான் தாவீதின் வீட்டிலும், எருசலேமில் வசிப்பவர்களிடமும் இரக்கமும் வேண்டுதலும் கொண்ட ஒரு ஆவி ஊற்றுவேன், அதனால் அவர்கள் குத்தியவனைப் பார்க்கும்போது, ​​அவர்கள் ஒரே குழந்தைக்காக ஒரு துக்கமாக அவருக்காக துக்கப்படுவார், முதற்பேறானவரைப் பற்றி அழுகிறபடியே அவர் மீது கசப்புடன் அழுவார் ”) பலிகடாவின் சடங்கின் நாணல் மற்றும் முட்களிலிருந்து பெறப்பட்ட“ துளைத்தல் ”என்ற கேட்ச் சொல் காரணமாக. இதிலிருந்து சகரியா வழியாக 3: 1-5 வரை பக்கம் செல்வதும், பலிகடா-இரட்சகராகிய இயேசுவை பிரதான ஆசாரிய இயேசுவுடன் (யோசுவா) இணைப்பதும் இயல்பான படியாகும். அங்கே இயேசு / யோசுவா ஒரு கிரீடம் (தலைப்பாகை) மற்றும் அங்கியை அணிந்துள்ளார், இது பர்னபா மற்றும் பலர். அல்., பலிகடா சடங்கிலிருந்து இரண்டு பிட் கிரிம்சன் கம்பளியின் விரிவாக்கமாக "அங்கீகரிக்கப்பட்டது". இந்த இணைப்பு செய்யப்பட்டவுடன், கம்பளி உருவத்தை அங்கிக்கு பிரிப்பது எளிதானது, மற்ற நூல் கட்டப்பட்டிருந்த முட்களுக்கு கிரீடம் ஒன்றுசேர்கிறது, இதன் விளைவாக முட்களின் கிரீடம் (கிராசன், பக். 128). இந்த வேர்களிலிருந்து, உணர்ச்சி விவரிப்பு உருவாகத் தொடங்குகையில், துளையிடும் மையக்கருத்து பல வடிவங்களை எடுக்கும். இயேசு ஒரு போலி ராஜாவாக மாறும்போது (ரோமானிய சாட்டர்னலியா விளையாட்டுகளில் அல்லது ஃபிலோ, ஃப்ளாக்கஸ் ஆறில் உள்ள கராபாஸை கேலி செய்வது போல), ஒரு முறை பலிகடாவைக் குத்திய நாணல்கள் போலி ராஜாவின் நாணல் செங்கோலாக மாறிவிட்டன (அவனது கேலி செய்பவர்கள் கைப்பற்றி அடிக்கப் பயன்படுத்துகிறார்கள் அவரை) அத்துடன் முட்களின் கிண்டல் கிரீடம் மற்றும் கசக்கும் சவுக்கை துடைத்தல். பின்னர், ஒரு முழு அளவிலான சிலுவையில் அறையப்பட்ட கதையில் (நகரச் சுவர்களுக்கு வெளியே பலிகடாவாக இயேசுவை ஓட்டுவது சம்பந்தமாக), துளையிடும் மையக்கருத்து சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கும், இறுதியாக லாங்கினஸின் துளையிடும் வடிவு வடிவத்தையும் எடுக்கிறது.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

41. சிலுவையில் அறையப்படுதல் (15: 21-41)

15 ஆம் அத்தியாயத்தில் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கான மூலக்கூறு 22 ஆம் சங்கீதம், இதில் இருந்து கைகள் மற்றும் கால்களை மறைமுகமாகத் துளைத்தல் (மார்க் 24 // சங்கீதம் 22: 16 பி), அவருடைய ஆடைகளை பிரித்தல் மற்றும் அனைத்து முக்கிய விவரங்களையும் பெறுகிறது. அவர்களுக்காக நிறையப் போடுவது (மாற்கு 15: 24 // சங்கீதம் 22:18), கேலி செய்பவர்களின் “அலைபாயும் தலைகள்” (மாற்கு 15: 20 // சங்கீதம் 22: 7), நிச்சயமாக “என் கடவுளே, என் கடவுளே, நீ ஏன் என்னைக் கைவிட்டாய்? ”(மாற்கு 15: 34 // சங்கீதம் 22: 1). மத்தேயு மற்றொரு மேற்கோளைச் சேர்க்கிறார், “அவர் கடவுளை நம்புகிறார். தேவன் அவரை விரும்பினால் அவரை விடுவிப்பார் ”(மத்தேயு 27: 43 // சங்கீதம் 22: 8), அதே போல் ஒரு வலுவான குறிப்பும் (“ நான் தேவனுடைய குமாரன் ”என்று அவர் சொன்னதால்” 27: 43 பி) ஞானத்திற்கு சாலமன் 2: 12-20, இது எப்படியிருந்தாலும் முழு கதையையும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது (மில்லர், பக். 362), “நீதியுள்ள மனிதர் நமக்கு சிரமமாக இருப்பதாலும், நம்முடைய செயல்களை எதிர்ப்பதாலும் காத்திருப்போம்; அவர் சட்டத்திற்கு எதிரான பாவங்களுக்காக நம்மை நிந்திக்கிறார், எங்கள் பயிற்சிக்கு எதிரான பாவங்கள் என்று குற்றம் சாட்டுகிறார். அவர் கடவுளைப் பற்றிய அறிவைக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறுகிறார், மேலும் தன்னை இறைவனின் குழந்தை என்று அழைக்கிறார். அவர் நம் எண்ணங்களை கண்டித்தார்; அவரைப் பார்ப்பது நமக்கு ஒரு சுமையாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் அவருடைய வாழ்க்கை முறை மற்றவர்களைப் போலல்லாது, அவருடைய வழிகள் விசித்திரமானவை. நாம் அவரை ஏதோ ஒரு தளமாகக் கருதுகிறோம், அவர் நம் வழிகளை அசுத்தமாகத் தவிர்க்கிறார்; அவர் நீதிமான்களின் கடைசி முடிவை மகிழ்ச்சியாக அழைக்கிறார், கடவுள் தம் தந்தை என்று பெருமை பேசுகிறார். அவருடைய வார்த்தைகள் உண்மையா என்று பார்ப்போம், அவருடைய வாழ்க்கையின் முடிவில் என்ன நடக்கும் என்று சோதிப்போம்: ஏனென்றால் நீதிமான்கள் கடவுளின் மகன் என்றால் அவர் அவருக்கு உதவி செய்வார், அவருடைய விரோதிகளின் கையில் இருந்து அவரை விடுவிப்பார். அவர் எவ்வளவு மென்மையானவர் என்பதைக் கண்டுபிடித்து, அவரது சகிப்புத்தன்மையை விசாரிப்பதற்காக அவரை அவமதிப்பு மற்றும் சித்திரவதை மூலம் சோதித்துப் பார்ப்போம். அவரை வெட்கக்கேடான மரணத்திற்குக் கண்டனம் செய்வோம், ஏனென்றால், அவர் சொல்வதற்கேற்ப அவர் பாதுகாக்கப்படுவார். ”

மற்ற விவரங்களைப் பொறுத்தவரை, மதியம் இருள் ஆமோஸ் 8: 9 ல் இருந்து வருகிறது, அதே நேரத்தில் வினிகர் மற்றும் பித்தப்பை சங்கீதம் 69:21 இலிருந்து வருகிறது என்று கிராசன் (பக். 198) சுட்டிக்காட்டுகிறார். சிலுவையில் அறையப்பட்ட கணக்கிற்கான வேத அடிப்படையில் கவனம் செலுத்துவதைத் தவிர மார்க் எதையும் செய்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வேதம் இங்கு நிறைவேற்றப்படுவதாக எதுவும் கூறப்படவில்லை. இவை அனைத்தும் இயேசுவின் மரணதண்டனையின் நிகழ்வுகளாக வெறுமனே முன்வைக்கப்படுகின்றன. கதையின் உண்மையான ஆதாரங்களை நாம் தான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இது முற்றிலும் வேறுபட்டது, எ.கா., யோவானில், வெளிப்படையான வேத மேற்கோள்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, எ.கா., இயேசுவின் கால்களை உடைக்காததால், அவருடைய மரணத்தை விரைவுபடுத்துங்கள் (யோவான் 19:36), யாத்திராகமம் 12:10, எண்கள் 9:12, அல்லது சங்கீதம் 34: 19-20 (க்ராஸன், பக். 168).

            ஆலய முக்காடு கிழிந்ததை மார்க் எங்கிருந்து பெற்றார், மேலிருந்து கீழாக (மாற்கு 15:38)? ஒருவேளை இலியாட்டில் ஹெக்டர் இறந்ததிலிருந்து (மெக்டொனால்ட், பக். 144-145). ஜீயஸால் கைவிடப்பட்ட ஹெக்டர் இறந்துவிடுகிறார். டிராய் பெண்கள் தூரத்திலிருந்தே பார்த்தார்கள் (மார்க் 15: 40 ல் கலிலிய பெண்கள் செய்வது போல), மற்றும் டிராய் முழுதும் தங்கள் நகரம் ஏற்கனவே “மேலிருந்து கீழாக” அழிக்கப்பட்டுவிட்டது போல் துக்கமடைந்தது, முக்காடு கிழிந்ததைப் போலவே எருசலேமின் இறுதி அழிவின் அடையாளமாக இருக்க வேண்டும்.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

42. அரிமதியாவின் ஜோசப் (15: 42-47)

ஜோசப் நிச்சயமாக மன்னர் பிரியாமின் கலவையாகும், அவர் தைரியமாக தனது மகன் ஹெக்டரின் (மெக்டொனால்ட், பக். 159) பிச்சை எடுக்க அகில்லெஸின் முகாமுக்கு வந்து, குகை கல்லறையில் யாக்கோபின் உடலை அடக்கம் செய்ய பார்வோனின் அனுமதியைக் கேட்ட தேசபக்த ஜோசப் யாக்கோபு யோர்தானுக்கு அப்பால் திரும்பி வந்தான் (ஆதியாகமம் 50: 4-5) (மில்லர், பக். 373). ஜோசப்பின் “அரிமதியா” என்ற பெயர் எங்கே? ரிச்சர்ட் சி. கேரியர் வெளிப்படையான இடத்தின் பெயர் முற்றிலும் ஒரு தண்டனையாகும் (வரலாற்று “அரிமேதியா” இதுவரை அடையாளம் காணப்படவில்லை), அதாவது “சிறந்த (அரி [ஸ்டோவ்]} சீடர் (மக் [thV]) நகரம்” என்று காட்டியுள்ளார். இவ்வாறு “அரிமதியன் ”என்பது“ பிரியமான சீடருக்கு ”சமம். அதன்படி, அவர் ஒரு சிறந்த, கற்பனையான உருவம்.

 43. வெற்று கல்லறை (16: 1-8)

கிராசன் (பக். 274) மற்றும் மில்லர் மற்றும் மில்லர் (பக். 219, 377) வெற்று கல்லறை கதைக்கு யோசுவா (= இயேசு, நினைவில் கொள்ளுங்கள்!) அத்தியாயம் 10 ஐத் தாண்டி வேறு எந்த ஆதாரமும் தேவையில்லை என்பதைக் கவனியுங்கள். ஐந்து மன்னர்களும் யோசுவாவிலிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டனர், மக்கெடாவில் உள்ள குகை. அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதும், யோசுவா தன் ஆட்களை “குகையின் வாய்க்கு எதிராக பெரிய கற்களை உருட்டவும், அவர்களைக் காக்க மனிதர்களை அமைக்கவும்” கட்டளையிடுகிறார் (10:18). ராஜாக்களின் துருப்புக்களின் நடவடிக்கை முடிந்ததும், யோசுவா வழிநடத்துகிறார்: “குகையின் வாயைத் திறந்து, அந்த ஐந்து ராஜாக்களையும் குகையிலிருந்து என்னிடம் கொண்டு வாருங்கள்” (10:22). “பின்னர் யோசுவா அவர்களை அடித்து கொலை செய்தார், அவர் அவர்களை ஐந்து மரங்களில் தொங்கவிட்டார். அவர்கள் மாலை வரை மரங்களில் தொங்கினார்கள்; ஆனால், சூரியன் மறையும் நேரத்தில், யோசுவா கட்டளையிட்டார், அவர்கள் அவற்றை மரங்களிலிருந்து கீழே இறக்கி, அவர்கள் மறைத்து வைத்திருந்த குகைக்குள் எறிந்தார்கள், அவர்கள் குகையின் வாய்க்கு எதிராக பெரிய கற்களை வைத்தார்கள், அவை எஞ்சியுள்ளன இன்றுவரை ”(10: 26-27). இங்கே பிலாத்துவின் பாத்திரத்தில் நடிப்பது “இயேசு” என்பதையும், இந்த கதையின் முக்கிய கதை தருணங்களின் வரிசையை மாற்றியமைக்க மார்க் தேவை என்பதையும் கவனியுங்கள். யோசுவா 10: முதலாவதாக, கல் உருண்டு, ராஜாக்கள் உயிருடன் வெளிப்படுகிறார்கள்; இரண்டாவது, ராஜாக்கள் இறக்கிறார்கள்; மூன்றாவது, சூரியன் மறையும் வரை மன்னர்கள் சிலுவையில் அறையப்படுகிறார்கள். குறி: யூதர்களின் ராஜாவாக இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுகிறார், அங்கு அவரது உடல் சூரிய அஸ்தமனம் வரை தொங்கும்; இரண்டாவது, அவர் இறந்து விடுகிறார்; மூன்றாவதாக, கல்லை உருட்டியவுடன் கல்லறையிலிருந்து அவர் உயிருடன் வெளிப்படுகிறார் (மார்க் குறிக்கிறது).42. அரிமதியாவின் ஜோசப் (15: 42-47)

ஜோசப் நிச்சயமாக மன்னர் பிரியாமின் கலவையாகும், அவர் தைரியமாக தனது மகன் ஹெக்டரின் (மெக்டொனால்ட், பக். 159) பிச்சை எடுக்க அகில்லெஸின் முகாமுக்கு வந்து, குகை கல்லறையில் யாக்கோபின் உடலை அடக்கம் செய்ய பார்வோனின் அனுமதியைக் கேட்ட தேசபக்த ஜோசப் யாக்கோபு யோர்தானுக்கு அப்பால் திரும்பி வந்தான் (ஆதியாகமம் 50: 4-5) (மில்லர், பக். 373). ஜோசப்பின் “அரிமதியா” என்ற பெயர் எங்கே? ரிச்சர்ட் சி. கேரியர் வெளிப்படையான இடத்தின் பெயர் முற்றிலும் ஒரு தண்டனையாகும் (வரலாற்று “அரிமேதியா” இதுவரை அடையாளம் காணப்படவில்லை), அதாவது “சிறந்த (அரி [ஸ்டோவ்]} சீடர் (மக் [thV]) நகரம்” என்று காட்டியுள்ளார். இவ்வாறு “அரிமதியன் ”என்பது“ பிரியமான சீடருக்கு ”சமம். அதன்படி, அவர் ஒரு சிறந்த, கற்பனையான உருவம்.

 துக்கமுள்ள பெண்களின் விழிப்புணர்வு, இஸ்ரேலில் நீண்டகாலமாக நன்கு அறிந்த, இறந்துபோன மற்றும் உயரும் கடவுளின் பெண்களின் துக்க வழிபாட்டை பிரதிபலிக்கிறது (எசேக்கியேல் 8:14, “இதோ, தம்மூஸுக்காக அழுகிற பெண்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள்;” சகரியா 12:11, “அன்று ஜெருசலேமில் துக்கம் மெகிடோ சமவெளியில் ஹதாத்-ரிம்மனுக்கான துக்கத்தைப் போலவே இருக்கும்; ”கான்டிகல்ஸ் 3: 1-4,“ என் ஆத்துமாவை நேசிக்கிறவனை நான் தேடினேன்; நான் அவரைத் தேடினேன், ஆனால் அவரைக் காணவில்லை; நான் அவரை அழைத்தேன், ஆனால் அவர் அழைத்தார். எந்த பதிலும் கொடுக்கவில்லை, ”போன்றவை).__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

சி. மத்தேயு நற்செய்தி

1. இயேசுவின் நேட்டிவிட்டி 

ஒட்டுமொத்தமாக மத்தேயு இயேசுவின் பிறப்புக் கதையை ஜோசபஸின் மோசேயின் நேட்டிவிட்டி மறுபரிசீலனை செய்ததிலிருந்து கடன் வாங்கியதாகத் தெரிகிறது. எதிர்கால படையெடுப்பு ஏற்பட்டால் ஒரு வலுவான எபிரேய ஐந்தாவது நெடுவரிசையைத் தடுப்பதற்காக எக்ஸோடஸ் எபிரேய கைக்குழந்தைகளை திட்டமிட்டு கொலை செய்தபோது, ​​ஜோசபஸ் திட்டமிட்ட படுகொலையை மோசேயை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு ஆயுதமாக ஆக்குகிறார், ஜோசபஸில் தனது சொந்த உரிமையில் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட மேசியாவார். குழந்தை மோசேயை எதிர்பார்க்கும் அம்ராம் மற்றும் ஜோகாபெட் ஆகியோர் பதற்றமடைந்துள்ளனர். அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? கர்ப்பத்தை நிறுத்தவா? அவர்களுக்கு உறுதியளிக்க கடவுள் ஒரு கனவில் பேசுகிறார். "எதிர்கால நிகழ்வுகளை உண்மையாக முன்னறிவிப்பதில் மிகவும் புத்திசாலித்தனமான அந்த புனித எழுத்தாளர்களில் ஒருவர், இந்த நேரத்தில் இஸ்ரவேலருக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் என்று ராஜாவிடம் கூறினார், அவர் வளர்க்கப்பட்டால், எகிப்திய ஆதிக்கத்தை தாழ்த்துவார், இஸ்ரவேலரை எழுப்புங்கள்; அவர் எல்லா மனிதர்களையும் நல்லொழுக்கத்தில் சிறந்து விளக்குவார், மேலும் யுகங்களாக நினைவில் வைக்கப்படும் ஒரு மகிமையைப் பெறுவார். இது ராஜாவால் மிகவும் அஞ்சப்பட்டது, இந்த மனிதனின் கருத்துப்படி, அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண் குழந்தையையும் ஆற்றில் இறக்கி அழிக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் ... அம்ராம் என்ற ஒரு மனிதர் ... அதில் மிகவும் கவலையாக இருந்தார் , அவரது மனைவி அப்போது குழந்தையுடன் இருந்தார், என்ன செய்வது என்று அவருக்குத் தெரியாது ... அதன்படி கடவுள் அவருக்கு இரக்கம் காட்டினார், மேலும் அவரது வேண்டுதலால் தூண்டப்பட்டார். அவர் தூக்கத்தில் அவருடன் நின்றார், அவருடைய எதிர்கால உதவிகளைப் பற்றி விரக்தியடைய வேண்டாம் என்று அவரை அறிவுறுத்தினார் ... 'அந்த குழந்தைக்கு, எகிப்தியர்கள் யாருடைய நேட்டிவிட்டி காரணமாக இஸ்ரவேலரின் பிள்ளைகளை அழிவுக்கு ஆளாக்கினார்கள் என்ற அச்சத்தில், இந்த உன்னுடைய குழந்தையாக இருப்பான். .. எபிரேய தேசத்தை எகிப்தியர்களிடமிருந்து அவர்கள் அனுபவிக்கும் துன்பத்திலிருந்து அவர் விடுவிப்பார். அவரது நினைவு உலகம் முழுவதும் பிரபலமாக இருக்கும். ’” (தொல்பொருட்கள், II, IX, 2-3)

            ஒரு சில பெயர்களை மாற்றுவதற்கு மத்தேயு வெறுமனே இருந்தார் என்பது தெளிவாகிறது. குழந்தையை கொல்லும் பார்வோனின் பாத்திரத்தை பெரிய ஏரோது ஏற்றுக்கொள்கிறார், மேலும் ஒரு இரட்சகரின் பிறப்பு குறித்து தனது சொந்த எழுத்தாளர்களால் (மாகியுடன் சேர்ந்து) எச்சரிக்கப்படுகிறார், அதன்பிறகு அவர் ஒவ்வொரு குழந்தையையும் கொல்ல தீர்மானிக்கிறார் வாக்குறுதியின் குழந்தை. அம்ராமின் இடத்தை ஜோசப் எடுத்துக்கொள்கிறார், ஆனால் அவரது அமைதியின்மைக்கான துல்லியமான காரணம் வேறுபட்டது. ஜோகாபெடின் இடத்தை மேரி எடுக்கிறார். கடவுளிடமிருந்து ஒரு கனவு, அம்ராம் போன்ற ஜோசப்பை விஷயங்களைத் தொடர வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தில் திருடுகிறது.

மத்தேயுவின் பிறப்புக் கதையின் மீதமுள்ள சூத்திர வேத மேற்கோள்களிலிருந்து பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் ஏசாயா 7:14 எல்எக்ஸ்எக்ஸ் இயேசுவின் அற்புதமான கன்னி கருத்தாக்கத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். இந்த விஷயத்தில் அவர் ஒரு பரவலான ஹாகியோகிராஃபிக்கல் புராணக்கதைக்கு ஒரு வம்சாவளியை வழங்கியிருக்கலாம், ஹீரோவின் தெய்வீக தந்தைவழி, இது ஏற்கனவே கிறிஸ்தவ மரபுக்குள் கடந்துவிட்டது, நிச்சயமாக இது கதவு அல்ல நிறைவேற்றியது.

 

            மேசியா பெத்லகேமில் பிறக்க வேண்டும் என்பதை மீகா 5: 2-ன் எழுத்தாளர் விளக்கத்திலிருந்து மத்தேயுவின் மாகி கற்றுக்கொள்கிறார் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. மத்தேயு "அறிந்த" இயேசு அங்கே பிறந்தார் - இது இருக்க வேண்டும்!

 

            புனித குடும்பத்தின் எகிப்துக்கு விமானம் சமமாக எக்ஸெஜெஸிஸிலிருந்து வருகிறது, இந்த நேரத்தில் ஓசியா 11: 1, இது மத்தேயு தனது கதாபாத்திரமான ஜோசப் மற்றும் ஆதியாகம தேசபக்தர் ஜோசப் ஆகியோருக்கு இடையில் ஒரு இணையை வரைய அனுமதிக்கிறது, அவர் எகிப்துக்கு சென்றார். இயேசுவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலை முன்னறிவிக்க மத்தேயு இங்கே விரும்புவதாகத் தெரிகிறது. ஏசாயா 52: 9-10 எகிப்திலிருந்து வெளியேறுவது கடல் டிராகன் ரஹாபிற்கு எதிரான கடவுளின் ஆதிகால வெற்றியின் வரலாற்று மறுபதிப்பாக ஆக்குகிறது, எகிப்தை ரஹாபுடன் சமன் செய்கிறது. கடவுளின் கட்டளைப்படி ஜோனாவை ஒரு கடல் அசுரன் விழுங்கினான் என்பதையும் மத்தேயு அறிந்திருந்தார், மேலும் இது இயேசுவின் கல்லறையில் இறங்குவதற்கான ஒரு முன்னுரையாக அவர் கண்டார் (மத்தேயு 12:40). எகிப்துக்கான விமானத்தில் குழந்தை இயேசு ஏற்கனவே கடல் மிருகத்தின் வயிற்றான ரஹாபிற்குள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்.

 

            "நசரேயன்" என்று அறியப்படுவதற்கு இயேசு ஒரு சான்றை வழங்குவதற்கு மிக நெருக்கமான மத்தேயு வரலாம், நீதிபதிகள் 13: 7, "சிறுவன் பிறப்பிலிருந்தே கடவுளுக்கு ஒரு நாசிரியனாக இருப்பான்" என்று தோன்றுகிறது. இயேசு அறிந்திருக்க வேண்டும் பெத்லகேமில் பிறந்தார், ஆனால் "நாசரேத்தின் இயேசு" என்று அழைக்கப்பட்டார், ஆகவே, அவர் ஒரு கதையை ஒன்றிணைத்தார், இதன் மூலம் இயேசு மரியாவிலும் பெத்லகேமில் உள்ள ஜோசப்பின் வீட்டிலும் பிறந்தார், அர்ச்சேலாஸின் கோபத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக நாசரேத்தில் (எகிப்துக்குப் பிறகு) இடம்பெயர மட்டுமே (மத்தேயு 2:). 22-23). மறுபுறம், லூக்கா, அதே இரண்டு அனுமானங்களுடன் பணிபுரிந்து, மரியாவும் ஜோசப்பும் நாசரேத்தில் வசிக்க வேண்டும், ஆனால் இயேசு பிறக்கும் நேரம் வரும்போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்காக பெத்லகேமில் இருக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டார். இரண்டு நிகழ்வுகளிலும், exegesis கதைகளை உருவாக்கியுள்ளது.மத்தேயுவின் பிறப்புக் கதையின் மீதமுள்ள சூத்திர வேத மேற்கோள்களிலிருந்து பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் ஏசாயா 7:14 எல்எக்ஸ்எக்ஸ் இயேசுவின் அற்புதமான கன்னி கருத்தாக்கத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். இந்த விஷயத்தில் அவர் ஒரு பரவலான ஹாகியோகிராஃபிக்கல் புராணக்கதைக்கு ஒரு வம்சாவளியை வழங்கியிருக்கலாம், ஹீரோவின் தெய்வீக தந்தைவழி, இது ஏற்கனவே கிறிஸ்தவ மரபுக்குள் கடந்துவிட்டது, நிச்சயமாக இது கதவு அல்ல நிறைவேற்றியது.

            மேசியா பெத்லகேமில் பிறக்க வேண்டும் என்பதை மீகா 5: 2-ன் எழுத்தாளர் விளக்கத்திலிருந்து மத்தேயுவின் மாகி கற்றுக்கொள்கிறார் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. மத்தேயு "அறிந்த" இயேசு அங்கே பிறந்தார் - இது இருக்க வேண்டும்!

            புனித குடும்பத்தின் எகிப்துக்கு விமானம் சமமாக எக்ஸெஜெஸிஸிலிருந்து வருகிறது, இந்த நேரத்தில் ஓசியா 11: 1, இது மத்தேயு தனது கதாபாத்திரமான ஜோசப் மற்றும் ஆதியாகம தேசபக்தர் ஜோசப் ஆகியோருக்கு இடையில் ஒரு இணையை வரைய அனுமதிக்கிறது, அவர் எகிப்துக்கு சென்றார். இயேசுவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலை முன்னறிவிக்க மத்தேயு இங்கே விரும்புவதாகத் தெரிகிறது. ஏசாயா 52: 9-10 எகிப்திலிருந்து வெளியேறுவது கடல் டிராகன் ரஹாபிற்கு எதிரான கடவுளின் ஆதிகால வெற்றியின் வரலாற்று மறுபதிப்பாக ஆக்குகிறது, எகிப்தை ரஹாபுடன் சமன் செய்கிறது. கடவுளின் கட்டளைப்படி ஜோனாவை ஒரு கடல் அசுரன் விழுங்கினான் என்பதையும் மத்தேயு அறிந்திருந்தார், மேலும் இது இயேசுவின் கல்லறையில் இறங்குவதற்கான ஒரு முன்னுரையாக அவர் கண்டார் (மத்தேயு 12:40). எகிப்துக்கான விமானத்தில் குழந்தை இயேசு ஏற்கனவே கடல் மிருகத்தின் வயிற்றான ரஹாபிற்குள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்.

            "நசரேயன்" என்று அறியப்படுவதற்கு இயேசு ஒரு சான்றை வழங்குவதற்கு மிக நெருக்கமான மத்தேயு வரலாம், நீதிபதிகள் 13: 7, "சிறுவன் பிறப்பிலிருந்தே கடவுளுக்கு ஒரு நாசிரியனாக இருப்பான்" என்று தோன்றுகிறது. இயேசு அறிந்திருக்க வேண்டும் பெத்லகேமில் பிறந்தார், ஆனால் "நாசரேத்தின் இயேசு" என்று அழைக்கப்பட்டார், ஆகவே, அவர் ஒரு கதையை ஒன்றிணைத்தார், இதன் மூலம் இயேசு மரியாவிலும் பெத்லகேமில் உள்ள ஜோசப்பின் வீட்டிலும் பிறந்தார், அர்ச்சேலாஸின் கோபத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக நாசரேத்தில் (எகிப்துக்குப் பிறகு) இடம்பெயர மட்டுமே (மத்தேயு 2:). 22-23). மறுபுறம், லூக்கா, அதே இரண்டு அனுமானங்களுடன் பணிபுரிந்து, மரியாவும் ஜோசப்பும் நாசரேத்தில் வசிக்க வேண்டும், ஆனால் இயேசு பிறக்கும் நேரம் வரும்போது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்காக பெத்லகேமில் இருக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டார். இரண்டு நிகழ்வுகளிலும், exegesis கதைகளை உருவாக்கியுள்ளது.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

 2. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் (27: 62-28: 20)

மத்தேயு அவருக்கு முன் மார்க்கின் வெற்று கல்லறைக் கதையையும் டேனியல் புத்தகத்தைத் தவிர வேறு எந்த ஆதாரத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை, அதில் இருந்து அவர் பல புள்ளிகளில் மார்க்கன் அசலை அழகுபடுத்தியுள்ளார். (மத்தேயு ஏற்கனவே தனது பிலாத்து கதையில் டேனியலை சரிசெய்தார், அங்கு "இந்த மனிதனின் இரத்தத்தில் நான் நிரபராதி" என்று வாங்குபவர் அறிவித்தார், மத்தேயு 27: 24 பி, அவர் சூசன்னா 46 / தானியேல் 13:46 எல்எக்ஸ்எக்ஸ்: "நான் இந்த பெண்ணின் இரத்தத்தில் அப்பாவி. ”) (க்ராஸன், பக். 97-98). முதலாவதாக, மத்தேயு கல்லறையில் காவலர்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார், கல்லறையை சீல் வைத்துள்ளார், இது நேபுகாத்நேச்சரின் கல்லை சீல் வைத்ததன் பிரதிபலிப்பாகும், சிங்கத்தின் குகையின் கதவுக்குள் டேனியலுடன் உள்ளே நுழைந்தார் (6:17). பெண்கள் வந்தபோது மார்க் ஏற்கனவே ஒரு இளைஞனைக் கொண்டிருந்தார் (ஒருவேளை ஒரு தேவதை, ஆனால் ஒருவேளை இல்லை) திறந்த கல்லறையில். மத்தேயு அந்த கதாபாத்திரத்தை ஒரு தேவதை என்று அழைக்கிறார், டேனியல் 10 ஆம் அத்தியாயத்தின் தேவதை (மின்னல் போன்ற முகம், டேனியல் 10: 6) மற்றும் டேனியல் 7 ஆம் அத்தியாயத்தில் உள்ள பண்டைய நாட்கள் (பனி வெள்ளை ஆடை, டேனியல் 7: 9 பி) . அவர் கல்லை ஒரு புறம் உருட்டுகிறார். காவலர்கள் மயங்கி இறந்த மனிதர்களாக, குறிப்பாக இறந்த மனிதர்களாக, உண்மையில், ஷத்ராக், மேசாக், மற்றும் ஆபேட்-நெகோ ஆகியோரை எரியும் உலைக்குள் தூக்கி எறிந்த காவலர்கள் (தானியேல் 3:22).

            கல்லறையில் இருந்த பெண்களுக்கு உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் தோற்றத்தை வழங்குவதற்காக (மார்க்கிலிருந்து வெளிப்படையாக இல்லாத ஒன்று), மத்தேயு வெறுமனே மார்க்கின் இளைஞனை தேவதூதராகப் பிரிக்கிறார், இப்போது இயேசுவே, தேவதூதரின் வார்த்தைகளை நொண்டி மீண்டும் கூறுவதைத் தவிர வேறு எதுவும் சொல்லவில்லை. . அவர் மீண்டும் கலிலேயாவில் உள்ள ஒரு மலையில் தோன்றுகிறார் (மத்தேயு 28:16), இப்போது இயேசு முன்பு நியமித்ததாக அவர் கூறுகிறார், ஆனால் வாசகர் அதைப் பற்றி முதலில் அறிந்துகொள்கிறார். அங்கு அவர் இன்னும் அதிகமான டேனியல் பேஸ்டிக்கை வழங்குகிறார்: "வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ள எல்லா அதிகாரமும் எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது." இது தானியேல் 7:14 இன் இரண்டு கிரேக்க பதிப்புகளின் குழப்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எல்.எக்ஸ்.எக்ஸ் இல், “அவருக்கு [மனுஷகுமாரனைப் போன்றவர்] ... விதி கொடுக்கப்பட்டது ... அவருக்கு [பண்டைய நாட்களின்] அதிகாரம்.” தியோடோஷனில், அவர் “அனைவரையும் வைத்திருக்க அதிகாரம் பெறுகிறார் வானத்தையும் பூமியிலும். ”எல்லா தேசங்களையும் தம்முடைய சீஷர்களாக மாற்றும் குற்றச்சாட்டு தானியேல் 7: 14-ல் இருந்து வருகிறது:“ எல்லா மக்களும், தேசங்களும், மொழிகளும் அவருக்குச் சேவை செய்ய வேண்டும் ”(ஹெல்ம்ஸ், பக். 141).__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
பழைய ஏற்பாட்டு உரைவிளக்கமாக புதிய ஏற்பாட்டின் கதை
Permalink  
 


D. லூக்காவின் நற்செய்தி

1. இயேசு மற்றும் யோவானின் நேட்டிவிட்டிஸ் (1: 1-2: 52)

லூக்காவின் இரட்டை நேட்டிவிட்டி கதையின் அடிப்படை ஆதாரம் சாமுவேலின் நேட்டிவிட்டி. எலி சிமியோன் (மற்றும் ஒருவேளை சகரியா) ஆகவும், தரிசாக இருக்கும் ஹன்னா பழைய எலிசபெத் ஆகவும் மாறிவிடுகிறாள் (மேலும் மரியாவும், எலிசபெத்துக்கு பதிலாக மாக்னிஃபிகேட்டின் பெரும்பான்மையான கையெழுத்துப் பிரதிகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால், 1: 46-55). 1 சாமுவேல் 1-10-ல் உள்ள ஹன்னாவின் பாடலின் பொழிப்புரை மாக்னிஃபிகேட் தெளிவாக உள்ளது. கடவுள் மற்றும் மனிதர்களிடம் இயேசுவின் ஞானத்திலும் தயவிலும் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியைத் தவிர்ப்பது (2:40, 52, cf., 1:80) 1 சாமுவேல் 2:26 இலிருந்து நேரடியாக வருகிறது, “இப்போது சாமுவேல் சிறுவன் தொடர்ந்து அந்தஸ்தில் வளர்ந்தான் கர்த்தருக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஆதரவாக. ”

            மரியாளுக்கு பிறந்த அறிவிப்பு ஐசக்கின் (ஆதியாகமம் 17:19, “உங்கள் மனைவி சாரா உங்களுக்கு ஒரு மகனைப் பெறுவார், நீங்கள் அவருடைய பெயரை அழைப்பீர்கள் ...”; 18: 9-15) மற்றும் சாம்சன் (நியாயாதிபதிகள் 13: 2- 5, “நீங்கள் கருத்தரித்து ஒரு மகனைப் பெற்றெடுப்பீர்கள் ... அவர் இஸ்ரவேலை விடுவிக்கத் தொடங்குவார் ...”). மோசேயின் (யாத்திராகமம் 3: 10-12) மற்றும் எரேமியா (எரேமியா 1: 4-8) ஆகியோரிடமிருந்தும் இந்த கதை கடன் பெறுகிறது, அங்கு கடவுளின் வேலைக்காரன் தெய்வீக சம்மன்களை எதிர்க்கிறார், அவருடைய ஆட்சேபனை மீறப்படுகிறது (லூக்கா 1:18 ஐப் பார்க்கவும் , 34).

            சூடோ-பிலோவின் விவிலிய பழங்காலத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி லூகான் நேட்டிவிட்டி கதைக்கு மிகவும் பழக்கமான ஆதாரம் மோசேயின் நேட்டிவிட்டி ஆகும், அங்கு எபிரேய குழந்தைகளை பார்வோன் துன்புறுத்தியபோது, ​​ஒரு மகனைப் பெற்றதன் மூலம் பார்வோனை மீறுவதற்கு அம்ராம் தீர்மானித்துள்ளார். கன்னி மிரியாமுக்கு ஒரு தேவதையை அனுப்புவதன் மூலம் கடவுள் தம்முடைய சித்தத்தை அறிவிக்கிறார். “தேவனுடைய ஆவியானவர் ஒரு நாள் இரவு மிரியாமின்மேல் வந்தாள், அவள் ஒரு கனவைக் கண்டாள், காலையில் அதை தன் பெற்றோரிடம் சொன்னாள், 'நான் இந்த இரவைப் பார்த்தேன், இதோ ஒரு துணி ஆடையில் ஒரு மனிதன் நின்று என்னிடம் சொன்னான். “போய், உங்கள் பெற்றோரை நோக்கி, இதோ, உங்களிடமிருந்து பிறக்கிறவன் தண்ணீரில் தள்ளப்படுவான்; அதேபோல் அவர் மூலமாக நீர் வறண்டு போகும். நான் அவர் மூலமாக அடையாளங்களைச் செய்து என் மக்களைக் காப்பாற்றுவேன், அவர் எப்போதும் தலைமைத்துவத்தை கடைப்பிடிப்பார் ’’ ’” (9:10).D. லூக்காவின் நற்செய்தி

 லூக்கா 1: 32-33, 35-ல் உள்ள கேப்ரியல் தேவதூதரின் கணிப்புகள் தானியேலின் அராமைக் பதிப்பிலிருந்து பெறப்பட்டவை: “[ஆவியானவர்] அவரைப் பற்றி ஓய்வெடுக்க வந்தபோது, ​​அவர் சிம்மாசனத்தின் முன் விழுந்தார். [அப்பொழுது தானியேல் எழுந்து,] ‘ராஜா, நீ ஏன் கோபப்படுகிறாய்; ஏன் பற்களை அரைக்கிறீர்கள்? [G] reat [கடவுள்] உங்களுக்கு [வரவிருக்கும் விஷயங்களை] வெளிப்படுத்தியுள்ளார். [மக்கள் போரைச் செய்வார்கள்], [தேவனுடைய ராஜாவின் ராஜா எழும் வரை போர்கள் தேசங்களிடையே பெருகும் .. . [எல்லா ஜனங்களும் அவனுக்குச் சேவை செய்வார்கள், அவர் பூமியில் கிரெர் ஆகிவிடுவார் ... அவர் [கிராவின் மகன்] [கடவுளைச் சாப்பிடுங்கள்] என்று அழைக்கப்படுவார்; அவருடைய பெயரால் அவர் நியமிக்கப்படுவார். அவர் கடவுளின் மகன் என்று அழைக்கப்படுவார். அவர்கள் அவரை உன்னதமான மகன் என்று அழைப்பார்கள் ... அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யமாக இருக்கும், மேலும் அவர் எல்லா வழிகளிலும் நீதியுள்ளவராக இருப்பார் ”(4Q246, தேவனுடைய குமாரன்).

            மேரி தனது உறவினர் எலிசபெத்தை சந்திக்கும்போது, ​​பிறக்காத குழந்தை ஜான் பாப்டிஸர், பிறக்காத இயேசுவின் மகிமையை ஒப்புக்கொள்வதற்காக வாழ்த்தில் கருப்பையில் குதிக்கிறார். இங்கே, ஜி.ஆர். டிரைவர் சுட்டிக்காட்டினார், லூக்கா ஆதியாகமம் 25:22 எல்எக்ஸ்எக்ஸைக் குறிப்பிடுகிறார், அங்கு ரெபேக்கா வேதனையில் இருக்கிறார், ஏனென்றால் அவளுடைய இரண்டு போட்டி மகன்கள் வரவிருக்கும் சகோதர முரண்பாட்டின் அடையாளமாக அவளுக்குள் பாடுபடுகிறார்கள்: "மேலும் அவளுக்குள் குதித்தார்கள்." இந்த முன்னோடி லூக்கா தலைகீழாக முயல்கிறார் பழைய உறவினர் ஜான், ஏற்கனவே தனது இளைய உறவினருக்கு கருப்பையில் ஒத்திவைக்கிறார். இங்கே அவர் போட்டியாளரான ஜான் பாப்டிஸ்ட் பிரிவின் மீது ஒரு கண் வைத்திருக்கிறார், அவர் இணக்கமாகவும் ஒத்துழைக்கவும் முயற்சிக்கிறார்.

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
RE: பழைய ஏற்பாட்டு உரைவிளக்கமாக புதிய ஏற்பாட்டின் கதை
Permalink  
 


 2. செஞ்சுரியனின் குழந்தை மற்றும் நைனின் விதவையின் மகன் (7: 1-17)

இங்கே இரண்டு அதிசய காட்சிகளுக்கு லூக்கா 1 கிங்ஸ் 17 ஐப் பயன்படுத்தினார் (பிராடி, பக். 136-137). அசல் எலியா பதிப்பு (1 கிங்ஸ் 17: 1) தீர்க்கதரிசன வார்த்தையால் மட்டுமே பஞ்சம் எவ்வாறு நிவாரணம் பெறும் என்பதைக் குறிக்கிறது, அதேபோல் தூரத்திலுள்ள நூற்றாண்டு ஊழியரின் / குழந்தையை குணப்படுத்த இயேசுவின் வெறும் வார்த்தை போதுமானது (லூக்கா 7: 7 பி). எலியா டிரான்ஸ்ஜோர்டானுக்குச் செல்கிறார், அங்கு அவர் தேவையற்ற ஒரு புறஜாதியாரைச் சந்திப்பார், சரேபாத்தின் விதவை (1 இராஜாக்கள் 17: 5, 10 அ), ஒரு ரோமானிய நூற்றாண்டைச் சந்திக்க இயேசு கப்பர்நகூமுக்கு வருவதைப் போல. புறஜாதியார் இருவருக்கும் கடுமையான தேவை உள்ளது, விதவை தனது மகனுடன் பட்டினி கிடப்பார் (17:12), தனது மகனின் / வேலைக்காரனின் உடனடி மரணத்தைத் தவிர்க்க ஆசைப்படுபவர் (7: 2-3). அதிசய ஊழியருக்கு உண்மைகள் தெரியவந்ததும், தொடர்ச்சியான கட்டளைகள் உள்ளன (1 கிங்ஸ் 17: 10 சி -13; லூக்கா 7: 8), மற்றும் தெய்வீக விடுதலை பாதுகாக்கப்படுகிறது, ஒரு விஷயத்தில் உணவின் பெருக்கம் (17: 6 ), மற்றொன்றில் ஆரோக்கியத்தின் திரும்ப (7:10).

            மத்தேயு 8: 513 (எனவே Q இல்) மற்றும் யோவான் 4: 46-54 ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படுவது போல, லூக்கா செஞ்சுரியனின் மகனின் கதையை பரந்த நற்செய்தி மரபிலிருந்து வரைந்துள்ளார் என்று தெரிகிறது. ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ எழுத்தாளர்களால் இது ஏற்கனவே எலியா கதையிலிருந்து பெறப்பட்டது. ஆனால் எலியா மற்றும் விதவையின் கதைக்கு 1 கிங்ஸ் தொடர்ச்சியை மாதிரியாகக் கொண்ட புதிய நற்செய்திகளில் இணையற்ற ஒரு புதிய இயேசு கதையைச் சேர்க்க லூக்கா முடிவு செய்துள்ளார். எலியா பின்னர் இறந்தவர்களிடமிருந்து விதவையின் மகனை எழுப்புகிறார், இயேசு அடுத்ததாக ஒரு இறுதி ஊர்வலத்தில் வந்து, அடக்கம் செய்யப்படவிருக்கும் மனிதனை எழுப்புகிறார், மீண்டும் ஒரு விதவையின் மகன், இந்த முறை நைனிலிருந்து. லூக்கா தனது இரண்டாவது இயேசு எபிசோடில் பயன்படுத்த முதல் எலியா எபிசோடில் இருந்து ஒரு அம்சத்தை ஒதுக்கி வைக்க முடிவு செய்துள்ளார்: சரேபத்தின் நகர வாயிலில் விதவையுடன் ஆரம்ப சந்திப்பு, அவர் நைனின் வாயிலை உருவாக்குகிறார் (வரலாற்று ஐனுக்கு வாயில் இல்லை என்றாலும்!) .

ஆனால் இதற்கு முன், லூக்கா தனது இரண்டாவது அத்தியாயத்தை 1 கிங்ஸ் 17: 17 அ: “இது நடந்தது” // “இதற்குப் பிறகு ...” முதல் திறப்புடன் திறக்கிறது. விதவையின் மகன் இறந்துவிட்டான் (1 இராஜாக்கள் 17: 17 பி; லூக்கா 7: 12b). எலியா வேதனையுடன் கூக்குரலிட்டார் (1 இராஜாக்கள் 17: 19-20), இயேசுவைப் போலல்லாமல், விதவையை அழ வேண்டாம் என்று கூறுகிறார் (லூக்கா 7:13). ஒரு சைகைக்குப் பிறகு (சிறுவனின் ஆவி திரும்பி வரும்படி எலியா ஜெபிக்கிறார், வச. 21; சிறுவன் உயிர்த்தெழும்படி இயேசு கட்டளையிடுகிறார், 7:14), இறந்தவர் எழுந்து, கூக்குரலிடுவதன் மூலம் தனது உயிர்த்தெழுதலை நிரூபிக்கிறார் (1 இராஜாக்கள் 17:22; லூக்கா 7:15 ). அவரது சேவை, அதிசய வேலை செய்பவர் “அவரைத் தன் தாய்க்குக் கொடுத்தார்” (1 இராஜாக்கள் 17:24; லூக்கா 7: 15 பி, சொற்களஞ்சியம் ஒத்திருக்கிறது). தற்போது இருப்பவர்கள் ஹீரோவை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் (1 இராஜாக்கள் 17:24; லூக்கா 7: 16-17).

             லூக்காவே (பிராடி நினைப்பது போல், பக். 136-152) முதல் எலியா எபிசோடில் இருந்து நேரடியாக எபிசோடில் இருந்து அதை இயற்றியிருந்தால், அதை கியூவிலிருந்து எடுப்பதற்கு பதிலாக, எலியா தனது பாவங்களை தண்டிக்க வந்துவிட்டார் என்ற விதவையின் புலம்பலையும் அவர் மாற்றியிருப்பார். இயேசு தனது கூரையின் கீழ் வருவதற்கு அவர் தகுதியற்றவர் என்று நூற்றாண்டு வாக்குமூலம்.ஆனால் இதற்கு முன், லூக்கா தனது இரண்டாவது அத்தியாயத்தை 1 கிங்ஸ் 17: 17 அ: “இது நடந்தது” // “இதற்குப் பிறகு ...” முதல் திறப்புடன் திறக்கிறது. விதவையின் மகன் இறந்துவிட்டான் (1 இராஜாக்கள் 17: 17 பி; லூக்கா 7: 12b). எலியா வேதனையுடன் கூக்குரலிட்டார் (1 இராஜாக்கள் 17: 19-20), இயேசுவைப் போலல்லாமல், விதவையை அழ வேண்டாம் என்று கூறுகிறார் (லூக்கா 7:13). ஒரு சைகைக்குப் பிறகு (சிறுவனின் ஆவி திரும்பி வரும்படி எலியா ஜெபிக்கிறார், வச. 21; சிறுவன் உயிர்த்தெழும்படி இயேசு கட்டளையிடுகிறார், 7:14), இறந்தவர் எழுந்து, கூக்குரலிடுவதன் மூலம் தனது உயிர்த்தெழுதலை நிரூபிக்கிறார் (1 இராஜாக்கள் 17:22; லூக்கா 7:15 ). அவரது சேவை, அதிசய வேலை செய்பவர் “அவரைத் தன் தாய்க்குக் கொடுத்தார்” (1 இராஜாக்கள் 17:24; லூக்கா 7: 15 பி, சொற்களஞ்சியம் ஒத்திருக்கிறது). தற்போது இருப்பவர்கள் ஹீரோவை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் (1 இராஜாக்கள் 17:24; லூக்கா 7: 16-17).

             லூக்காவே (பிராடி நினைப்பது போல், பக். 136-152) முதல் எலியா எபிசோடில் இருந்து நேரடியாக எபிசோடில் இருந்து அதை இயற்றியிருந்தால், அதை கியூவிலிருந்து எடுப்பதற்கு பதிலாக, எலியா தனது பாவங்களை தண்டிக்க வந்துவிட்டார் என்ற விதவையின் புலம்பலையும் அவர் மாற்றியிருப்பார். இயேசு தனது கூரையின் கீழ் வருவதற்கு அவர் தகுதியற்றவர் என்று நூற்றாண்டு வாக்குமூலம்.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

3. பாவப்பட்ட பெண் (7: 36-50)

ப்ராடி (பக். 174-184) படி, லூக்கா ஒரு ஜோடி எலிசாவின் அற்புதங்கள், ஒருபோதும் தோல்வியடையாத எண்ணெய் நொறுக்குதல் (2 கிங்ஸ் 4: 1-7) மற்றும் எழுப்புதல் ஆகியவற்றிலிருந்து பாவமான பெண்ணைப் பற்றிய சிக்கலான கதையை உருவாக்கியுள்ளார். சுனம்மீட்டின் மகன் (2 கிங்ஸ் 4: 8-37). எலிசாவின் சீடரின் விதவை நிதிக் கடனில் இருக்கிறார், கடனாளிகள் தனது இரண்டு குழந்தைகளையும் பணம் செலுத்துவார்கள் (2 கிங்ஸ் 4: 1). லூக்காவின் பதிப்பில், அவளுடைய நிலுவைத் தொகை பாவத்தின் கடனாக மாறிவிட்டது (லூக்கா 7:37, 40-42). எலிஷா தனது எண்ணெயைப் பெருக்கிக் கொண்டு, கடனைச் செலுத்த போதுமானதாகிறது. இயேசுவின் பெண்ணின் கடனை ரத்து செய்வது குறைவான பொருள், ஆனால் அதிசயமில்லை, ஏனெனில் அவர் மன்னிக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கிறார் (லூக்கா 7: 44-50). எண்ணெயைப் பொறுத்தவரை, அந்த பெண் இயேசுவின் கால்களை அபிஷேகம் செய்யும் மிரட்டலாகிவிட்டது (லூக்கா 7:38). லூக்காவின் பதிப்பில், பரிசேயரான சீமோன், இயேசுவை உணவருந்துமாறு அழைத்திருக்கிறார் (லூக்கா 7:36), ஷூனம்மியரின் எலிசாவின் அழைப்பின் பிரதிபலிப்பு, கடந்து செல்லும் போதெல்லாம் அவளுடன் தங்கவும் சாப்பிடவும் (2 கிங்ஸ் 4: 8-11). வெகுமதியாக, ஒரு மகனை கருத்தரிக்க எலிஷா அவளுக்கு உதவுகிறார். பல வருடங்கள் கழித்து, அவர் வெயிலால் இறந்துவிடுகிறார், அதன்பிறகு அவர் எலிசாவிடம் உதவிக்காகப் பயணம் செய்கிறார், அவருடைய காலடியில் விழுகிறார் (2 இராஜாக்கள் 4:27), ஆதரவான பெண் இயேசுவின் கால்களை அபிஷேகம் செய்வது போல (லூக்கா 7:38). முழு அபிஷேகக் கதையையும் லூக்கா உருவாக்கியதை முன்வைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அதன் முக்கிய அம்சம் மார்க் 14: 3-9 இலிருந்து கிடைத்தது, ஆனால் அவர் அதை 2 ராஜாக்களின் வெளிச்சத்தில் கணிசமாக மீண்டும் எழுதியுள்ளார்.

4. சமாரியாவில் நியமனம் (9: 51-56)

லூக்கா 9: 51-56 மற்றும் 2 கிங்ஸ் 1: 1-2: 1 ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு அனைவருக்கும் தெளிவாகத் தெரிகிறது, ஒன்றில் மற்றொன்று வெளிப்படையான குறிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு (லூக்கா 9:54). ஆனால் லுகான் கதை அதன் முன்மாதிரிகளிலிருந்து எவ்வாறு மீண்டும் எழுதப்படுகிறது என்பதை ப்ராடி காட்டுகிறார் (பக். 207-214). எலியா சமாரிய துருப்புக்களுடன் மோதல் (2 கிங்ஸ் 2: 1) என்ற பகுதியின் முடிவில் இருந்து இயேசு மற்றும் சமாரிய கிராமத்தின் கதையின் தொடக்கத்திற்கு (லூக்கா 9: 51 அ) ஹீரோ சொர்க்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பை லூக்கா மாற்றியுள்ளார். ). பெலிஸ்திய எக்ரோனில் உள்ள பால்-செபூப்பின் ஆரக்கிளை விசாரிக்க சமாரியாவின் ராஜா தூதர்களை அனுப்பியுள்ளார், ஆனால் எலியா அவர்களைச் சந்தித்து அவர்களைத் திருப்புகிறார் (2 இராஜாக்கள் 1: 2-5). லூக்காவில் இது சமாரியாவில் இரவு தங்குமிடங்களைப் பாதுகாக்க அனுப்பப்பட்ட இயேசுவின் தூதர்களின் திருப்பமாக மாறியுள்ளது. சமாரியர்கள் இனி பின்வாங்கியவர்கள் அல்ல, ஆனால் தங்கள் பயணங்களில் மற்றவர்களைத் திருப்புகிறார்கள். தீர்க்கதரிசி இப்போது தூதர்களை அனுப்பியவர், அவர்களை இடைமறிப்பவர் அல்ல. சமாரியாவின் ராஜா எலியாவைக் கைது செய்ய துருப்புக்களை அனுப்பியவுடன், பிந்தையவர்கள் வானத்திலிருந்து நெருப்பைக் கொண்டு அவற்றை நுகரும் (2 இராஜாக்கள் 1: 9-10). காட்சி மீண்டும் நிகழ்கிறது (வச. 1-12). மூன்றாவது முறையாக எலியா விலகிவிட்டு அமைதியாக வருகிறார் (1 இராஜாக்கள் 1: 13-15). சமாரியர்களை (இப்போது கிராமவாசிகள், துருப்புக்கள் அல்ல) எலியாவின் அதிசயமான அழிவை மீண்டும் செய்ய ஜேம்ஸ் மற்றும் ஜான் விரும்புகிறார்கள், ஆனால் இயேசுவுக்கு அது எதுவும் இருக்காது. அதற்கு பதிலாக அவர் எலியாவைக் கருணை காட்டும்படி கர்த்தருடைய தூதரின் பாத்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்.

5. உழவனை அழைப்பது (9: 59-62)

இயேசு பேதுரு, ஆண்ட்ரூ, ஜேம்ஸ், யோவான் (மாற்கு 1: 16-20) மற்றும் லேவி (மாற்கு 2:14) ஆகியோரின் கதைகள் அனைத்தும் எலியாவை தன் சீடராகவும் வாரிசாகவும் ஆக எலியா வரவழைத்ததிலிருந்து தோன்றியது (1 கிங்ஸ் 19:19 -21). ஆனால் லூக்கா (பிராடி, பக். 216-227) மற்றொரு சீடத்துவ முன்னுதாரணத்தை உருவாக்கியதாகத் தெரிகிறது, இது முன்மாதிரியை மறைமுகமாக விமர்சிக்கிறது. லூக்கா 9: 59-62-ல், எலியா அனுமதிப்பதை இயேசு தடைசெய்கிறார், புதிய பணியமர்த்தல் மரியாதை செலுத்துவதற்கு நீண்ட காலம் தாமதப்படுத்த வேண்டும். மேலும், உழவு என்பது எலிசாவிற்கு தீர்க்கதரிசன ஊழியத்திற்காக கைவிடப்பட வேண்டிய உலக நோக்கத்திற்காக இருந்தது, ஏனென்றால் லூக்கா உழுதல் அந்த ஊழியத்தின் மிக உருவகமாகிறது.

6. மத்திய பிரிவு (10: 1-18: 14)

இருவரும் நேரடியாக எடுத்துக் கொள்ளும் மார்க்கின் உருமாற்றக் காட்சியின் அடிப்படையில் (மத்தேயு 17: 1-8; லூக்கா 9: 28-36), மத்தேயு மற்றும் லூக்கா இயேசுவை மோசேயைப் போலவே நபி என்று சித்தரிக்கிறார்கள், மேலும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு புதிய தோராவை அறிவிக்கிறார்கள். இயேசுவின் போதனையை ஐந்து பெரிய தொகுதிகளாக ஒழுங்கமைப்பதன் மூலம் மத்தேயு ஒரு புதிய பென்டேட்டூக்கை முன்வைக்கிறார்: மலை பிரசங்கம் (அத்தியாயங்கள் 5-7), மிஷன் சார்ஜ் (அத்தியாயம் 10), உவமைகள் அத்தியாயம் (13), ஒழுக்கத்தின் கையேடு (அத்தியாயங்கள் 18-19), மற்றும் பரிசேயர்கள் மற்றும் ஆலிவட் சொற்பொழிவு (அத்தியாயங்கள் 23-26; ஐந்தாவது பிரிவில் இரண்டு கருப்பொருள்களை ஒன்றிணைப்பது என்பது முழு விஷயத்தையும் ஐந்து பிரிவுகளாகக் கசக்கிவிடுவதற்கான அவரது உறுதியை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. !). இதற்கு நேர்மாறாக, உபாகம புத்தகத்தில் மோசே அளிக்கும் ஒரு “இரண்டாவது சட்டம்” ஒரு உபாகம-உபாகமத்தை இயேசு முன்வைப்பது போதுமானது என்று லூக்கா நினைத்தார். சி.எஃப் இதை முதலில் சுட்டிக்காட்டியவர் எவன்ஸ் (“செயின்ட் லூக்கா நற்செய்தியின் மையப் பிரிவு,” 1967). மத்தேயு செய்ததைப் போலவே, லூக்காவும் சில பாரம்பரியப் பொருள்களை வெறுமனே ஒழுங்கமைத்துள்ளார், மேலும் அவர் பின்பற்றும் வேத உரையில் உள்ள பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் தனது சொந்த சிலவற்றையும் உருவாக்கியுள்ளார்.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

. தூதர்களை அனுப்புதல் (உபாகமம் 1; லூக்கா 10: 1-3, 17-30)

"உங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக" நீட்டிய நிலத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய மோசே பன்னிரண்டு உளவாளிகளைத் தேர்ந்தெடுத்தது போல, அவர்களை கானான் தேசத்தின் நகரங்கள் வழியாக அனுப்பினார், அதேபோல் இயேசு இரண்டாவது குழுவை அனுப்புகிறார், பன்னிரெண்டுக்குப் பிறகு, எழுபது பேர் கொண்ட ஒரு குழு, அதன் எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது அப்போஸ்தலர்களின் செயல்களில் சுவிசேஷத்துடன் ஜெயிக்கப்பட வேண்டிய பூமியின் தேசங்கள். அவர் பார்வையிடத் திட்டமிடும் ஒவ்வொரு நகரத்திற்கும் (கானானிலும், வெளிப்படையாக) அவர்களை “முகத்திற்கு முன்பாக” அனுப்புகிறார்.

            நிலத்தின் பழத்தின் மாதிரிகளுடன் திரும்பும் ஒற்றர்களின் உருவத்துடன் பொருந்த (உபாகமம் 1:25), லூக்கா இங்கே Q ஐக் கூறியுள்ளார் (லூக்கா 10: 2 // மத்தேயு 9: 37-38), “அறுவடை ஏராளமாக உள்ளது , ஆனால் தொழிலாளர்கள் குறைவு; ஆகையால், அறுவடைக்கு அதிகமான தொழிலாளர்களை அனுப்பும்படி அறுவடை ஆண்டவரிடம் கெஞ்சுங்கள். ”

            மோசேயைப் போலவே இயேசுவின் தூதர்களும் ஒளிரும் அறிக்கையுடன் திரும்பி வருகிறார்கள்.

ஆ. நிராகரிப்பதற்கான தீர்ப்பு (உபாகமம் 2-3: 22; லூக்கா 10: 4-16)

மோசே பாஷானின் கிங்ஸ் ஓக் மற்றும் ஹெஷ்போனின் சிஹோன் ஆகியோருக்கு சமாதானத்துடன் தூதர்களை அனுப்பியதைப் போலவே, இயேசு தனது எழுபதுகளை ஆசீர்வாதத்துடன் "இந்த வீட்டிற்கு சமாதானம்" என்று அனுப்புகிறார். இஸ்ரவேல் தூதர்கள் மறுக்கப்படுகிறார்கள், கடவுள் அவர்களை தண்டிக்கிறார் அவர்களை அழிக்க இஸ்ரேலை அனுப்புவதன் மூலம். நிராகரிக்கப்பட்டால் (உண்மையில் இது நடக்காது), ஒதுங்கிய நகரங்கள் எதிர்காலத்தில் தெய்வீக தீர்ப்பை எதிர்கொள்ளும் என்று இயேசு எச்சரிக்கிறார். இந்த மிஷன் சார்ஜ் பொருள் Q (cf. மத்தேயு 10) இலிருந்து வருகிறது. லூக்கா அதை உபாகமத்திலிருந்து நேரடியாக கடன் வாங்கியதன் மூலம் இது இங்கு தோன்றவில்லை என்பது பதிலளிக்காத நகரங்களின் கற்பனையான அழிவு டயர் மற்றும் சீடோனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது, பஷான் மற்றும் ஹெஷ்பனுடன் அல்ல. ஒருவேளை லூக்கா இங்கே Q பொருளைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்தார், ஏனென்றால் அது கிராமத்தின் மிஷனரிகளின் உருவத்தை “தூசி அசைப்பது” (அதாவது தொற்று) “அவர்களின் கால்களிலிருந்து” (லூக்கா 10: 1) பயன்படுத்துகிறது. உபாகமம் 2: 5-ல் உள்ள “பாதத்தின் ஒரே”.

இ. வானம் மற்றும் பூமியின் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை (உபாகமம் 3: 23-4: 40; லூக்கா 10: 21-24)

"அந்த நேரத்தில்" மோசே கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்தார், யாரைப் போலவே "வானத்திலும் பூமியிலும்" யாரும் இல்லை (உபாகமம் 2: 23-24). லூக்கா 10: 21-24 // மத்தேயு 11: 25-27 என்ற கியூவில், உபாகமம் நூலால் முதலில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கலாம், இயேசு “அந்த நேரத்தில்” தம்முடைய தெய்வீக பிதாவான “வானத்திற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவர்” (லூக்கா 10: 21). வெளிப்படையாக "ஞானிகளுக்கு" அல்ல, "குழந்தைகளுக்கு" தனது அதிசயங்களை வெளிப்படுத்தியதற்காக இயேசு கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறார். உபாகமம் 4: 6-ன் சொற்களை இது பிரதிபலிக்கிறது, அங்கு மோசே தனது மக்களுக்கு கட்டளைகளை ஞானமாக மதிக்கும்படி நினைவூட்டுகிறார், 4: 9, அங்கே அவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்ன பார்த்தார்கள் என்று சொல்லும்படி அவர் கட்டளையிடுகிறார். பண்டைய தீர்க்கதரிசிகளும் ராஜாக்களும் சாட்சியாக வாழாத இரட்சிப்புச் செயல்களைக் கண்டதற்காக சீடர்களின் Q ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் கண்கள் கண்ட அனைத்து அதிசயங்களையும் (4: 3, 9, 34, 36) தூண்டியிருக்கலாம் (லூக்கா 10 : 23-24). உபாகமத்தின் ஆண்டிபாலஜிக்கல் தலைகீழ் மாற்றத்தை மட்டும் கவனியுங்கள்: Q க்கு, தொலைதூர வாரிசுகள் என்ன பார்த்தார்கள் என்பதைப் பார்க்கத் தவறியது முன்னோர்கள்தான்.

            Q பத்தியின் எஞ்சிய பகுதி, லூக்கா 10:22, அகெனேட்டனின் பாடலிலிருந்து சூரியனுக்குப் பெறலாம்: “ஓ, ஏடன், உன் மகன் அகெனாட்டனுக்காக தவிர, உன்னை யாரும் அறிய மாட்டார்கள்.”__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

ஈ. கட்டளைகளும் ஷேமாவும் (உபாகமம் 5-6; லூக்கா 10: 25-27)

உபாகமத்தின் இந்த இரண்டு அத்தியாயங்களும் Decalogue மற்றும் Shema இரண்டையும் முன்வைக்கின்றன. தோராவின் சாராம்சத்தை அவர் என்ன கருதுகிறார் என்று இயேசு ஒரு எழுத்தாளரிடம் கேட்கும்போது, ​​அந்த மனிதன் ஷேமாவுடன் பதிலளிப்பார் (லேவியராகமம் 19:18 ஐ சேர்த்து) லூக்கா பனிப்பாறையின் நுனியைக் காட்டுகிறார். இங்கே லூக்கா மார்க் 12: 28-34 ஐ மீண்டும் எழுதியுள்ளார், இது பத்து கட்டளைகளில் சிலவற்றை பட்டியலிட்டுள்ளது. "இதைச் செய்யுங்கள், நீங்கள் வாழ்வீர்கள்" என்று லூக்காவின் இறுதிக் கருத்து லேவியராகமம் 18: 5 ல் இருந்து வருகிறது, "ஆகையால், ஒரு மனிதன் வாழவேண்டியதன் மூலம் நீங்கள் என் சட்டங்களையும் நியாயங்களையும் கடைபிடிக்க வேண்டும்." இது இயேசு மேற்கோள் காட்டப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு அல்ல லேவிடிகஸ் உரையை மேற்கோள் காட்டுதல்; மாறாக, லூக்கா அறிவிக்கப்படாத லேவிடிகல் அசலை இயேசுவின் கற்பனையான கூற்றுக்கு மறுவடிவமைத்துள்ளார் என்பது தெளிவாகிறது.

 

இ. (இல்லை) வெளிநாட்டவருக்கு இரக்கம் (உபாகமம் 7; லூக்கா 10: 29-37)

கானானின் புறஜாதிகளை இரக்கமின்றி ஒழிப்பதற்கான உபாகமத்தின் கடுமையான குற்றச்சாட்டுக்கு (7: 2), இது நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு நிகழ்ந்த ஜிங்கோயிசத்தின் ஒரு பகுதியாகும், இனப்படுகொலைக்கு ஒரு வரலாற்று தூண்டுதலாக அல்ல, லூக்கா இந்த தனித்துவமான லுகான் உவமையை முன்வைக்கிறார், நல்ல சமாரியனின் , அதில் வெறுக்கத்தக்க வெளிநாட்டவர் / மதவெறி கருணையால் நிரப்பப்படுகிறார் (லூக்கா 10:33) குண்டர்களால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு யூதருக்கு. அனைத்து தனித்துவமான லுகான் உவமைகளைப் போலவே, இதுவும் சுவிசேஷகரின் சொந்த படைப்பு. இதற்கு நேர்மாறாக, சமாரியர்களுக்கு இயேசுவின் அத்தகைய அனுதாபம் எதுவும் மத்தேயு அறிந்திருக்கவில்லை (மத்தேயு 10: 5). இந்த உவமை, சமாரிய குஷ்டரோகியின் (17: 1-19) தனித்துவமான லுகான் விவரிப்பைப் போலவே, சமாரியன் பணியில் லூக்காவின் ஆர்வத்தை பிரதிபலிக்கிறது (அப்போஸ்தலர் 8: 5-17 அடி.), ஜானுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது (யோவான் 4: 1-42). நல்ல சமாரியனின் உவமை, லூக்காவைப் போலவே, ஒரு உண்மையான கதை, வெறும் நீட்டிக்கப்பட்ட உருவகம் இல்லை, மேலும் இது இரண்டு வகை-எழுத்துக்களை ஒப்பிடுகிறது, இந்த விஷயத்தில் அலட்சிய பூசாரி மற்றும் லேவியர் இரக்கமுள்ள சமாரியனுக்கு எதிராக, லூக்கா வேறொரு இடத்தில் முரண்படுவதைப் போல மற்றும் அவரது நேரான அம்பு சகோதரர், லாசரஸ் மற்றும் பணக்காரர், பரிசேயர் மற்றும் பொது, விதவை மற்றும் அநியாய நீதிபதி, மேரி மற்றும் மார்த்தா, முக்கிய நண்பர் மற்றும் அவரது பதிலளிக்காத நண்பர். மோசேயின் இரக்கமற்ற தன்மைக்கு லூக்கா 9:54-ல் லூக்காவின் எலியா / இயேசுவின் மாறுபாடு உள்ளது, அங்கு இயேசு சமாரியர்களிடம் கருணை காட்டுகிறார், அவர்களுடைய பார்பிக்யூட் எலியாவைப் போலல்லாமல் (2 கிங்ஸ் 1:10, 12).__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

கிராம். தந்தையின் ஏற்பாடு (உபாகமம் 8: 4-20; லூக்கா 11: 1-13)

ஒரு தந்தை தனது மகனுக்கு அளிக்கும் பயிற்சியுடன் கடவுளால் இஸ்ரேலுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒழுக்கத்தை உபாகமம் ஒப்பிடுகிறது, பின்னர் வனாந்தரத்தில் உள்ள தனது குழந்தைகளுக்கு கடவுளின் தந்தையின் ஏற்பாட்டை வாசகருக்கு நினைவூட்டுகிறது, மேலும் அவர்களின் புதிய தேசத்தில் பாதுகாப்பு, செழிப்பு மற்றும் போதுமான உணவை உறுதியளிக்கிறது. லூக் தனது க்யூ லார்ட்ஸ் ஜெபத்தின் பதிப்போடு இதைப் பொருத்துகிறார், தந்தையின் ஏற்பாட்டின் அதே பொதுவான கருப்பொருள்களைப் பகிர்ந்துகொண்டு, தனது பிள்ளைகளை "சோதனையை" விட்டுவிடுமாறு கடவுளிடம் கேட்டுக்கொள்கிறார், வனாந்தரத்தில் கடவுளால் மக்கள் அனுப்பிய "சோதனைகளை" நினைவு கூர்ந்தார். கடவுள் தனது குழந்தைகளுக்கு நல்ல பரிசுகளை வழங்குவதைப் பற்றிய லூக்கா லூக்காவை லூக்கா சேர்க்கிறார் (லூக்கா 11: 9-13 // மத்தேயு 7: 7-11), நிச்சயமாக உபாகம உரையின் புள்ளி, முக்கிய நண்பரின் சொந்த உவமையுடன், (இது) அதன் இரட்டையரைப் போலவே, அநியாய நீதிபதியின் உவமை, 18: 1-8, மேலும் தனித்துவமான லுகான்) “ஆண்டவரே, எவ்வளவு காலம்?” என்று ஜெபிப்பதை விட்டுவிட வேண்டாம் என்று தேடுபவரை வலியுறுத்துகிறது.

மணி. வலுவான எதிரிகளை வெல்வது (உபாகமம் 9: 1-10: 11; லூக்கா 11: 14-26)

இஸ்ரேல் தேசத்திற்குள் நுழைந்ததற்கு முன்னதாக, மோசே அவர்களின் பிதாக்களின் வருந்தத்தக்க கிளர்ச்சியின் வரலாற்றை மறுபரிசீலனை செய்கிறார், ஆனால் டைட்டான்களின் இனத்திலிருந்து வந்த அரை புராண அனகீம் உள்ளிட்ட வலுவான நாடுகளுக்கு எதிரான வெற்றியை உறுதியளிக்கிறார். பிற்காலத்தில் ஹகடா இந்த அனாக்கின் மகன்களை கடவுளின் புத்திரர்களுக்கிடையில் தவறாகப் புரிந்துகொண்டது, வீழ்ந்த தேவதைகள் மற்றும் மனிதர்களின் மகள்கள் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட்டது (ஆதியாகமம் 6: 1-6). ஆகவே, இந்த உரைக்கும் பீல்-ஜீபுல் சர்ச்சையின் க்யூ / மார்க் கணக்கிற்கும் இடையில் ஒரு இணையை லூக்கா கண்டறிவதில் ஆச்சரியமில்லை, அங்கு இயேசு பேய்களை (வீழ்ந்த தேவதூதர்களை?) பேயோட்டுகிறார், வலிமையான மனிதரான சாத்தானை சிறைபிடித்தவர்களில் இருந்து அழிக்கிறார். ஒப்புமைகளின்படி, ஏழை மகிழ்ச்சியற்ற பேய்கள் கானானின் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தேசத்தைப் போன்றவை, அதே சமயம் மோசமானவர்களைக் கொண்ட பேய்கள் அனகிம்களைப் போலவே இருக்கின்றன, தேவன் அவர்களுடைய துன்மார்க்கத்தினாலே அவர்களை வெளியேற்றும் வரை நிலத்தை வைத்திருப்பது போல, சாத்தானைப் போலவே அவர்கள் மிகவும் வலிமையானவர்கள் எந்தவொரு மனிதனையும் விட.

மார்க்கில் பீல்-செபுல் சர்ச்சை பற்றிய விவாதத்தில் (மேலே உள்ள பிரிவு 11) குறிப்பிட்டுள்ளபடி, கே பரிசேயரின் “மகன்களுடன்” இயேசுவை ஒப்பிடுவதும், பேய்களை விரட்ட அவர் “கடவுளின் விரலை” பயன்படுத்துவதும் அவசியம். மோசேயுக்கும் பார்வோனின் பூசாரி-மந்திரவாதிகளுக்கும் இடையிலான யாத்திராகமம் போட்டியின் ஒரு இடைவெளியில் இருந்து பெறப்பட்டது. ஆனால் லூக்கா இந்த கட்டத்தில் துல்லியமாக நங்கூரமிடுகிறார், ஏனெனில் "கடவுளின் விரல்" பற்றிய உபாகமக் குறிப்பு கல் மேஜைகளில் கட்டளைகளை எழுதுகிறது. பீல்-செபுல் அத்தியாயத்தின் மார்க்கன் மற்றும் கியூ பதிப்புகளின் “வலிமையான மனிதன்” உறுப்பு ஏசாயா 49:24 இல் வேறு எங்கும் தோன்றியது, ஆனால் இங்குள்ள வலுவான நாடுகளுக்கு உபாகம குறிப்புக்கு இது பொருந்துவதாகத் தோன்றியது. அதாவது, பீல்-ஜீபுல் சர்ச்சை வேத மூலங்களிலிருந்து தோன்றினாலும், அது லுகானுக்கு முந்தைய பொருள், பின்னர் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் தனது வரிசையில் வைத்தார், ஏனெனில் அவர் இணையாகத் தேவைப்படும் உபாகமத்தின் துண்டுக்கு ஒப்பான தன்மையைக் கொண்டிருந்தார்.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

நான். பக்கச்சார்பற்ற தன்மை மற்றும் தெளிவான பார்வை (உபாகமம் 10: 12-11: 32; லூக்கா 11: 27-36)

மீண்டும், லூக்கா முன்னர் இருந்த நற்செய்தி மரபுகளை அடுத்த பிட் உபாகமத்தின் கருப்பொருள்களுடன் பொருத்த முயன்றார். அனைவருக்கும் பக்கச்சார்பற்றவராக கடவுளை உயர்த்துவதற்காக, நபர்களை மதிக்காதவர், லூக்கா பொருந்துகிறார் (மற்றும், மார்க் 3 :: 31-35 இன் அடிப்படையில் உருவாக்குகிறார்) இயேசுவின் தாய் கூட கடவுளில் உயர்ந்தவர் அல்ல என்பதைக் காட்டும் ஒரு குறிப்பு சராசரி உண்மையுள்ள சீடரை விட பார்வை.

            கானானியர்களின் பாவங்களை மீண்டும் செய்யக்கூடாது, அதனால் அவர்களின் அழிவை மீண்டும் செய்யக்கூடாது என்று இஸ்ரேலுக்கான எச்சரிக்கையுடன், லூக்கா, இயேசுவின் சமகாலத்தவர்களைக் காட்டிலும் பண்டைய இஸ்ரவேலர் அல்லாதவர்கள் கூட தங்கள் நாளின் தெய்வீக சாட்சியை எவ்வாறு சிறப்பாகப் பாராட்டினார்கள் என்பதற்கான Q பொருளுடன் பொருந்துகிறார் (லூக்கா 11:29 -32 // Matthew12: 39-42).

            இறுதியாக, லூக்கா கண் உடலின் விளக்கு (லூக்கா 11: 34-36 // மத்தேயு 6: 22-23) உபாகமம் 11: 18-ன் கட்டளைகளை ஒருவரின் இதயத்தில் மதிக்க வேண்டும், வைக்க வேண்டும் என்ற குற்றச்சாட்டுடன் இணைகிறது. அவை ஒருவரின் நெற்றியில் முன் பக்கங்களாக இருக்கும். ஒரு உருவத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறாத இடைக்கால மாற்றம் சங்கீதம் 19: 8 (“கர்த்தருடைய கட்டளைகள் சரியானவை, இருதயத்தை மகிழ்விக்கின்றன; கர்த்தருடைய கட்டளை தூய்மையானது, கண்களை அறிவூட்டுகிறது”) அல்லது ஒருவேளை சங்கீதம் 119: 105 (“உம்முடைய வார்த்தை என் கால்களுக்கு ஒரு விளக்கு, என் பாதைக்கு ஒரு ஒளி.”).

ஜெ. தூய்மையான மற்றும் தூய்மையற்றது (உபாகமம் 12: 1-16; லூக்கா 11: 37-12: 12)

உபாகமம் 12: 1-14 இன் பாரம்பரிய உயர்ந்த இடங்களில் தியாகம் செய்வதையும் (ஜெருசலேம்) கோவிலுக்கு வழிபடுவதைக் கட்டுப்படுத்துவதையும் தடைசெய்தது, லூக்காவில் உண்மையான எதிரொலியைக் காணவில்லை, அவர் உபாகமம் 12: 15-16, இது வீட்டில் முற்றிலும் மதச்சார்பற்ற செயல்முறையாக இறைச்சியைத் தயாரிக்கவும் சாப்பிடவும் அனுமதிக்கிறது. (அதாவது, இனிமேல் ஒவ்வொரு இறைச்சியும் சாப்பிடுவது ஒரு தியாகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடாது, இது பாரம்பரியமாக வீட்டில் வழங்கப்படுகிறது.) சுத்தமாகவும் அசுத்தமாகவும் ஒரே மாதிரியாக இறைச்சியை இந்த வழியில் சாப்பிடலாம் என்பதை இங்கே படித்தோம், மேலும் Q பொருளை அறிமுகப்படுத்த லூக்கா இந்த ரப்ரிக் மீது பறிமுதல் செய்துள்ளார் தூய்மையான மற்றும் அசுத்தமான உண்மையான வித்தியாசத்தை பரிசேயர்களின் இயலாமை (லூக்கா 11: 39-52 // மத்தேயு 23: 4-7, 23-36, அத்துடன் மாற்கு 7: 1-5 (// லூக்கா 11:37) -38) மற்றும் க்யூ பொருள் மத்தேயு 10: 26-35 // லூக்கா 12: 2-9. இணைப்பு என்பது வெறும் சொற்களஞ்சியம் மட்டுமே, கே என்ற சொற்றொடரை “அனைவரின் இரத்தமும்” என்பதை நாம் கவனிக்கும்போது இதுவும் நிரூபிக்கிறது. தீர்க்கதரிசிகள் சிந்துகிறார்கள் ”(லூக்கா 11: 50 // மத்தேயு 23:35,“ பூமியில் நீதியுள்ள இரத்தம் அனைத்தும் சிந்தப்பட்டது ”)“ நீங்கள் இரத்தத்தை சாப்பிடமாட்டீர்கள், அதை பூமியில் ஊற்றுவீர்கள் ”(). 12:16).

k ஆகியவையே. பரம்பரை (உபாகமம் 12: 17-32; லூக்கா 12: 13-34)

ஒரு பரம்பரைச் சர்ச்சையை இயேசு தீர்ப்பளிக்க விரும்பும் கூட்டத்திலுள்ள ஒருவரால் அணுகப்பட்ட இயேசு, நடுவர் வேடத்தில் நடிக்க மறுக்கிறார், பொதுவாக கிழக்குப் புனித மனிதர்களுக்கு அருகில் பயணிப்பவர் ஆற்றியவர் (பூமிக்குரிய தொடர்புகள் அல்லது நலன்கள் எதுவுமில்லை, கோட்பாடு சென்றது, இருக்க வேண்டும் பக்கச்சார்பற்ற மற்றும் ஈர்க்கப்பட்ட). “மனிதனே, என்னை உன்னை நியாயந்தீர்க்கவோ, பிரிப்பவனாகவோ ஆக்கியது யார்?” (லூக்கா 12:14), எதிரொலிக்கிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை, யாத்திராகமம் 2: 14 அ, “உங்களை எமக்கு ஒரு இளவரசனாகவும் நியாயாதிபதியாகவும் ஆக்கியது யார்? தனது மக்களின் உலகத் தொல்லைகளில் தலையிட முயன்றார், மறுக்கப்பட வேண்டும். இயேசுவின் தலையீடு கோரப்படுகிறது, ஆனால் அவர் கோரிக்கையை மறுக்கிறார். மோசேயை விட பெரியவர் இங்கே வெளிப்படையாக இருப்பதால், மோசேயின் இழப்பில் மற்றொரு மோசே-இயேசு விரோதப் போக்கு இங்கே உள்ளது.

            அடுத்தடுத்த உவமை, லூக்கா 12: 16-21, பிரசங்கி / கோஹெலெத் 6: -2 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டதாகத் தெரிகிறது, “கடவுள் செல்வம், உடைமைகள் மற்றும் மரியாதை ஆகியவற்றைக் கொடுக்கும் ஒரு மனிதர், அதனால் அவர் விரும்பும் எல்லாவற்றிலும் எதுவும் இல்லை, ஆனால் கடவுள் அவற்றை அனுபவிக்க அவருக்கு வாய்ப்பளிக்கவில்லை, ஆனால் ஒரு அந்நியன் அவர்களை ரசிக்கிறான். ”பிரசங்கி / கோஹெலெத் 2: 18-21 ஐயும் காண்க.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

எல். கடுமையான தண்டனைகள் (உபாகமம் 13: 1-11; லூக்கா 12: 35-53)

உபாகமம் பொய்யான தீர்க்கதரிசிகள், போட்டி தெய்வங்களின் தீர்க்கதரிசிகள் ஆகியோரை நோக்கமாகக் கொண்டு, இஸ்ரவேல் அவர்களின் மயக்கங்களுக்கு செவிசாய்க்க வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கிறது. கடவுள் தான் அவர்களை அனுப்பியுள்ளார், அவர்கள் பேசுவதற்காக தங்களை நினைக்கும் தெய்வங்கள் அல்ல. கடவுள் இந்த வழியில் இஸ்ரேலின் நம்பகத்தன்மையை சோதிக்கிறார். இந்த கருப்பொருளுடன் பொருந்த, லூக்கா மார்க்கன் அபொகாலிப்ஸை அடிப்படையாகக் கொண்ட உவமையைப் பயன்படுத்தத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் (மாற்கு 13: 34-37); லூக்காவின் மார்க் 13 :: 37, “நான் உங்களுக்குச் சொல்வதை எல்லோரிடமும் சொல்கிறேன்: பாருங்கள்” என்று இயேசுவுக்கும் பேதுருவுக்கும் இடையிலான உரையாடலில் கவனியுங்கள்: “பேதுரு, 'ஆண்டவரே, இந்த உவமையை எங்களுக்காகவோ அல்லது அனைவருக்கும் சொல்கிறீர்களா? ? '”(லூக்கா 12:41 அடி.). மார்க்கன் உவமை புறப்படும் எஜமானர் தனது ஊழியர்களுக்காக பணிகளை அமைத்தார்; எனவே அவை எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்படும் என்பதை நிரூபிக்க சோதனைகளாக செயல்பட்டன. லூக்காவைப் பொறுத்தவரை, உபாகமத்தை உபாகமத்துடன் இணைப்பது, அவர்களுடைய இறைவன் பரலோகத்தில் இருக்கும்போது தேவாலயத்தின் வேலை, மற்ற இரட்சகர்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் பழிவாங்கல்களுக்கு எதிராக அவருடைய பெயருக்கு உண்மையாக இருப்பதுதான் (லூக்கா 21: 8).

            தடைசெய்யப்பட்ட கடவுள்களின் எழுத்துப்பிழைக்கு உட்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கூட உபாகமம் விலக்கு அளிக்கவில்லை என்பதால் (13: 6-11), லூக்கா லூக்கா 51-53 // மத்தேயு 10: 34-36 என்று கூறி Q ஐ சேர்க்கிறார், இது பெரும்பாலும் அறியப்படாததை அடிப்படையாகக் கொண்டது மீகா 7: 6 இன் மேற்கோள், “மகன் தந்தையை அவமதிப்புடன் நடத்துகிறான், மகள் தன் தாய்க்கு எதிராகவும், மருமகள் மாமியாருக்கு எதிராகவும் எழுந்தாள்; ஒரு மனிதனின் எதிரிகள் அவரது சொந்த வீட்டு ஆண்கள். "__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

மீ. இந்த மக்கள் மீதான தீர்ப்பு (உபாகமம் 13: 12-18; லூக்கா 12: 54-13: 5)

புறமத விசுவாச துரோகத்திற்குள் தள்ளும் முழு நகரங்களும் அகற்றப்பட வேண்டும், அழிக்கப்பட வேண்டும், உபாகமம் கட்டளைகள், பாழடைந்த நிலையில் மீண்டும் கட்டியெழுப்ப எதுவும் இல்லை, எனவே இஸ்ரேலின் கடவுள் ஆன்மீக துரோகத்தை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறார். கலிலியர்கள் மற்றும் யூதர்களின் மனந்திரும்புதலின் குறைபாட்டை லுகான் இயேசு குறைவாகக் கருதுவதில்லை. கடந்தகால துயரங்களும் கொடுமைகளும் மனந்திரும்பாத மக்கள் மீது தலைவரின் கோடரியைப் போல விழுவதற்கான தீர்ப்புகளின் தொடக்கமாகவே பார்க்கப்படும். நிச்சயமாக, லுகான் இயேசு தீர்க்கதரிசனம் கூறுகிறார், கலிலேயாவிலும் யூதேயாவிலும் ரோம் இரத்தக்களரியான வெற்றியைக் குறிப்பிடுகிறார், பொ.ச. 73 இல் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தார்.

என். மூன்றாம் ஆண்டு (உபாகமம் 14:28; லூக்கா 13: 6-9)

உபாகமம் 14: 1-31, தூய்மையான மற்றும் அசுத்தமான விலங்குகளின் பட்டியல் மற்றும் 14: 22-27 ஆகியவற்றைத் தவிர்ப்பதற்கு லூக்கா பொருத்தமாக இருப்பதைக் கண்டார், இது 12: 17-31 ஐ மீண்டும் கூறுகிறது.

            உபாகமம் 14 ஒவ்வொரு மூன்று வருடங்களுக்கும் ஒருவரின் உற்பத்தியில் தசமபாகம் விதிக்கிறது. யூதேயா மற்றும் கலிலீ ஆகியோரின் ரோமானிய தோல்விக்கு ஒரு பின்னோக்கி உவமைக் கணக்கிற்கான ஒரு ஊக்கமாக லூக்கா சட்டத்தைப் பயன்படுத்துகிறார், முந்தைய பெரிகோபாவிலிருந்து தனது விவாதத்தைத் தொடர்ந்தார். கடவுளின் மக்கள் ஒரு தரிசு அத்தி மரம் போன்றவர்கள், அதன் உரிமையாளரை மூன்று வருடங்கள் நேராக ஏமாற்றிவிட்டது, கடவுளை வழங்க எதுவும் கொடுக்கவில்லை. பழமில்லாத மரத்தை பிடுங்குவதற்கு முன்பு, கூடுதல் வருட கால அவகாசத்தை திராட்சை மருத்துவர் மன்றாடுகிறார். லூக்காவின் புள்ளி: தீர்ப்பைத் தீர்ப்பதற்கு முன்பு கடவுள் இரண்டாவது மைல் தூரம் செல்லவில்லை என்று சொல்லாதீர்கள்.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

ஓ. பாண்ட்ஸ்லேவின் வெளியீடு (உபாகமம் 15: 1-18; லூக்கா 13: 10-21)

உபாகமம் ஏழாம் ஆண்டில் கடன்களை ரத்து செய்ய வேண்டும், ஒரு வகையான அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும், அத்துடன் பத்திரதாரர்களுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும். கடைசியாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட வழக்கு அடிமைப் பெண்ணின் வழக்கு (உபாகமம் 15:17). இந்த கடைசியில் இருந்து, லூக்கா ஒரு பெண்ணின் கதையை, பதினெட்டு ஆண்டுகளாக சாத்தானின் அடிமை, வளைந்த முதுகெலும்பின் காரணமாக, இயேசுவால் விடுவிக்கப்பட்டார்.

            லூக்கா மற்றும் மத்தேயு, ஒவ்வொன்றும் கியூ மற்றும் மார்க் இரண்டையும் பயன்படுத்தி, மனிதனின் மார்க்கன் கதையை வாடிய கையால் (மாற்கு 3: 1-6), சப்பாத்தில் குணப்படுத்துவது பற்றிய ஒரு சர்ச்சையும், கே சொல்லும் “உங்களில் யார், ஒரு ஆடு [லூக்கா: “ஒரு மகன் / கழுதை அல்லது எருது”] ஓய்வுநாளில் ஒரு குழிக்குள் விழும் [லூக்கா: “நன்றாக”], அதைப் பிடித்து வெளியே இழுக்க மாட்டாரா? ”(மத்தேயு 12: 11 // லூக்கா 1414: 5). மத்தேயு க்யூ சொல்லை மார்கன் கதையில் செருகினார், அதே நேரத்தில் வாடிய கையால் மனிதனின் மார்க்கின் கதையை நகலெடுக்க லூக்கா தேர்வு செய்தார் (லூக்கா 14: 1-6) மற்றும் அதில் க்யூ சொல்லைச் செருகவும் சமமான இடம். ஆனால் அவர் வளைந்த முதுகெலும்புடன் அந்த பெண்ணின் கதையை உருவாக்கி, அதே கியூ சொல்லின் ஒரு பொழிப்புரையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, உபாகமம் பரிந்துரைத்த வழக்கைத் தழுவி, ஒரு பிணைப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார், இதனால் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட ஒரு பண்ணை விலங்கை விடுவிக்கிறது சப்பாத்தில் அதன் டெதர்.

ப. எருசலேமுக்குச் செல்லுங்கள் (உபாகமம் 16: 1-17: 7; லூக்கா 13: 22-35)

உபாகமம் ஜெருசலேம் ஆலயத்திற்கு ஆண்டுக்கு மூன்று முறை யாத்திரை கட்டளையிடுகிறது, மேலும் ஒரு தீர்க்கதரிசி கட்டாயமாக அங்கே இறப்பதற்கு எருசலேமுக்கு அவர் செய்யமுடியாத முன்னேற்றத்தை எதுவும் திசைதிருப்பாது என்று லுகான் இயேசு அறிவிக்கிறார். இந்த அறிவிப்பு மத்திய பிரிவின் லுகான் மறுசீரமைப்பு நிகழ்ச்சி நிரலையும், தனித்துவமான லுகான் தீர்க்கதரிசி கிறிஸ்டாலஜியையும் முன்னறிவிப்பதால், இந்த சொல் தானே மறுசீரமைப்பு ஆகும்.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

கே. நீதியுள்ள நீதிபதிகள்; ஏழைகளை நினைவில் கொள்வது (உபாகமம் 16: 18-20; 17: 8-18; லூக்கா 14: 1-14)

            இங்கே பொருத்தம் தளர்வானது, ஆனால் இணைப்பு இருப்பினும் தெளிவாகத் தெரிகிறது. பூசாரிகள் மற்றும் நீதிபதிகளின் சொற்பொழிவு தீர்ப்பை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வதிலும், ராஜாவின் தனிச்சிறப்புகளைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் உபாகமம் அக்கறை கொண்டுள்ளது. லூக்கா, வெளிப்படையாக இணையை பாதுகாப்பதற்காக, தனது காட்சியை ஒரு “ஆட்சியாளரின்” வீட்டில் அமைத்து, வேதபாரகரின் தீர்ப்பைப் பற்றி இயேசுவின் தீர்ப்பை உயர்த்துவதற்காக சொட்டு மனிதனின் கதையைச் சொல்கிறார்.

            லுகான் பத்தியின் எஞ்சிய பகுதிகள் முந்தைய உபாகம உரையான 16:14 ஐக் குறிக்கின்றன, அதன் பல்வேறு விருந்தினர்களின் தரவரிசை நீதிமொழிகள் 25: 6-7 (“ ராஜாவின் பிரசன்னம் அல்லது பெரியவரின் இடத்தில் நிற்பது; ஏனெனில், இளவரசனின் முன்னிலையில் தாழ்த்தப்படுவதைக் காட்டிலும், 'இங்கே வாருங்கள்' என்று சொல்வது நல்லது. ”). உபாகமம் 16: 14-ல் விதவை மற்றும் வெளிநாட்டவர் ஆகியோரின் குறிப்பிட்ட சேர்க்கை ஒருவரின் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்குப் பதிலாக ஏழைகள், ஊனமுற்றோர், பார்வையற்றோர் மற்றும் நொண்டி ஆகியோரை அழைக்க லூக்காவின் அறிவுறுத்தலை ஊக்கப்படுத்தியுள்ளது. ஒருவரின் குடும்பத்தினருடன் ஏழைகளை சேர்ப்பதை விட லுகான் பதிப்பு மிகவும் தீவிரமான ஆலோசனையாகத் தோன்றினாலும், அது உண்மையில் நிலைமையின் அச om கரியத்தை குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது: ஒருவரின் சக நுட்பமானவர்களை சங்கடப்படுத்தாமல் ஒருவரின் ஏழை வாடிக்கையாளர்களுக்கு பயனாளியை விளையாடுவதில் ஒருவர் ஈடுபடலாம். ஒரே மேஜையில் ஏழைகளின் கச்சா நடத்தை (1 கொரிந்தியர் 11: 18-22-ல், இரு குழுக்களையும் ஒரே நிகழ்வில் பிரிப்பதன் மூலம் சில “தீர்க்கப்பட்ட” சிக்கலைக் கற்றுக்கொள்கிறோம்!).

            ஆர். போருக்கு முன் சாக்கு (உபாகமம் 20; லூக்கா 14: 15-35)

புகலிட நகரங்கள் மற்றும் தவறான சாட்சிகளைப் பற்றிய உபாகமம் 19 இன் விவாதங்களை லூக்கா தவிர்த்துவிட்டார்.

            கியூ (மத்தேயு 22: 1-10 // லூக்கா 14: 16-24), விருந்தினரால் மறைமுகமாக அவதூறாகப் பேசப்படுபவர்களுக்கும், ஒரு இஸ்ரவேலரை சேவை செய்வதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கும் சூழ்நிலைகளுக்கும் இடையிலான ஒற்றுமையை வர்ணனையாளர்கள் பொதுவாகக் குறிப்பிடுகிறார்கள். உபாகமம் 20 ல் புனிதப் போரில், ஒரு புதிய வீட்டைக் கட்டுவது, புதிய திராட்சைத் தோட்டத்தை நடவு செய்தல், திருமணம் செய்துகொள்வது. விவாகரத்து விதிகள் கிறிஸ்தவர்களால் கடுமையாக்கப்பட்டதைப் போலவே, ஒரு உற்சாகமான பிரிவினரால் மிகவும் தளர்வான தரங்களாக கருதப்பட்டதை Q இறுக்குவதை ஒருவர் பிரதிபலிக்கிறார் என்று ஒருவர் சந்தேகிக்க முடியும். (அந்தத் தரங்கள் இப்போது சுவிசேஷத்தின் ஆன்மீக சிலுவைப் போருக்கு பொருந்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.)

            பெரிய சப்பரின் உவமை லுகானுக்கு முந்தையது, இது ஏற்கனவே கியூ (லூக்கா 14: 16-24 // மத்தேயு 22: 1-10 அடி.) மற்றும் தாமஸின் நற்செய்தி 64 இல் கூறுகிறது. இது ஒரு தழுவல் வரி வசூலிக்கும் பார்-மஜனின் ரபினிக் கதையின், மரியாதைக்குரிய பணக்காரர்களை ஒரு பெரிய விருந்துக்கு அழைப்பதன் மூலம் சமூக ரீதியாக ஏற முயன்றார். அனைவருமே, சூழ்ச்சிக்கு விழ மறுத்து, கெஞ்சினர், அதன்பிறகு வரி வசூலிப்பவர் உணவை வீணாகப் போகக்கூடாது என்று ஏழைகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள முடிவு செய்தார். இந்த தொண்டு செயல் அவருக்கு ஒரு இறுதி சடங்கை வென்றது, ஆனால் நரகத்தில் அவரது தண்டனையைத் தணிக்க போதுமானதாக இல்லை (ஜெருசலேம் டால்முட், ஹாகிகா, II, 77 டி).

            லூக்கா 14: 25-33 இன் எஞ்சிய பகுதிகள் உபாகமத்தின் இணையான பிரிவில் போருக்கு சிகிச்சையளித்ததன் காரணமாக இங்கு வந்துள்ளன, இருப்பினும் இணைப்பு உண்மையில் கேட்ச் சொற்களுடன் மட்டுமே உள்ளது, பெரும்பாலும் மத்திய பிரிவில்.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
பழைய ஏற்பாட்டு உரைவிளக்கமாக புதிய ஏற்பாட்டின் கதை
Permalink  
 


 ங்கள். முதல் பிறந்த வெர்சஸ் பொல்லாத மகன்களின் உரிமைகள் (உபாகமம் 21: 15-22: 4; லூக்கா 15)

உபாகமம் 21: 1-14, சடலங்கள் மற்றும் பெண் கைதிகளின் சிகிச்சை ஆகியவற்றை லூக்கா ஒதுக்கி வைக்கிறார்.

            வேட்டையாடும் மகனின் பெரிய உவமை லூக்காவின் சொந்த படைப்பாகும், இது இரண்டு வகை-கதாபாத்திரங்களை மாற்றியமைப்பதில் இருந்து மட்டுமல்லாமல், ஒரு தனித்துவமான லுகான் பாத்திரத்தை உள்நோக்கத்தின் ஒரு இறுக்கமான இடத்திலிருந்தும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது: “நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? நான் செய்வேன் ... ”வேட்டையாடுபவர், தன்னை ஒரு மூலையில் வர்ணம் பூசிக் கொண்டு,“ நான் எழுந்து என் தந்தையிடம் செல்வேன், நான் அவரிடம் சொல்வேன் ... ”(15:18), அநியாய நீதிபதியாக, "நான் அவளை நியாயப்படுத்துவேன் ..." என்று தன்னைத்தானே சொன்னார் (லூக்கா 18: 4-5). இதேபோல், நேர்மையற்ற பணிப்பெண் “தனக்குத்தானே,‘ நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ... என்ன செய்வது என்று முடிவு செய்துள்ளேன் ... ’” (16: 3-4). மேலும் பணக்கார முட்டாள் “தனக்குத்தானே நினைத்துக் கொண்டான்,‘ நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ...? இதை நான் செய்வேன் ... ’” (12: 17-18)

            21: 15-21-ல் மகன்களின் உபாகமம் மற்றும் அவர்களின் பரம்பரை மூலம் உவமையின் கருப்பொருள் அவருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. லூக்கா ஒரு ஜோடி மகன்களுக்கு இடையில் சொத்துப் பிரிவின் கூறுகள், தவறானவருக்கு சாதகமாக இருப்பதற்கான சாத்தியம் மற்றும் ஒரு குடும்பத்தை வெட்கப்படுத்தும் ஒரு கலகக்கார மகனின் பிரச்சினை ஆகியவற்றை இணைத்துள்ளார். ஆனால், பொதுவாக, லூக்கா அசல் சட்ட விதிகளின் கடுமையை மாற்றியமைக்கிறார் (சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அவர் புலம்பெயர் பார்வையாளர்களுக்காக எழுதுகிறார், ஏனெனில் இந்தச் சட்டங்களில் சில இனி பொருந்தாது) கருணைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இங்கே கலகக்கார மகன் அன்பில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறான், தூக்கிலிடப்படவில்லை.

உவமையின் அடிப்படை உத்வேகம் உபாகமத்திலிருந்து வந்தாலும், லூக்கா மற்றொரு மூலமான ஒடிஸியிலிருந்து கட்டுமானத் தொகுதிகளுக்கு கடன்பட்டிருக்கிறார். புரோடிகலின் கதாபாத்திரம் நீண்ட காலமாக இல்லாத ஒடிஸியஸ் மற்றும் அவரது மகன் டெலிமாக்கஸ் ஆகியோரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது, அவர் தனது தந்தையை கண்டுபிடிப்பதற்கான தனது நீண்ட தேடலில் இருந்து திரும்புகிறார். வீட்டிலிருந்து வெகுதூரம் அலைந்து திரிவதும், தந்தை-மகன் மீண்டும் ஒன்றிணைவதும் உவமையின் உறுப்பு இரண்டும் இங்கிருந்து உருவாகின்றன. தொலைதூர நாடுகளில் தளர்வான பெண்களுடன் ப்ரோடிகலை ஆதரிப்பது கலிப்ஸோவுடன் ஒடிஸியஸின் வீழ்ச்சியால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. ஆனால் ப்ரோடிகல் "[தனது தந்தையின்] தோட்டத்தை தளர்வான வாழ்க்கையுடன் தின்றுவிட்டார்" என்பதன் நோக்கம் டெலிமாக்கஸ் மற்றும் யூமேயஸ் ஆகியோர் ஒடிஸியஸின் தோட்டத்தை அவர் இல்லாத நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யும் "லாபகரமான கும்பல்" குறித்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை வழங்கிய தீர்ப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

            ப்ரோடிகல் ஒரு பன்றி மேய்ப்பராக ஒரு வேலையை எடுத்துக்கொள்வது, ஒரு யூதருக்கு ஒரு "உருமாற்றம்", ஒடிஸியஸின் ஆட்களை சிர்ஸால் பன்றியாக மாற்றுவதை பிரதிபலிக்கக்கூடும், குறிப்பாக பசியுள்ள புரோடிகல் பன்றிகள் சாப்பிடும் காய்களுடன் வயிற்றை நிரப்ப விரும்புவதால், அதாவது, பன்றியைப் போல செயல்படுங்கள். மறுபடியும், அவர் ஒரு ஸ்வைன்ஹெர்டாக பணிபுரிவது யூமேயஸில் இருந்து வந்திருக்கலாம். "நீதியுள்ள ஸ்வைன்ஹெர்ட்" என்று பிந்தையவரின் அடிக்கடி குணாதிசயம் ப்ரோடிகலை மனந்திரும்பும் ஸ்வைன்ஹெர்டாக சித்தரிக்க பரிந்துரைத்திருக்கலாம். ஒடிஸியஸின் வருகையால் புரோடிகலின் வருகை பரிந்துரைக்கப்பட்டது, ஆனால் டெலிமாசஸுக்குக் குறைவானவர்கள், ஒரே மாதிரியான செயல்பாட்டுப் பங்கைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். புரோடிகல் தனது தந்தையின் வீட்டிற்கு வெறும் அடிமையாக நுழைவார் என்று நம்புகிறார், அதே நேரத்தில் திரும்பி வந்த ஒடிஸியஸ் உண்மையில் தனது சொந்த தோட்டத்திலேயே ஒரு அடிமையாக மாறுவேடம் போடுகிறார். அவரது தந்தையால் புரோடிகலுக்கு வழங்கப்பட்ட மகிழ்ச்சியான வரவேற்பு, தந்தை மற்றும் மகனான ஒடிஸியஸ் மற்றும் டெலிமாக்கஸ் மீண்டும் இணைந்ததை நினைவுபடுத்துகிறது, ஆனால் அவரது தந்தையின் உண்மையுள்ள ஊழியரான டெலிமாக்கஸ் மற்றும் யூமாயஸ் ஆகியோரை மீண்டும் இணைத்தது: “கடைசி வார்த்தைகள் அவரது வாயிலிருந்து வெளியேறவில்லை. ஒடிஸியஸின் சொந்த மகன் நுழைவாயிலில் தோன்றினார். யூமேயஸ் ஆச்சரியத்தில் குதித்தார், மற்றும் அவர் மதுவை கலப்பதில் பிஸியாக இருந்த கிண்ணங்கள் அவரது பிடியில் இருந்து வெளியேறின. அவர் தனது இளம் எஜமானரை சந்திக்க முன்னால் ஓடினார். அவர் தனது அழகான கண்களை முத்தமிட்டு, பின்னர் அவரது வலது கை மற்றும் இடதுபுறத்தில் முத்தமிட்டார், அதே நேரத்தில் கண்ணீர் அவரது கன்னங்களில் ஓடியது. வெளிநாட்டில் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது மகனை வரவேற்கும் ஒரு அன்பான தந்தை போல, அவரது ஒரே மகன், அவரது கண்ணின் ஆப்பிள் மற்றும் அவரது அனைத்து கவலையும் மையமாக, போற்றத்தக்க ஸ்வைன்ஹெர்ட் இளவரசர் டெலிமாக்கஸைச் சுற்றி தனது கைகளை எறிந்து, அவர் தப்பித்ததைப் போல அவர் மீது முத்தங்களை பொழிந்தார். மரணத்திலிருந்து. "

அடுத்து, லூக்கா ஒடிஸியஸை இரண்டு கதாபாத்திரங்களாகப் பிரிக்கிறார், இரண்டு சகோதரர்கள். மூத்த மகனும் வயலில் இருந்து வெளியேறினாலும் திரும்பி வருகிறான் (மற்றொரு பிரபலமான ஜோடி சகோதரர்களான கெய்னுக்கும் ஆபேலுக்கும் இடையிலான மோதலின் காட்சி). திரும்பி வருகையில், ஒடிஸியஸைப் போலவே, ஒரு விருந்து முன்னேற்றத்தில் இருப்பதைக் கண்டு அவர் திகைக்கிறார். (இங்கே நாம் யாத்திராகமம் 32:18 இன் எதிரொலியையும் கவனிக்க வேண்டும், “இது வெற்றிக்காக கூச்சலிடும் சத்தமோ, தோல்வியின் அழுகையின் சத்தமோ அல்ல, ஆனால் ... நான் கேட்கும் பாடலின் சத்தம்!”) பெனிலோப்பின் சூட்டர்களைப் போலவே, மூத்த சகோதரரும் சுட்டிக் காட்டுவது போல, ஒரு லாபகரமானவரின் மரியாதைக்குரிய விருந்து. மேலும், ஒடிஸியஸின் மரணத்தின் அனுமானத்தின் பேரில் அவர்களின் விருந்து கணிக்கப்பட்டதைப் போலவே, ப்ரோடிகலின் தந்தை மூத்த மகனுக்கு விளக்குகிறார், ப்ரோடிகல் இறந்ததிலிருந்து அவர்கள் விருந்து வைக்க வேண்டும், இப்போது ஒடிஸியஸ் செய்யவிருப்பதால், இப்போது உயிரோடு திரும்பியுள்ளார். உபாகமம் 22: 1-4 லூக்கா 15: 3-7 மற்றும் 8-10 ஆகியவை வைராக்கியமாக முயன்ற மற்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இழந்த விஷயங்களின் எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்குவதைப் போலவே, இழந்த எல்லா பொருட்களையும் கண்டுபிடித்தால் திருப்பித் தர வேண்டும். இவற்றில் முதலாவது, லாஸ்ட் செம்மறியாடுகளின் பொருத்தமான Q உவமை (மத்தேயு 18: 10-14 ஐயும் காண்க), இரண்டாவது, இழந்த நாணயத்தின் உவமை, மறைமுகமாக லூக்காவின் சொந்த படைப்பு, இது தனித்துவமான லுகான் உவமையை நினைவூட்டுகிறது ஈஸ்ட் (3: 20-21) மற்றும் மார்த்தாவின் கதை (10: 38-42), ஒவ்வொன்றும் அதன் பிஸியான வீட்டுக்காப்பாளருடன்.-- Edited by Admin on Sunday 11th of August 2019 05:28:56 PM

__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
RE: பழைய ஏற்பாட்டு உரைவிளக்கமாக புதிய ஏற்பாட்டின் கதை
Permalink  
 


 டி. முதுநிலை, அடிமைகள், பணம் மற்றும் விவாகரத்து (உபாகமம் 23: 15-24: 4; லூக்கா 16: 1-18)

லூக்கா உபாகமம் 22: 5-23: 14 ஐத் தவிர்த்து விடுகிறார்.

            தப்பியோடிய அடிமையை ஒருவரின் நடுவில் வாழ வரவேற்பதற்கு லூக்கா உபாகமம் 23 விதியைப் பயன்படுத்தியதாகத் தெரிகிறது, அவர் நேர்மையற்ற பணிப்பெண்ணைப் பற்றிய உவமைக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறார், அவர் விரைவில் தனது எஜமானரின் வேலையை விட்டு வெளியேற வேண்டும், எனவே அவர் தனது எஜமானரின் கணக்குகளை கையாளுகிறார் அவர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னர் அவரது நன்றியுள்ள வாடிக்கையாளர்களிடையே வரவேற்கப்படுவார்.

            வழிபாட்டு விபச்சாரிகளைப் பற்றி லூக்காவுக்கு குறிப்பாக எதுவும் சொல்லமுடியாது (“ஆசாரியர்கள்,” ஒருவர் அவர்களை அழைக்கலாம்) மற்றும் சபதம் செய்கிறார், ஆனால் கடன்கள் மற்றும் வட்டி பற்றிய உபாகம விவாதம் பரிசேயர்களை “பணத்தை நேசிப்பவர்கள்” என்று குற்றம் சாட்ட அவரைத் தூண்டுகிறது. அவர்களைப் போன்ற பேராசை ஒரு “ கடவுளுக்கு முன்பாக அருவருப்பு ”(bdelugma), அதே டியூட்டோரோனமிக் பத்தியில் இருந்து கடன் வாங்கிய ஒரு சொல், ஒரு மனிதன் தனது விவாகரத்து செய்யப்பட்ட மனைவியை மறுமணம் செய்து கொண்ட இரண்டாவது மனிதனும் அவளை விவாகரத்து செய்தபின் கண்டனம் செய்தான். விவாகரத்து பற்றிய கேள்வியில், லூக்கா டியூட்டோரோனமிக் விதிமுறைக்கு எதிராக விவாகரத்து செய்வதை மார்க்கன் நிராகரிப்பதை எதிர்த்து நிற்கிறார், தோராவை மாற்ற முடியாது என்று சேர்க்கும்போது கூட!__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

 u. ஏழைகளின் நிரூபணம், தொழுநோயாளிகளின்; நியாயமான நீதிபதிகள் (உபாகமம் 24: 6-25: 3; லூக்கா 16: 19-18: 8)

ஏழைகளுக்கு நியாயமான முறையில் நடந்துகொள்வது தொடர்பான உபாகமத்தின் உத்தரவுகளால் ஈர்க்கப்பட்ட லூக்கா, பணக்காரர் மற்றும் லாசரஸின் உவமையை உருவாக்கியுள்ளார், இது இரு சகோதரர்களின் எகிப்திய கதை இரண்டையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது, அங்கு இரண்டு ஆண்களின் பிரேத பரிசோதனை விதிகள் ஒரு பாடமாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன வாழ்க்கை, மற்றும் வரி வசூலிக்கும் பார்-மஜனின் (ஹகிகா, II, 77 டி) ரபினிக் உவமை, அவரின் ஒற்றை தொண்டு செயல் (ஏழைகளை ஒரு விருந்துக்கு அழைப்பது அவரது அழைக்கப்பட்ட விருந்தினர்கள், மரியாதைக்குரிய பணக்காரர்கள் காட்டாதபோது) அவரது ஆடம்பரமான இறுதி சடங்கிற்காக, ஆனால் பின்னர் நரகத்தில் அவரது வேதனைகளைத் தணிக்கத் தவறிவிட்டார்.

            ஒருவரின் வர்த்தகத்தின் (24: 6) ஈடுசெய்ய முடியாத கருவியாக ஒரு மில்ஸ்டோனின் டியூட்டோரோனமிக் குறிப்போடு பொருந்துமாறு மில்ஸ்டோனைப் பற்றி (லூக்கா 17: 1-2 // மத்தேயு 18: 6-7) லூக்கா கூறுகிறார்.

            ஒரு தொழுநோயாளியின் சிகிச்சை மற்றும் சான்றிதழ் (உபாகமம் 24: 8-9) மற்றொரு சமாரிய சார்பு கதையை உருவாக்க லூக்காவைத் தூண்டுகிறது (உபாகமம் 24: 14 ஆலோசனையுடன், வெளிநாட்டினரை மனதில் வைத்துக் கொள்ளவும்). இயேசுவுக்கு நன்றி தெரிவிக்கத் திரும்பும் ஒற்றை சமாரியனுக்கு எதிராக நன்றி இல்லாமல் இயேசு குணப்படுத்தும் ஒன்பது யூத தொழுநோயாளிகளின் கதை இது. ஒரு அதிசயத்திற்காக கடவுளைப் புகழ்ந்து / நன்றி செலுத்துவதன் மையத்தின் மையம், வேறு இடங்களில் பழைய அதிசயக் கதைகளுக்கு லூக்காவின் மறுசீரமைப்பு கூடுதலாக, இதை முற்றிலும் லுகான் என்று முத்திரை குத்துகிறது.

            உபாகமம் 24: 17-18, 25: 1-3 ஏழைகளின் சார்பாக வழங்கப்பட்ட நியாயமான தீர்ப்புகள் மற்றும் விதவைகளுக்கு நியாயமான முறையில் நடத்தப்படுவது. அநியாய நீதிபதியைப் பற்றிய தனது உவமையை உருவாக்க லூக்காவிற்கு இதைவிட வேறு எந்த உத்வேகமும் தேவையில்லை, அவர் ஒரு விதவை மிகவும் ஏழ்மையானவர் என்று நிரூபிக்க தாமதப்படுத்துகிறார். ஜெபத்தில் பொறுமையை ஆதரிப்பதற்கு அவர் இதைப் பயன்படுத்துகிறார்: ஒரு ஊழல் நீதிபதி கூட ஒரு நியாயமான மனுவைக் கொடுப்பார் என்றால், நீதியுள்ள கடவுள் தனது நேரத்திலேயே வெறும் ஜெபங்களுக்கு பதிலளிப்பார் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது?__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

 v. ஒருவரின் நீதியை ஒப்புக்கொள்வது (உபாகமம் 26; லூக்கா 18: 9-14)

 

லூக்கா உபாகமம் 25: 4-19, லெவிரேட் திருமணம், தவறான எடைகள் போன்றவற்றைத் தவிர்க்கிறார்.

            உபாகமம் 26: 12-15 ஒருவர் தனது பயிர்களின் முதல் பலன்களை வழங்குவதால், கட்டளைகளுக்கு தன்னுடைய முழுமையான கீழ்ப்படிதலை ஒப்புக் கொள்ளலாம், ஒருவர் அவ்வாறு செய்திருந்தால், நிலத்தில் கடவுளின் ஆசீர்வாதத்தை சரியாகக் கோரலாம். இது லூக்காவை பாசாங்குத்தனமாகவும், பெருமிதமாகவும் கருதியிருக்க வேண்டும், மேலும் அவர் பரிசேயரின் உவமையில் (பிரார்த்தனை என்ற போர்வையில் சுய புகழ்ச்சி உபாகமம் எதிரொலிக்கிறது) மற்றும் பப்ளிகன் (அவரது தாழ்மையான சுய கண்டனத்தின் காரணமாக நீதியுள்ளவர் எனக் கருதப்படுகிறது) ).

7. அசென்ஷன் (24: 49-53)

லூக்காவின் ஏறுதல் கதை (சுவிசேஷங்களில் ஒரே ஒரு) முதன்மையாக 2 கிங்ஸ் 2 (பிராடி, பக். 254-264) இல் எலியாவின் ஏறுதலின் கணக்கை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இருப்பினும் ஜோசபஸின் மோசேயின் ஏறுதலின் கதையின் கூறுகளை அவர் சேர்த்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. நன்றாக (“அவர்கள் அபாரிம் என்ற மலைக்கு வந்தவுடனேயே ... அவர் எலியாசாரையும் யோசுவாவையும் அரவணைக்கப் போகிறார், அவர்களுடன் இன்னும் உரையாடிக் கொண்டிருந்தார், திடீரென ஒரு மேகம் அவருக்கு மேல் நின்றபோது அவர் மறைந்தார் ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளத்தாக்கில் ”தொல்பொருட்கள் வி. 1. 48, விஸ்டன் டிரான்ஸ்.). 2 கிங்ஸ் 2: 9-ல், எலியாவும் எலிசாவும் தனது சீடரிடம் எஜமானரின் விருப்பத்திற்கு உடன்படுகிறார்கள்: எலிஷா எலியாவின் வலிமைமிக்க ஆவியின் இரட்டைப் பங்கைப் பெறுவார், அதாவது சக்தி. அதேபோல், தம்முடைய ஏறுதலுக்கு சற்று முன்பு, இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு தனது விருப்பப்படி அறிவிக்கிறார்: “என் தந்தையின் வாக்குறுதி” (லூக்கா 24:49). இது சக்தியுடன் கூடிய ஒரு “ஆடை” ஆக இருக்கும், ஜோர்டானை தனது சொந்த உருட்டப்பட்ட கவசத்துடன் பிரித்தெடுக்கும் எலியாவின் அற்புதத்தை நினைவுபடுத்துகிறது (1 இராஜாக்கள் 2:12). எலியா மற்றும் இயேசு இருவரும் பரலோகத்தில் கருதப்படுகிறார்கள் (1 கிங்ஸ் 2:11; லூக்கா 24: 50-53: அப்போஸ்தலர் 1: 1-1), முன்னாள் அப்பல்லோவின் தேரின் உதவியுடன், ஆனால் இருவரும் தங்கள் சீடர்களிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டவர்கள் (2 ராஜாக்கள் 2:11; லூக்கா 24:51). இதற்குப் பிறகு, சீஷர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட ஆவி வருகிறது (2 இராஜாக்கள் 2:15; அப்போஸ்தலர் 2: 4). எலியாவின் ஏற்றம் சீடர்களால் சாட்சியாக இருப்பதைப் போலவே, அவருடைய உடலைத் தேடத் தவறியது (2 இராஜாக்கள் 2: 16-18), வெற்று கல்லறையை மட்டுமே அவர்கள் கண்டபின் இயேசுவும் அப்படித்தான் (லூக்கா 24: 3; அப்போஸ்தலர் 1: 9- 11).__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

E. யோவானின் நற்செய்தி

1. நதானியேல் (1: 43-51)

எல்லா வர்ணனையாளர்களும் ஒப்புக்கொள்வது போல, இந்த அத்தியாயம் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையிலான ஏணி / படிக்கட்டு பற்றிய யாக்கோபின் கனவை அடிப்படையாகக் கொண்டது, தேவதூதர்கள் அதனுடன் மேலேயும் கீழேயும் செல்கிறார்கள் (ஆதியாகமம் 28: 11-17 எஃப்). நதானியேல் ஒரு புதிய ஏற்பாட்டு ஜேக்கப் ஆக இருக்க வேண்டும், அவருடைய முன்மாதிரியின் புத்திசாலித்தனமான உலகத்தன்மை இல்லை. 

 

இந்த அதிசயக் கதையின் மைய அம்சம், ஒரு திரவத்தை இன்னொருவையாக மாற்றுவது என்பதில் சந்தேகமில்லை, டியோனீசஸின் கதையிலிருந்து வருகிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை, கதையின் அடிப்படை வெளிப்பாடு 1 கிங்ஸ் 17: 8-24 எல்எக்ஸ்எக்ஸ் (ஹெல்ம்ஸ்) இல் எலியாவின் கதைக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறது. , பக். 86). சரேபாத்தின் விதவை, அவருடைய மகன் இப்போது இறந்துவிட்டான், தீர்க்கதரிசியை எழுப்புகிறான்: “தேவனுடைய மனுஷனே, நான் உனக்கும் என்ன சம்பந்தம்?” (Ti emoi kai soi, 17:18). ஜான் இந்த புத்திசாலித்தனமான முகவரியை இயேசுவின் வாய்க்கு மாற்றி, தனது தாயைக் கடிந்துகொண்டார் (2: 4, டி எமோய் கை சோய், குணாய்). இயேசு மற்றும் எலியா இருவரும் வெற்று குடங்களை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்களுக்கு சொல்கிறார்கள் (1 கிங்ஸ் 17:12-ல் உத்ரியா, யோவான் 2: 6-7-ல் உத்ரியா), அதிலிருந்து உணவு அற்புதமாக வெளிப்படுகிறது. இந்த சாதனை எலியா மீது விசுவாசத்தை அறிவிக்க இந்த பெண் காரணமாயிருப்பதைப் போலவே (“நீ தேவனுடைய மனுஷன் என்று எனக்குத் தெரியும்,” வச. 24), இயேசுவின் திராட்சை அதிசயம் அவருடைய சீஷர்கள் அவர்மீது நம்பிக்கை வைக்க காரணமாகிறது (v. 11).

3. சமாரியன் பெண் (4: 1-44)

ராபர்ட் ஆல்டர் குறிப்பிடுவதைப் போல (பக். 48), இந்த காட்சி “வகை காட்சியின்” ஒரு மாறுபாடாகும், இது ஒரு இளைஞன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி, இளம் பெண்களைச் சந்திக்கும் ஒரு கிணற்றுக்கு வருவதை பைபிளில் அடிக்கடி நினைவுபடுத்துகிறது, அவர்களில் ஒருவர் அவர் திருமணம் செய்து கொள்கிறார். பிற நிகழ்வுகளும் மாறுபாடுகளும் ஆதியாகமம் 24 (ஆபிரகாமின் வேலைக்காரன் ரெபேக்காவைச் சந்திக்கிறான்), ஆதியாகமம் 29 (ஜேக்கப் ரேச்சலைச் சந்திக்கிறான்); யாத்திராகமம் 2 (மோசே சிப்போராவை சந்திக்கிறார்): ரூத் 2 (ரூத் போவாஸை சந்திக்கிறான்); மற்றும் 1 சாமுவேல் 9 (சவுல் ஸுபில் கன்னிப்பெண்களைச் சந்திக்கிறார்). ஆனால் ஹெல்ம்ஸ் (பக். 89-90) 1 கிங்ஸ் 17 ஐச் சேர்க்கிறது, அங்கு, மீண்டும் எலியா சரேபாத்தின் விதவையை எதிர்கொள்கிறார், மேலும் இந்த கதைதான் ஜான் 4 க்கு உடனடி மாதிரியை வழங்கியதாகத் தெரிகிறது. எலியாவும் இயேசுவும் ஒரே மாதிரியாக வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள் வெளிநாட்டு பிரதேசம். ஒவ்வொன்றும் தாகமாக இருக்கிறது, ஒரு பெண்ணை சந்திக்கிறார், அதில் அவர் தண்ணீர் குடிக்கக் கேட்கிறார். இரண்டு கதைகளிலும் பெண் வகை காட்சியின் வடிவத்திலிருந்து விலகிச் செல்கிறாள், ஏனென்றால், வகை காட்சியைப் போல கணவன் இல்லை என்றாலும், அவள் முதிர்ச்சியடைந்தவள், வேறு காரணங்களுக்காக கணவன் இல்லாதவள். சரேபாத்தின் பெண் ஒரு விதவை, சமாரிய பெண் திருமணத்தை கைவிட்டுவிட்டார், முந்தைய ஐந்து கணவர்களைக் கொண்டிருந்தார், இப்போது இறந்துவிட்டார் அல்லது விவாகரத்து பெற்றார், தற்போது அவர்கள் இணைந்து வாழ்கின்றனர். இரண்டு கதைகளிலும் இது உண்மையில் தீர்க்கதரிசியை விட அதிகமாக நிற்கும் பெண், மற்றும் பிந்தையது அதிசயமாக சுய-புதுப்பித்தல் ஊட்டச்சத்தின் வரத்தை அளிக்கிறது, எலியா உடல் உணவை, இயேசு நித்திய ஜீவ நீரை. எலியா தனது கடந்தகால பாவங்களை வெளிப்படுத்த வந்திருக்க வேண்டும் என்று விதவை கூச்சலிடுவது போல (“என் பாவத்தை நினைவில் கொண்டுவருவதற்காக நீங்கள் என்னிடம் வந்திருக்கிறீர்கள்,” 1 கிங்ஸ் 17:18), சமாரியன் இயேசுவிடம் பொருட்களும் தன்னிடம் இருப்பதாக ஒப்புக்கொள்கிறான் (“ நான் செய்த எல்லாவற்றையும் அவர் என்னிடம் சொன்னார், ”யோவான் 4:39).__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

5. மாக்தலேனா மரியாவுக்கு இயேசு தோன்றுகிறார் (20: 1, 11-18)

டோபிட் புத்தகத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் ரபேல் தேவதையின் சுய வெளிப்பாட்டிற்கு இந்த கதை கடன்பட்டிருக்கிறது (ஹெல்ம்ஸ், பக். 146-147). டோபியாஸ் முதன்முதலில் ரபேலைப் பார்த்தபோது, ​​அவர் உண்மையிலேயே ஒரு தேவதூதர் என்பதை அவர் அறியவில்லை (தோபிட் 5: 5), கல்லறைக்கு வெளியே அழுதுகொண்டிருந்த மரியா, முதலில் இயேசுவை அங்கே பார்த்தபோது, ​​அவர் உண்மையில் யார் என்று "தெரியாது" (அவர்) 20:14). சாராவை தனது சாபத்திலிருந்து விடுவித்த ரபேல், டோபிட் மற்றும் அவரது மகன் டோபியாஸுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு, “என்னை அனுப்பியவனிடம் நான் ஏறுகிறேன்” (தோபிட் 12:20), இயேசு மரியாவிடம், “நான் நான் என் தகப்பனுக்கும் உங்கள் தகப்பனுக்கும், என் கடவுளுக்கும் உங்கள் கடவுளுக்கும் ஏறுகிறேன் ”(யோவான் 20:17). உயிர்த்தெழுந்த இயேசு ஏன் மரியாவை எச்சரிக்கிறார் "என்னைத் தொடவும் / பிடிக்காதே, ஏனென்றால் நான் இன்னும் தந்தையிடம் ஏறவில்லை" (20: 17 அ)? இது அநேகமாக டாக்ஸிட்டிசத்தின் அறிகுறியாகும், இயேசுவை (குறைந்த பட்சம் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை) தொட முடியாது, (இனி?) ஒரு சதைப்பற்றுள்ள உடலைக் கொண்டிருக்கவில்லை (கதை முதலில் டவுட்டிங் தாமஸ் கதையை அதன் தொட்டுணரக்கூடிய ஆதாரங்களுடன் பின்பற்றவில்லை, எனவே தேவை அதனுடன் ஒத்துப்போகாதீர்கள்; 20: 17 பி-யில் இயேசு சீடர்களை மீண்டும் பார்க்கக்கூடாது என்று எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை நினைவில் கொள்க). ஜான் 20 க்கும் ரபேல் வெளிப்பாடு / ஏறுதலுக்கும் இடையில் இது இணையாக இருக்கும் என்று தேவதூதர் விளக்குகிறார் (தோபிட் 12:19), “இந்த நாட்களில் நான் உங்களுக்கு வெறுமனே தோன்றினேன், சாப்பிடவில்லை, குடிக்கவில்லை, ஆனால் நீங்கள் ஒரு பார்வையைப் பார்த்தீர்கள் ”(அதாவது, ஒரு ஒற்றுமை).__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

 எஃப். அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள்

1. பெந்தெகொஸ்தே (2: 1-4 எஃப்)

முழு காட்சியும், வெளிப்படையாக, எண்கள் 11: 16-17, 24-25-ல் உள்ள எழுபது மூப்பர்கள் மீது மொசைக் ஆவியின் வம்சாவளியில் இருந்து, யூரிப்பிடிஸின் தி பச்சேவின் உதவியுடன் வருகிறது, அங்கு நாம் படித்தோம் “தீப்பிழம்புகள் அவற்றின் சுருட்டைகளில் பளிச்சிட்டன, செய்தன (757-758), அப்போஸ்தலர்களின் தலைக்கு மேலே நெருப்பு நாக்குகள் பாதிப்பில்லாமல் எரிந்தது போல (அப்போஸ்தலர் 2: 3). பரவசமான பேச்சு சில பார்வையாளர்களை சீடர்களின் நிதானத்தை கேள்விக்குள்ளாக்கியது, ஆனால் பேதுரு அவர்களைப் பாதுகாக்கிறார் (“நீங்கள் நினைப்பது போல இவை குடிபோதையில் இல்லை” அப்போஸ்தலர் 2: 15 அ), பெந்தியஸின் தூதர் சொல்வது போல்: “நீங்கள் நினைப்பது போல், மது அருந்தவில்லை” (686-687).

2. அனனியாஸ் மற்றும் சபீரா; ஸ்டீபனின் தியாகம் (5: 1-11; 6: 8-15)

பக்தியுள்ள நாபோத்தை தனது திராட்சைத் தோட்டத்திலிருந்து ஏமாற்ற ஆகாப் மற்றும் யேசபேல் சதி செய்தார்கள் (1 இராஜாக்கள் 20: 1-21: 21) லூக்காவுக்கு அதிசயமான இரண்டு செயல்களுக்கான மூலப்பொருளை வழங்கியுள்ளார், அனனியா, சபீரா மற்றும் ஸ்டீபன் (பிராடி, பக். 271-275). ஆகாப் தன்னை நாபோத்தின் திராட்சைத் தோட்டத்தின் மீது வெறித்தனமாகக் காண்கிறான், அது அவனுக்கு மிகவும் விரும்பத்தக்கதாகத் தோன்றுகிறது, ஏனென்றால் அவனுடைய எல்லா அரச உடைமைகளையும் விட அவனால் அதை வைத்திருக்க முடியாது. ஏசபெல் தனக்குத் தேவையானதை மோசமான வழிகளில் எடுக்கும்படி அறிவுறுத்துகிறார். லூக்கா நபோத்தை நீதியுள்ள பர்னபாவாக ஆக்கியுள்ளார், இப்போது அது ஒரு பொல்லாத தம்பதியரின் பொறாமையைத் தூண்டும் ஒரு துறையின் நன்கொடை (உடைமைக்கு பதிலாக). அனனியாஸ் ஆகாப், சபீரா ஜெசபெல் வேடத்தில் நடிக்கிறார். அவர்கள் மட்டுமே யாரையும் கொலை செய்ய சதி செய்வதில்லை. அந்த உறுப்பு லூக்கா ஸ்டீபனின் தியாகத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அனனியாஸ் மற்றும் சபீரா ஆகியோரின் குற்றம் ஆச்சான் (நீதிபதிகள் 7) என்பவரிடமிருந்து கடன் வாங்கப்பட்டது, அவர் கடவுளுக்காக காது குறிக்கப்பட்ட புதையலை தனக்காக ஒதுக்கிக்கொண்டார். அனனியாஸும் சபீராவும் ஒரு வயலை விற்றுவிட்டார்கள் (பர்னபாஸைப் போன்று போற்றப்பட விரும்புகிறார்கள்), ஆனால் முழு விலையையும் நன்கொடையாகக் கூறி சில பணத்தை அவர்கள் திருப்பி வைத்திருக்கிறார்கள். மீதமுள்ளவற்றை வைத்துக் கொள்வதில் அவர்களுக்கு எந்த வியாபாரமும் இல்லை: அவர்கள் அதை "கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தவர்கள்" என்று அர்ப்பணித்ததிலிருந்து இது கடவுளின் உரிமையாகும். யோசுவா ஆச்சான் செய்ததைப் போலவே பேதுரு அனானியாவையும் சபிராவையும் எதிர்கொள்கிறார் (யோசுவா 7:25) மற்றும் எலியா ஆகாபை எதிர்கொண்டது போல (1 ராஜாக்கள் 20: 17-18). ஆகாபின் ஆவிக்குரிய தொந்தரவைப் பற்றி லூக்கா முந்தைய குறிப்பை எடுத்துக்கொள்கிறார் (20: 4) மற்றும் அனனியஸும் சபீராவும் கடவுளின் ஆவியிடம் பொய் சொன்னார்கள் (அப்போஸ்தலர் 5: 3 பி -4, 9 பி). எலியாவும் பேதுருவும் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனைகளை உச்சரிக்கின்றனர், மேலும் அனனியாஸ் மற்றும் சபீரா (ஆச்சான் போன்றவர்கள்) ஒரே நேரத்தில் (அப்போஸ்தலர் 5: 5 அ, 10 அ) மாறுகிறார்கள், அதே நேரத்தில் ஆகாப் மற்றும் யேசபேல் ஆகியோரின் தண்டனை சிறிது காலம் தாமதமாகும். அனனியாஸ் மற்றும் சபீராவின் தலைவிதியைக் கேள்விப்பட்ட அனைவருக்கும் பயம் விழுந்தது, எலியாவின் டூம் ஆரக்கிள் (1 கிங்ஸ் 20: 27-29) ஏழை சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத ஆகாபில் கடவுளின் பயத்தை தூண்டியது. நாபோத் சம்பவத்திற்குப் பிறகு, இஸ்ரேலின் இளைஞர்கள் பேராசை கொண்ட சிரியர்களை (21: 1-21) தோற்கடித்ததாக நாம் அறிகிறோம், இது ஒரு கதையை லூக்கா இளைஞர்களை (சட்டங்களில் வேறு எந்த ஆதாரத்திலும் இல்லை) செயல்படுத்தி புதைப்பதை நினைத்துப் பார்த்தது. பேராசை கொண்ட தம்பதியினரின் உடல்கள் (அப்போஸ்தலர் 5: 6, 10 பி).

மகிழ்ச்சியற்ற நாபோத்துக்குத் திரும்பி, அவர் ஸ்டீபன், அப்போட்ஸ் புரோட்டோ தியாகியாகிவிட்டார். யேசபேலின் திட்டங்களால் நாபோத் இரயில் பாதையில் செல்லப்பட்டார். பொய்யான சாட்சிகள் மூலம் அவரைக் கண்டித்து, நபோத்தை அமைக்கும்படி மூப்பர்களுக்கும் சுதந்திரமானவர்களுக்கும் அவள் அறிவுறுத்தினாள். ஃப்ரீட்மேனின் ஜெப ஆலயத்தின் கைகளிலும் ஸ்டீபன் அவதிப்படுகிறார். நாபோத்தைப் போலவே ஸ்டீபனும் இரட்டை அவதூறு குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானார் (நபோத்: கடவுள் மற்றும் ராஜா; ஸ்டீபன்: மோசே மற்றும் கடவுள்) இருவரும் நகர எல்லைக்கு வெளியே கொண்டு செல்லப்பட்டு கல்லெறிந்து கொல்லப்படுகிறார்கள். ஆகாப் தன் ஆசைகளின் பலனைக் கேள்விப்பட்டபோது, ​​அவன் ஆடைகளை வருத்தத்துடன் கிழித்தான். டார்சஸின் இளம் சவுல் கல்லெறிந்த கும்பலின் மேலங்கிகளை சரிபார்த்தார் என்று லூக்கா இதை விரிவாக எடுத்துச் சென்றுள்ளார்.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

3. எத்தியோப்பியன் மந்திரி (8: 26-40)

எத்தியோப்பியா மந்திரி மற்றும் பிலிப் சுவிசேஷகரின் கதை எலியா மற்றும் சிரிய நாமானின் கதையின் பல முக்கிய அம்சங்களை நினைவுபடுத்துகிறது (2 கிங்ஸ் 5: 1-14) (பிராடி, பக். 316-327). எலியா கதை குணப்படுத்துதல் (தொழுநோயிலிருந்து) மற்றும் மாற்றம் (சிரிய ரிம்மன்-வழிபாட்டிலிருந்து) இரண்டையும் சித்தரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் சட்டங்களின் பதிப்பு மாற்றத்தை மட்டுமே கூறுகிறது (காட்ஃபியர் முதல் கிறிஸ்தவர் வரை). பிலிப் உடல் ரீதியாக ஒரு மந்திரியை மீட்டெடுப்பதன் மூலம் நம்பத்தகுந்த தன்மையையோ அல்லது நல்ல சுவையையோ லூக்கா தயங்கினார்! நாமான் மற்றும் எத்தியோப்பியன் இருவரும் உயர் பதவியில் இருக்கும் வெளிநாட்டு அதிகாரிகள், இருவரும் தங்கள் மன்னர்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் (2 கிங்ஸ் 5: 5; அப்போஸ்தலர் 8: 27 சி). எலிசா தீர்க்கதரிசியைத் தொடர்புகொள்வதில் ராஜாவின் உதவியைக் கேட்க நாமான் சமாரியாவுக்கு வந்தார். எத்தியோப்பியன் தனது பங்கிற்கு ஆலய வழிபாட்டில் கடவுளைத் தேடுவதற்காக எருசலேமுக்குச் சென்றார், ஆனால் அவருடைய இருதயத்தின் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை. வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் அவர் திருப்தி அடைந்தார் (மற்ற லுகான் கதாபாத்திரங்கள், எம்மாஸ் சீடர்கள், லூக்கா 24: 13 எஃப்). இஸ்ரவேல் ராஜா நமனுக்கு அளிக்கும் கடிதத்தின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளத் தவறிவிட்டார், ஆனால் தீர்க்கதரிசியிடமிருந்து ஒரு வார்த்தை பற்றாக்குறையை அளிக்கிறது, லூக்கா எத்தியோப்பியனைப் போலவே, அவர் வாசிக்கும் தீர்க்கதரிசன சுருளின் உண்மையான இறக்குமதியைப் புரிந்து கொள்ளத் தவறிவிட்டார். . இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் மூழ்கினால் இரட்சிப்பு தேடப்பட வேண்டும். நாமான் ஆரம்பத்தில் தடுமாறினான், ஆனால் அவனுடைய வேலைக்காரன் அவனைச் சம்மதிக்க வைக்கிறான். எத்தியோப்பியன் சொல்லாட்சியைக் கேட்கும்போது, ​​"ஞானஸ்நானம் பெறுவதிலிருந்து என்ன தடுக்கிறது?" (அப்போஸ்தலர் 8:36) என்று லூக்கா மனதில் பதிய வைக்கிறார். குணப்படுத்துதல் மற்றும் / அல்லது மாற்றம் பின்பற்றப்படுகிறது, இருப்பினும் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் அதிகாரி தனது நம்பிக்கையில் தனியாக, தனது புறஜாதி நீதிமன்றத்திற்கு திரும்ப வேண்டும்.

4. பவுலின் மாற்றம் (9: 1-21)

பெரிய டப்பிங்கன் விமர்சகர்கள் ஏற்கனவே பார்த்தபடி, உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவோடு பவுலின் தொலைநோக்கு சந்திப்பின் கதை பவுலின் நிருபங்களில் உண்மையான அடிப்படையைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பது மட்டுமல்லாமல், லூக்காவால் 2 மக்காபீஸ் 3 இன் ஹீலியோடோரஸின் கதையிலிருந்து அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ பெறப்பட்டது. அதில் சைமன் (3: 4) என்ற பெஞ்சமினியர், கோலே-சிரியா மற்றும் ஃபெனீசியாவின் ஆளுநரான டார்சஸின் அப்பல்லோனியஸிடம் (3: 5), ஜெருசலேம் கோவிலில் கற்பனை செய்யமுடியாத செல்வத்தை வைத்திருப்பதாகக் கூறுகிறார், செலூசிட் மன்னர் தனக்கு ஏற்றதாக இருக்க விரும்புகிறார். ராஜா இதை அறிந்ததும், கொள்ளையை பறிமுதல் செய்ய தனது முகவர் ஹெலியோடோரஸை அனுப்புகிறார். ஆலயத்தின் அத்தகைய மீறலின் வாய்ப்பு யூதர்களிடையே உலகளாவிய அழுகையையும் பிரார்த்தனையையும் ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால் குதிரையின் மீது பிரகாசிக்கும் ஒரு போர்வீரர் தேவதை தோன்றும்போது ஹெலியோடோரஸ் அதிசயமாகத் திருப்பப்படுகிறார். ஸ்டாலியனின் கால்கள் ஹீலியோடோரஸை தரையில் தட்டுகின்றன, அங்கு மேலும் இரண்டு தேவதைகள் அவரை சவுக்கால் அடிப்பார்கள் (25-26). அவர் கண்மூடித்தனமாக இருக்கிறார், தனக்கு உதவ முடியாமல், ஒரு ஸ்ட்ரெச்சரில் பாதுகாப்பிற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறார். அவருடைய நிலைக்கு மக்கள் பொறுப்பேற்காதபடிக்கு, அவர் குணமடைய பக்தியுள்ள யூதர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள். இந்த ஜெபங்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக தேவதூதர்கள் ஹீலியோடோரஸுக்கு மீண்டும் தோன்றுகிறார்கள், மேலும் அவர்கள் கடவுளின் கிருபையை அவருக்கு அறிவிக்கிறார்கள்: ஹீலியோடோரஸ் வாழ்வார், இனிமேல் உண்மையான கடவுளின் கம்பீரத்தை அறிவிக்க வேண்டும். ஹீலியோடோரஸ் தனது இரட்சகருக்கு பலியிடுவார் (3:35) மீண்டும் சிரியாவுக்கு புறப்படுகிறார், அங்கு அவர் இதையெல்லாம் ராஜாவிடம் தெரிவிக்கிறார். அப்போஸ்தலர் ஆலயத்தை சூறையாடியது சவுல் (அப்பல்லோனியஸின் சுருக்கமான வடிவமான பவுலஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது), டார்சஸைச் சேர்ந்த பெஞ்சமினியரால் தேவாலயத்தைத் துன்புறுத்தியது. சிரியாவிலிருந்து ஜெருசலேமுக்கு ஹெலியோடோரஸ் நியமித்த பயணம் எருசலேமிலிருந்து சிரியாவிற்கு சவுலின் பயணமாக மாறியுள்ளது. சவுல் ஒரு பரலோக பார்வையாளரால் தனது தடங்களில் நிறுத்தப்படுகிறார், குருடராகி நகரத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட வேண்டும், அங்கு அவரது முன்னாள் எதிரிகளின் ஜெபங்கள் அவரை எழுப்புவதற்கு உதவுகின்றன. ஹீலியோடோரஸ் பலியிடுவதைப் போலவே, சவுலும் ஞானஸ்நானத்திற்கு உட்படுகிறார். இனிமேல் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவை அறிவிக்கும்படி அவரிடம் கூறப்படுகிறது, அதை அவர் செய்கிறார்.

லூக்கா மீண்டும் யூரிப்பிடிஸிடமிருந்து விவரங்களைச் சேர்த்துள்ளார். பிலிப்பியில் பவுலின் கதையில் லூக்கா வேறு எங்கும் எழுதப்பட்ட ஒரு காட்சியில் (போர்டெஃபைக்ஸ், பக். 170), டியோனீசஸ் தீபஸில் தனது சொந்த பிரிவினருக்கான ஒரு மரண மிஷனரியாக தோன்றினார். அவர் தனது உறவினரான கிங் பெந்தியஸை விட்டு வெளியேறுகிறார், அவர் உரிம வழிபாட்டை (அவர் கருதுவது போல்) நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அவர் ஒரு பூகம்பத்தால் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக மட்டுமே டியோனீசஸைக் கைது செய்து அச்சுறுத்துகிறார். பெர்த்தியஸை மாயமாய் கட்டாயப்படுத்தியதன் மூலம் பெருமைமிக்க மற்றும் முட்டாள்தனமான ராஜாவுக்கு எதிரான பழிவாங்கலை டியோனீசஸ் தீர்மானிக்கிறார் (“முன்பு விரோதமாக இருந்தபோதிலும், அவர் இப்போது ஒரு சண்டையை அறிவித்து எங்களுடன் செல்கிறார். நீங்கள் குருடராக இருந்தபோது உங்களால் முடியாததை நீங்கள் காண்கிறீர்கள்,” 922- 924) மற்றும் பெந்தியஸை, பெண்ணின் போர்வையில், அவரது பெண் பார்வையாளர்களான மேனாட்ஸை உளவு பார்க்க அனுப்புகிறார். அவர் அவ்வாறு செய்கிறார், கண்டுபிடிக்கப்பட்டார், மற்றும் அவரது சொந்த தாயின் தலைமையில் பெண்களால் கால்களிலிருந்து கிழிந்திருக்கிறார். மகிழ்ச்சியற்ற பெந்தியஸ் அறியாமல், தனது அழிவைச் சந்திக்க வெளியேறும்போது, ​​டியோனீசஸ் கருத்து தெரிவிக்கையில், “இந்த மனிதனைத் தண்டியுங்கள். ஆனால் முதலில் அவரது புத்திசாலித்தனத்தை திசை திருப்பவும்; அவரை வெறித்தனத்துடன் திகைக்க வைக்கவும் ... அவர் மிகவும் கடுமையானதாக இருந்த அந்த அச்சுறுத்தல்களுக்குப் பிறகு, அவர் தீபஸின் சிரிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ”(850-851, 854-855). "ஜீயஸின் மகன் டியோனீசஸை அவர் அறிந்துகொள்வார், முழுமையான கடவுள், மிகவும் பயங்கரமானவர், ஆனால் மிகவும் மென்மையானவர், மனிதகுலத்திற்கு" (859-861). பெந்தியஸை ஒரு முன்மாதிரியாகக் கொள்ள வேண்டும், ஏழை சவுல் தன்னைப் போலவே இருக்க வேண்டும். அவரை மாற்றுவது ஒரு தண்டனையாகும், துன்புறுத்துபவருக்கு தனது சொந்த மருந்தை அளிக்கிறது. சவுலைப் பற்றி அனனியாவிடம் கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தைகளில் முரண்பாடான தீமையின் குறிப்பை நாம் கண்டுபிடிக்கவில்லையா? "என் பெயருக்காக அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டும் என்பதை நான் அவருக்குக் காண்பிப்பேன்" (அப்போஸ்தலர் 9:16).லூக்கா மீண்டும் யூரிப்பிடிஸிடமிருந்து விவரங்களைச் சேர்த்துள்ளார். பிலிப்பியில் பவுலின் கதையில் லூக்கா வேறு எங்கும் எழுதப்பட்ட ஒரு காட்சியில் (போர்டெஃபைக்ஸ், பக். 170), டியோனீசஸ் தீபஸில் தனது சொந்த பிரிவினருக்கான ஒரு மரண மிஷனரியாக தோன்றினார். அவர் தனது உறவினரான கிங் பெந்தியஸை விட்டு வெளியேறுகிறார், அவர் உரிம வழிபாட்டை (அவர் கருதுவது போல்) நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அவர் ஒரு பூகம்பத்தால் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக மட்டுமே டியோனீசஸைக் கைது செய்து அச்சுறுத்துகிறார். பெர்த்தியஸை மாயமாய் கட்டாயப்படுத்தியதன் மூலம் பெருமைமிக்க மற்றும் முட்டாள்தனமான ராஜாவுக்கு எதிரான பழிவாங்கலை டியோனீசஸ் தீர்மானிக்கிறார் (“முன்பு விரோதமாக இருந்தபோதிலும், அவர் இப்போது ஒரு சண்டையை அறிவித்து எங்களுடன் செல்கிறார். நீங்கள் குருடராக இருந்தபோது உங்களால் முடியாததை நீங்கள் காண்கிறீர்கள்,” 922- 924) மற்றும் பெந்தியஸை, பெண்ணின் போர்வையில், அவரது பெண் பார்வையாளர்களான மேனாட்ஸை உளவு பார்க்க அனுப்புகிறார். அவர் அவ்வாறு செய்கிறார், கண்டுபிடிக்கப்பட்டார், மற்றும் அவரது சொந்த தாயின் தலைமையில் பெண்களால் கால்களிலிருந்து கிழிந்திருக்கிறார். மகிழ்ச்சியற்ற பெந்தியஸ் அறியாமல், தனது அழிவைச் சந்திக்க வெளியேறும்போது, ​​டியோனீசஸ் கருத்து தெரிவிக்கையில், “இந்த மனிதனைத் தண்டியுங்கள். ஆனால் முதலில் அவரது புத்திசாலித்தனத்தை திசை திருப்பவும்; அவரை வெறித்தனத்துடன் திகைக்க வைக்கவும் ... அவர் மிகவும் கடுமையானதாக இருந்த அந்த அச்சுறுத்தல்களுக்குப் பிறகு, அவர் தீபஸின் சிரிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ”(850-851, 854-855). "ஜீயஸின் மகன் டியோனீசஸை அவர் அறிந்துகொள்வார், முழுமையான கடவுள், மிகவும் பயங்கரமானவர், ஆனால் மிகவும் மென்மையானவர், மனிதகுலத்திற்கு" (859-861). பெந்தியஸை ஒரு முன்மாதிரியாகக் கொள்ள வேண்டும், ஏழை சவுல் தன்னைப் போலவே இருக்க வேண்டும். அவரை மாற்றுவது ஒரு தண்டனையாகும், துன்புறுத்துபவருக்கு தனது சொந்த மருந்தை அளிக்கிறது. சவுலைப் பற்றி அனனியாவிடம் கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தைகளில் முரண்பாடான தீமையின் குறிப்பை நாம் கண்டுபிடிக்கவில்லையா? "என் பெயருக்காக அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டும் என்பதை நான் அவருக்குக் காண்பிப்பேன்" (அப்போஸ்தலர் 9:16).

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23970
Date:
Permalink  
 

 5. பீட்டரின் பார்வை (10: 9-16)

ரோமானிய கொர்னேலியஸின் வசிப்பிடத்திற்கு விஜயம் செய்த தயக்கமில்லாத அப்போஸ்தலருக்கு, கடவுள் பேதுருவுக்கு ஒரு தரிசனத்தை அனுப்புகிறார், எசேக்கியேலின் ஆரம்ப அத்தியாயங்களிலிருந்து மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டது (ஹெல்ம்ஸ், பக். 20-21). முதலில் பேதுரு வானம் திறந்திருப்பதைக் காண்கிறார் (thn ouranon anewgmenon, 10:11), எசேக்கியேல் செய்ததைப் போலவே (hnoicqhsan oi ouranoi, Ezekiel 1: 1 LXX). சடங்கு சுத்தமாகவும் அசுத்தமாகவும் இருக்கும் எல்லா வகையான விலங்குகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பரந்த படகோட்டியை பேதுரு காண்கிறார், பரலோகக் குரல் அவனுக்கு “சாப்பிடு” என்று கட்டளையிடுகிறது (ஃபாக், அப்போஸ்தலர் 10:13), எசேக்கியேலுக்கு ஒரு சுருள் காட்டப்பட்டு, “சாப்பிடுங்கள் ! ”(ஃபாக், எசேக்கியேல் 2: 9 எல்எக்ஸ்எக்ஸ்). கோஷர் சட்டங்களை மீறுவதற்கு பீட்டர் ஆர்வமாக இல்லை, எனவே கட்டளையை எதிர்த்து நிற்கிறார். “இல்லை, ஆண்டவரே!” (MhdamwV, Kurie, அப்போஸ்தலர் 10:14), எசேக்கியேல் சொற்களஞ்சியம், MhdamwV, Kurie (எசேக்கியேல் 4:14 LXX) ஆகியவற்றை எதிரொலிக்கிறது, சாண நெருப்பின் மீது தனது உணவை சமைக்க கட்டளையிடப்படும் போது. இதற்கு முன்பு (10:14) அசுத்தமான (அக்கார்டன்) எதையும் அவர் சாப்பிடவில்லை என்றும், எசேக்கியேல் (அக்கார்கியா, 4:14 எல்எக்ஸ்எக்ஸ்) சாப்பிடவில்லை என்றும் பேதுரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்.

References

Robert Alter, The Art of Biblical Narrative. New York: Basic Books, 1981.

John Bowman, The Gospel of Mark: The New Christian Jewish Passover Haggadah. Studia Post-Biblica 8. Leiden: E.J. Brill, 1965 

Thomas L. Brodie, “Luke the Literary Interpreter: Luke-Acts as a Systematic Rewriting and Updating of the Elijah-Elisha Narrative in 1 and 2 Kings.” Ph.D. dissertation presented to Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Rome. 1988. 

John Dominic Crossan, The Cross That Spoke: The Origins of the Passion Narrative (San Francisco: Harper & Row, Publishers, 1988. 

J. Duncan M. Derrett, The Making of Mark: The Scriptural Bases of the Earliest Gospel. Volumes 1 and 2. Shipston-on-Stour, Warwickshire: P. Drinkwater, 1985 

Earl Doherty, The Jesus Puzzle: Did Christianity Begin with a Mythical Christ? Ottawa: Canadian Humanist Publications, 1999. 

C.F. Evans, “The Central Section of St. Luke’s Gospel.” In  D.E. Nineham (ed.), Studies in the Gospels: Essays in Memory of R.H. Lightfoot. Oxford: Basil Blackwell, 1967,     pp. 37-53. 

Randel Helms, Gospel Fictions. Buffalo: Prometheus Books, 1989. 

Frank Kermode, The Genesis of Secrecy: On the Interpretation of Narrative. The Charles Eliot Norton Lectures 1977-1978. Cambridge: Harvard University Press, 1979. 

Dennis R. MacDonald, The Homeric Epics and the Gospel of Mark. New Haven: Yale University Press, 2000 

Dale Miller and Patricia Miller. The Gospel of Mark as Midrash on Earlier Jewish and New Testament Literature. Studies in the Bible and Early Christianity 21. Lewiston/Queenston/Lampeter: Edwin Mellen Press  

Lilian Portefaix, Sisters Rejoice: Paul’s Letter to the Philippians and Luke-Acts as Seen by First-Century Philippian Women. Coniectanea biblica. New Testament series, 20. Stockholm: Almqvist & Wicksell, 1988. 

Wolfgang Roth, Hebrew Gospel: Cracking the Code of Mark. Oak Park: Meyer-Stone Books, 1988. 

William R. Stegner, “The Baptism of Jesus: A Story Modeled on the Binding of Isaac.” In Herschel Shanks (ed.), Abraham & Family: New Insights into the Patriarchal Narratives. Washington, D.C.: Biblical Archaeology Society, 2001. 

Rikki E. Watts, Isaiah’s New Exodus and Mark. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 88. Tübingen: Mohr Siebeck, 1997.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard