New Indian-Chennai News + more

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: கிறிஸ்துவம் என்பது ஒரு தீய வைரஸ்


Guru

Status: Offline
Posts: 24624
Date:
கிறிஸ்துவம் என்பது ஒரு தீய வைரஸ்
Permalink  
 


கிறிஸ்துவம் என்பது ஒரு தீய வைரஸ்

கலவை வெங்கட் அமெரிக்காவில் வாழும் மென்பொருள் துறையில் ஒரு பொரியாளர். மதிக்கப்படும் சிந்தனையாளர். பைபிளியலில் மிகுந்த அறிவு பெற்றவர். அவரின் நூல்

What Every Hindu Should Know about Christianity (Wilmington, Delaware, 2014) 

 

What Every Hindu Should Know About Christianity  Image result for christianity is a virusImage result for christianity is a virus  Image result for christianity is a virus   

You can buy this from here 

 

 அறிஞர் கான்ராட் எல்ஸ்ட் அவர்களின் விமர்சனம் இங்கே

video_object.png

 

 

இயேசு  எனும் ஒருவர் உண்மையில் வாழ்ந்தாரா  என்பது நடுநிலை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஏற்கும்படி எவ்வித ஆதாரமும் இல்லாதது.

 

ஆனால் கிறிஸ்துவ மழுப்பலாளர்கள் பைபிள் சுவிசேஷக்கதைகளுள்ளே சொல்லப்பட்ட சம்பவங்களை ஆய்வு செய்து - ஒரு சில காரணங்களால் மிகச் சில சம்பவங்கள் அக்கதைகள்படி

1.வெட்கம் கொள்ளும்படி உள்ள விபரம் கொண்ட கதைகள் என்பது அதில் ஒன்று.  

முதலில் புனையப்பட்ட சுவி - மாற்கு, ஞானஸ்நானி யோவனைத் தேடி சென்று பாவமன்னிப்பு இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்ற போது பரிசுத்த ஆவி மேலே வந்தது என்று கதை தொடங்குகிறது.

 

இரண்டாவது இயேசு மரணம்- ரோமன் ஆட்சியின் தண்டனைமுறை அரசுக்கு எதிரான ஆயுதப் போராளிகளுக்கான தூக்குமரத்தில் தொங்கும்படி மரணதண்டனை.

 

ஞானஸ்நானி யோவனைத் தேடி சென்று பாவமன்னிப்பு ஞானஸ்நானம் பெறுதல் என்பது, ஏசு அவருக்கு கீழ்பட்டவர் என ஆவது வெட்கம் கொள்ளும்படி உள்ள விபரம்- கிறிஸ்துவன் எவனும் இப்படி கதை செய்யமாட்டார் என்பது அர்த்தமற்றது ,என்பதை சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். யோவானை எலியா என மாற்றியபின் அதில் வெட்கம் கொள்தல் இல்லை.

 

மேலும் இன்றைய நிலையிலும் சற்றும் ஆதாரமில்லா சர்ச் கோட்பாடுகளை இயேசு எனும் ஒரு மனிதன் மரணத்தில் பூமியில் மரணம் எனும் ஆதிபாவம் ஒழிந்தது என்பர் எல்லா கிறிஸ்துவர்களும். அவர்கள் அந்த மூடநம்பிக்கை அவர்கள் சிறுவர்களாக உள்ளதிலிருந்து பெற்றோரும்- பாதிரியும் சொல்ல கேட்டு. அதில் உள்ள பகுத்தறிவிற்கு ஒவ்வாதா, சற்றும் ஆதாரமிலா குறிப்பை கூறுவதைக் காண்கிறோம். வெட்கம் கொள்தல் இல்லை.

 

வெட்கம் கொள்ளும்படி உள்ள விபரம் என ஒன்று இன்றைய நாகரீக காலத்தில் உள்ளபடி அன்று இருக்கவேண்டியது இல்லை.

 

 இயேசுவைப் பற்றி உள்ள கதைகள் - அவர் பேசியதை ஆராய்ந்த பல மனோவியல் மருத்துவர் - அறிஞர்கள் இயேசு - பவுல் மனோ வியாதி கொண்டவர்கள் எனக் கணித்துள்ளதை அழகாகக் காட்டுகிறார்.


 இயேசு - பவுல் - ஞானஸ்நானன் போன்றோர் வாழ்ந்த மனிதர்கள் என்பதற்கு ஆதாரம் கிடையாது என பல்வேறு பைபிளியல் அறிர் மெய்பித்துள்ளதையும் காட்டுயுள்ளார்.

 

 கிறிஸ்துவம் என்பது ஒரு வைரஸ் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம்

  
நம் கணினியில் சில நேரம் பல வைரஸ் நுழைய அது உள்ள அனைத்து போல்டரிலும் பல வைரஸ் கோப்புகளை உருவாக்கும், தினமும் பலவாகப் பெருகி கணியின் முழுமையும் ஆக்கிரமிக்கும். இவை ட்ரோஜன் வைரஸ் எனப்படும். மெமெ என்பர்.

 

பைபிள் அடிப்படையை- சற்றும் பகுத்தறிவிற்கு ஏற்பில்லாத கட்டுக் கதைகளை பரப்ப வேண்டும், ஏற்காதவரைக் கொல்லலாம் எனும்படி மூடநம்பிக்கை கூட்டத்தை வளர்க்கும் ஒரு வைரஸ் கூட்டம் என பல மனோ தத்துவ நிபுணர்கள் ஆய்வு உண்மைகளை அழகாக தந்துள்ளர்.

 

அமெரிக்கா பாட நூல்களில், உலகம் 6000 ஆண்டு முன்பு படைக்கப்பட்டது, விஞ்ஞானக் கோட்பாடுபடி இல்லாமல் ஆறு நாளில் உலகம் படைக்கப்பட்டது என்றெல்லாம் அமையவேண்டும் என சர்ச்சுகள் நிர்பந்தம் செய்வதைக் காடுகிறார்.

கிறிஸ்துவத்தின் இப்படிஅர்வருக்கத்தக்க நிலையை மாற்ற வேண்டியதின் அவசியம் அதன் வழிகளையும் கூறியுள்ளர். ஹிந்து மதத்தின் அவசியம் காட்டியுள்ளர். சாதியத்தினை வக்கிரமாக்கி பரப்பியது சர்ச் தான் என்பதை விளக்கியுள்ளர்.

 

சற்றே கடுமையான நடை, ஆனால் அனைத்து நடுநிலையாளர்களும் படிக்கவேண்டிய ஒரு நூல்.

 

வாழ்க கலவை வெங்கட்.

 

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 24624
Date:
Permalink  
 

http://globalfire.tv/nj/03en/jews/schizo.htm

Physician Claims Jews are Schizo Carriers
Subtitle: "Is Mental Illness the Jewish Disease?"

Evidence that Jews are carriers of schizophrenia is disclosed in a paper prepared for the American Journal of Psychiatry by Dr. Arnold A. Hutschnecker, the New York psychiatrist who once treated President Nixon.

In a study entitled "Mental Illness: The Jewish Disease" Dr. Hutschnecker said that although all Jews are not mentally ill, mental illness is highly contagious and Jews are the principal sources of infection.

Dr. Hutschnecker stated that every Jew is born with the seeds of schizophrenia and it is this fact that accounts for the world-wide persecution of Jews.

"The world would be more compassionate toward the Jews if it was generally realized that Jews are not responsible for their condition." Dr. Hutschnecker said. "Schizophrenia is the fact that creates in Jews a compulsive desire for persecution."

Dr. Hutschnecker pointed out that mental illness peculiar to Jews is manifested by their inability to differentiate between right and wrong. He said that, although Jewish canonical law recognizes the virtues of patience, humility and integrity, Jews are aggressive, vindictive and dishonest.

"While Jews attack non-Jewish Americans for racism, Israel is the most racist country in the world," Dr. Hutschnecker said.

Jews, according to Dr. Hutschnecker, display their mental illness through their paranoia. He explained that the paranoiac not only imagines that he is being persecuted but deliberately creates situations which will make persecution a reality.

Dr. Hutschnecker said that all a person need do to see Jewish paranoia in action is to ride on the New York subway. Nine times out of ten, he said, the one who pushes you out of the way will be a Jew.

"The Jew hopes you will retaliate in kind and when you do he can tell himself you are anti-Semitic."

During World War II, Dr. Hutschnecker said, Jewish leaders in England and the United States knew about the terrible massacre of the Jews by the Nazis. But, he stated, when State Department officials wanted to speak out against the massacre, they were silenced by organized Jewry. Organized Jewry, he said, wanted the massacre to continue in order to arouse the world's sympathy.

Dr. Hutschnecker likened the Jewish need to be persecuted to the kind of insanity where the afflicted person mutilates himself. He said that those who mutilate themselves do so because they want sympathy for themselves. But, he added, such persons reveal their insanity by disfiguring themselves in such a way as to arouse revulsion rather than sympathy.

Dr. Hutschnecker noted that the incidence of mental illness has increased in the United States in direct proportion to the increase in the Jewish population.

"The great Jewish migration to the United States began at the end of the nineteenth century," Dr. Hutschnecker said. "In 1900 there were 1,058,135 Jews in the United States; in 1970 there were 5,868,555; an increase of 454.8%. In 1900 there were 62,112 persons confined in public mental hospitals in the United States; in 1970 there were 339,027, in increase of 445.7%. In the same period the U.S. population rose from 76,212,368 to 203,211,926, an increase of 166.6%. Prior to the influx of Jews from Europe the United States was a mentally healthy nation. But this is no longer true."

Dr. Hutschnecker substantiated his claim that the United States was no longer a mentally healthy nation by quoting Dr. David Rosenthal, chief of the laboratory of psychology at the National Institute of Mental Health, who recently estimated that more than 60,000,000 people in the United States suffer from some form of "schizophrenic spectrum disorder." Noting that Dr. Rosenthal is Jewish, Dr. Hutschnecker said that Jews seem to take a perverse pride in the spread of mental illness.

Dr. Hutschnecker said that the word "schizophrenia" was given to mental disease by dr. Eugen Blueler, a Swiss psychiatrist, in 1911. Prior to that time it had been known as "dementia praecox," the name used by its discoverer, Dr. Emil Kraepelin. Later, according to Dr. Hutschnecker, the same disease was given the name "neurosis" by Dr. Sigmund Freud.

"The symptoms of schizophrenia were recognized almost simultaneously by Bleuler, Kraepelin and Freud at a time when Jews were moving into the affluent middle class," Dr. Hutschnecker said."Previously they had been ignored as a social and racial entity by the physicians of that era. They became clinically important when they began to intermingle with non-Jews."

Dr. Hutschnecker said that research by Dr. Jacques S. Gottlieb of Wayne State University indicates that schizophrenia is caused by deformity in the alpha-two-globulin protein, which in schizophrenics is corkscrew-shaped. The deformed protein is apparently caused by a virus which, Dr. Hutschnecker believes, Jews transmit to non-Jews with whom they come in contact. He said that because those descended from Western European peoples have not built up an immunity to the virus they are particularly vulnerable to the disease.

"There is no doubt in my mind," Dr. Hutschnecker said, "that Jews have infected the American people with schizophrenia. Jews are carriers of the disease and it will reach epidemic proportions unless science develops a vaccine to counteract it."

A Jew learns as part of his sacred Bible and Talmud studies that crimes against Gentiles, such as genocide, mass murder, child abuse etc. are considered holy services to God. The Bible and the Talmud, the holy books of hate, mandating innocent Jewish youngsters to hate, to murder, to deceit, to expel, to rob non-Jews in the name of God. This leaves not only a dent on their mental structure, but turns their soul into a festering spiritual deformity.
They live and work together with non-Jews in communities throughout the world, liking their Gentile neighbours, enjoying their culture and even at times falling in love with members of the Goyim opposite sex. However, because of the strict law and restrictions (based on racial purity) imposed upon them, they are forced to grow up and develop in a world in which they learn the skills of obeying one command and living a double life. The dilemma the ordinary Jew faces, is that he has to obey the Rabbis' interpretation of God's laws. They educated the young minds of the Jewish nation to despise, to subjugate, to look down upon and even to hate the non-Jewish world. Failing to follow these holy commands results, as they are taught, in severe punishment by God. This must result naturally in mental aberration amongst the Jewish community.

Loathsome example-patients of this serious mental illness, that befalls Jews, are America's neo-conservatives who seem to take joy in waging wars in the Middle East.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 24624
Date:
Permalink  
 

'Every illness is a spiritual problem': How evangelical Christian communities see mental health

As part of the Guardian’s examination of how evangelical Christian churches address mental illness, we asked our readers to submit their stories about their own experience with mental illness or how their church discussed it

One in four Americans suffer from depression or other mental illnesses, a recent study found.
 One in four Americans suffer from depression or other mental illnesses, a recent study found. Photograph: Mark Douet/Getty Images

The holiday season, especially Christmas, often exists as a symbol of hope and joy in the Christian community. But this may not be true for all believers. According to a recent study completed by Lifeway Research, one in four American adults suffer from mental illness, and the Christian church is no exception.

The study indicated that although nearly half of evangelical Christians believe that mental illness can be overcome by “Bible study and prayer alone”, the thinking behind this belief is evolving. Whereas in 2007 evangelical writer and musician Carlos Whittaker was told by his pastor to not even speak about his struggle with anxiety, this year, prominent pastor Rick Warren hosted a day-long conference on addressing mental illness in partnership with the American Foundation for Suicide Prevention.

As part of the Guardian’s recent examination of how evangelical Christian churches address mental illness, we asked our readers to submit their storiesabout their own experience with mental illness or how their individual church discussed it.

While these stories do illustrate a range of experiences, from negative to positive, the responses indicate that churches of all denominations are making steps, slowly, to constructively address mental health.

‘The future is full of hope’

I have never been depressed myself, but seem to fall into friendship with people who are. I have talked with friends coping with varying levels of depression. I never feel like I have anything substantial to say other than expressing how much I love them and believe in their ability to get better. It’s hard to watch, but I try to be there for them as much as I can.

After Robin Williams’s death, my senior pastor delivered a powerful message on how there is and always will be hope found in God. He went through a passage on Elijah (1 Kings 19) showing how God took Elijah through his depression. It was fantastic for me because it gave me a biblical basis for how to address my depression in the future, to take care of yourself and to keep listening for the still small voice that is God saying that everything is worth it.

I only moved to the city I live in now about two years ago, and the sermon I mentioned is the only time I can remember mental health being addressed. Since then I’ve noticed we’ve adopted the phrase, “The future is full of hope” to our church’s livestream and podcast intros, so I think addressing mental illness is becoming less taboo, but it’s still a hard topic to broach when there are so many differing ideas on it within as large a congregation as we have. – Rachel Pierce, 23, California, Christian – Baptist

 

Cross reflects moonlight atop Christian church in Thailand.
FacebookTwitterPinterest
 Cross reflects moonlight atop Christian church in Thailand. Photograph: David Longstreath/AP

‘The more we talk about it, the more people seem able to talk about it’

I had a “breakdown” in my 30s; a phobic anxiety episode with panic attacks, agoraphobia and some mild depression. I was off work for three months and received counselling from the church for 12 months. I was mildly depressed as a result of bullying in a parish I was serving in my 50s. Members of my family suffer from anxiety and some from depression.

I am vicar of the church I belong to and mental illness is an issue we have been addressing for some time. We provide informal support for folk with substance abuse and addiction issues. We regularly teach at Sunday services about mental health problems and how to seek help. One of our clergy (not me) is a former mental health nurse and so is able to help in a professional way. It is my hope that there is no stigma attached to suffering from mental health problems in our church, but it is an issue which needs addressing constantly.

The more we talk about it, the more people seem able to talk about it! We are conservative evangelicals (as per the original article) but I don’t think in my time here we have ever stigmatised those who suffer from mental health problems. The church has a history of welcoming those with learning disabilities, behavioural problems, depression and other mental health issues. – John Simmons, 60, UK, Church of England

‘I’ve been told that any mental health problems in my life are caused by unrepentant sin’

I’ve experienced depression, anxiety, PTSD. My latest church did not address it at all in over two years. Over the course of my life, from Baptist to fundamentalist to Presbyterian churches, I’ve been told that any mental health problems in my life are caused by a) incorrect theology or b) unrepentant sin.

Most have stated directly that they do not believe that mental illness exists, but that every supposed illness is a spiritual problem. Psychology and psychiatry were almost always distrusted as demonic, and reading my Bible more and obeying my pastor were the solution. – Samantha Field, 27, Maryland, Christian – Progressive

‘Our church address mental illness with great scepticism’

I have taught creative writing to several groups of adults with mental health challenges and also have ministered to them with my husband who is a member of the clergy. Our church addresses mental illness with great scepticism. Our denomination in the UK has guidelines regarding mental health issues, but they are evolving in use in local congregations. – Catherine, UK, Seventh-Day Adventist

‘It was a relief to hear that I wasn’t alone’

I have dealt with anxiety and PTSD at different times in my life. Currently these issues are under control, but I have to maintain balance and healthy relationships in my life or else they can flare up again.

In the past, churches either didn’t acknowledge or talk about mental illness, or, when I was a child, the church I attended stigmatized those with described as having symptoms of psychosis, i.e. saying things such as the Devil has taken over a person’s mind, etc.

After going through a divorce a few years ago, I started attending a church known to offer support to people in difficult circumstances. Even though it was Evangelical, I went to Twin Lakes Church because they conveyed a message of love and compassion, which is what Christianity is supposed to be about, in my opinion.

I was extremely shocked when the teaching pastor, Rene Schlaepfer, delivered a message about his own challenges with OCD this last year. It was incredibly moving and was such a relief to hear how this representative of the church struggled with these issues and that I wasn’t alone. I felt like this not only represented a breakthrough for me, but for those around me who looked like they could also identify with what Rene had shared. Jesus set an example of humility for his followers – and it doesn’t get more humbling than sharing your mental health struggles with others in a public forum. I feel very blessed to have found this affirming faith community. – Kris, 43, California, Christian__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard